Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"additionaldata": {

"datescore": "Дата для розрахунку скоринга. Не заповнюється, якщо скоринг розраховується на поточний момент"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Скоринг МСБ' - 40",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"urident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"okpo": "ЄДРПОУ юрособи",

"urname": "Найменування юрособи",

"urfrms": "Форма власності (Код із дов.38)",

"urfrmsref": "Форма власності (Значення із дов.38)",

"ureconom": "Галузь економіки (Секція КВЕД2010)(Код із дов.36)",

"ureconomref": "Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Значеннч із дов.36)",

"urvide": "Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)",

"urvideref": "Вид діяльності (КВЕД2010) (Значення із дов.37)",

"urdatreg": "Дата реєстрації в ЄДР",

"urdatregnal": "Дата реєстрації в податковій"

},

"linked": {

"okpo2": "РНОКПП (ІПН) / ЄДРПОУ пов'язаної особи",

"okpo2_name": "ПІБ / Найменування пов'язаної особи",

"linkrole": "Тип зв'язку (Код із дов.39)",

"linkroleref": "Тип зв'язку (Значення із дов.39)",

"rdate": "Дата актуалізації зв'язку"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "ЄДРПОУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі)(Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"credres": {

"redate": "Дата рішення",

"retime": "Час рішення",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"reqid": "Ідентифікатор запиту в бюро",

"result": "Результат надання звіту (Код із дов.19)",

"resultref": "Результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"reqreason": "Причина запиту в бюро (Код із дов.24)",

"reqreasonref": "Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)",

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"typereport": "Вид наданого звіту (Код із дов.71)",

"typereportref": "Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"

},

"reestrtime": {

"hr": "Кількість запитів за годину",

"da": "Кількість запитів за день",

"wk": "Кількість запитів за тиждень",

"mn": "Кількість запитів за місяць",

"qw": "Кількість запитів за квартал",

"ye": "Кількість запитів за рік",

"yu": "Кількість запитів понад рік"

},

"id": "4",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"moncredres": {

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"resultref": "Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"result": "Результат моніторингу (Код із дов.19)",

"monid": "Ідентифікатор моніторингу в Бюро",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"startdate": "Дата старту моніторингу",

"enddate": "Дата останнього моніторингу "

},

"id": "6",

"descr": "Название компоненты"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"scoremsb": {

"msbch": {

"modelversion": "Версія моделі",

"score": "Значення скорингу",

"scoredate": "Дата розрахунку"

},

"features": {

"name": "Назва предиктора",

"value": "Значення предиктора"

},

"msbod": {

"features": {

"name": "Назва предиктора",

"value": "Значення предиктора"

},

"modelversion": "Версія моделі",

"score": "Значення скорингу",

"scoredate": "Дата розрахунку"

}

},

"id": "58",

"descr": "Назва компоненти"

}

]

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="ЄДРПОУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі)(Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)">

<!-- Блок історії ідентифікації юрособи-->

<urident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

okpo="ЄДРПОУ юрособи" urname="Найменування юрособи"

urfrms="Форма власності (Код із дов.38)"

urfrmsref="Форма власності (Значення із дов.38)"

ureconom="Галузь економіки (Секція КВЕД2010)(Код із дов.36)"

ureconomref="Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Значеннч із дов.36)"

urvide="Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)"

urvideref="Вид діяльності (КВЕД2010) (Значення із дов.37)"

urdatreg="Дата реєстрації в ЄДР"

urdatregnal="Дата реєстрації в податковій">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</urident>

<!-- Блок пов'язаних осіб для юросіб (Директор, бухгалтер ...)-->

<linked okpo2="РНОКПП (ІПН) / ЄДРПОУ пов'язаної особи"

okpo2_name="ПІБ / Найменування пов'язаної особи"

linkrole="Тип зв'язку (Код із дов.39)"

linkroleref="Тип зв'язку (Значення із дов.39)"

rdate="Дата актуалізації зв'язку">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</linked>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів та бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок реєстр запитів -->

<comp id="4" descr="Назва компоненти">

<credres redate="Дата рішення"

retime="Час рішення"

inn="ЄДРПОУ"

reqid="Ідентифікатор запиту в бюро"

result="Результат надання звіту (Код із дов.19)"

resultref="Результат надання звіту (Значення із дов.19)"

reqreason="Причина запиту в бюро (Код із дов.24)"

reqreasonref="Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)"

org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

typereport="Вид наданого звіту (Код із дов.71)"

typereportref="Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"/>

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

<reestrtime hr="Кількість запитів за годину"

da="Кількість запитів за день"

wk="Кількість запитів за тиждень"

mn="Кількість запитів за місяць"

qw="Кількість запитів за квартал"

ye="Кількість запитів за рік"

yu="Кількість запитів понад рік" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</comp>

<!-- Блок моніторинг -->

<comp id="6" descr="Название компоненты">

<moncredres org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

resultref="Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)"

result="Результат моніторингу (Код із дов.19)"

monid="Ідентифікатор моніторингу в Бюро"

inn="ЄДРПОУ"

startdate="Дата старту моніторингу"

enddate="Дата останнього моніторингу " />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</comp>

<!-- Попередження -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Скоринг МСБ -->

<comp id="58" descr="Назва компоненти">

<scoremsb>

<!-- Скоринг за даними кредитної історії та відкритими даними -->

<msbch modelversion="Версія моделі"

score="Значення скорингу"

scoredate="Дата розрахунку" />

<features name="Назва предиктора"

value="Значення предиктора" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

<!-- Скоринг за відкритими даними -->

<msbod modelversion="Версія моделі"

score="Значення скорингу"

scoredate="Дата розрахунку">

<features name="Назва предиктора"

value="Значення предиктора" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

</msbod>

</scoremsb>

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-19 14:59:23.489",
					"ftm": "2022-01-19 14:59:23.552"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002082318"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"urident": [
						{
							"vdate": "2019-10-12",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "46.75",
							"urvideref": "Оптова торгівля хімічними продуктами",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						},
						{
							"vdate": "2019-09-28",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						},
						{
							"vdate": "2019-09-12",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "46.75",
							"urvideref": "Оптова торгівля хімічними продуктами",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						},
						{
							"vdate": "2019-08-28",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						},
						{
							"vdate": "2019-08-12",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "46.75",
							"urvideref": "Оптова торгівля хімічними продуктами",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2019-07-12",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "46.75",
							"urvideref": "Оптова торгівля хімічними продуктами",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2019-01-01",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2018-12-01",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "240",
							"urfrmsref": "Товариство з обмеженою відповідальністю",
							"ureconom": "G",
							"ureconomref": "Оптова та роздрібна торгівля\\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2016-08-18",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "100",
							"urfrmsref": "Підприємства",
							"ureconom": "S",
							"ureconomref": "Надання інших видів послуг",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2016-08-17",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "100",
							"urfrmsref": "Підприємства",
							"ureconom": "S",
							"ureconomref": "Надання інших видів послуг",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						},
						{
							"vdate": "2016-07-18",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "100",
							"urfrmsref": "Підприємства",
							"ureconom": "S",
							"ureconomref": "Надання інших видів послуг",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-08",
							"urdatregnal": "2014-07-08"
						},
						{
							"vdate": "2016-07-17",
							"lng": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"urname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
							"urfrms": "100",
							"urfrmsref": "Підприємства",
							"ureconom": "S",
							"ureconomref": "Надання інших видів послуг",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2014-07-07",
							"urdatregnal": "2014-07-07"
						}
					],
					"linked": [
						{
							"okpo2": "2182717193",
							"okpo2_name": "ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ",
							"linkrole": "1",
							"linkroleref": "Учредитель",
							"rdate": "2019-08-14"
						},
						{
							"okpo2": "1241105334",
							"okpo2_name": "ТКАЧЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ",
							"linkrole": "1",
							"linkroleref": "Учредитель",
							"rdate": "2017-12-26"
						},
						{
							"okpo2": "2141207293",
							"okpo2_name": "НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ",
							"linkrole": "1",
							"linkroleref": "Учредитель",
							"rdate": "2017-12-26"
						},
						{
							"okpo2": "2151707293",
							"okpo2_name": "СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ",
							"linkrole": "2",
							"linkroleref": "Руководитель",
							"rdate": "2017-05-13"
						}
					],
					"doc": [
						{
							"dwdt": "2014-07-08",
							"dwho": "ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ",
							"dterm": "",
							"dnom": "null",
							"dser": "null",
							"dtyperef": "Свидетельство про государственную регистрацию",
							"dtype": "11",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2018-03-01",
							"eddr_number": "",
							"ddonor": "BNK"
						},
						{
							"dwdt": "2019-03-14",
							"dwho": "ДАННЫЕ ЕГРОДИ",
							"dterm": "",
							"dnom": "12345632",
							"dser": "null",
							"dtyperef": "Выдержка из ЕГР",
							"dtype": "12",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2016-11-01",
							"eddr_number": "",
							"ddonor": "BNK"
						},
						{
							"dwdt": "2014-07-08",
							"dwho": "ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ХАРКІВ)",
							"dterm": "",
							"dnom": "",
							"dser": "",
							"dtyperef": "Справка про взятие на учет плательщика налогов",
							"dtype": "15",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2019-10-01",
							"eddr_number": "",
							"ddonor": "BNK"
						},
						{
							"dwdt": "2014-07-08",
							"dwho": "ДПІ У М. ХАРКІВІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХАРКІВС",
							"dterm": "",
							"dnom": "null",
							"dser": "null",
							"dtyperef": "Справка про взятие на учет плательщика налогов",
							"dtype": "15",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2018-03-01",
							"eddr_number": "",
							"ddonor": "BNK"
						}
					],
					"addr": [
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "16А",
							"adstreet": "МИРУ",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ХАРКІВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКІВСЬКА",
							"adindex": "",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Адрес проживания",
							"adtype": "1",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2016-11-28",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "БУД. 95",
							"adstreet": "ПР-Т. МИРУ",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "МІСТО ХАРКІВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ",
							"adindex": "17000",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Фактический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "3",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2019-07-14",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "БУД. 95",
							"adstreet": "ПР-Т. МИРУ",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "МІСТО ХАРКІВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ",
							"adindex": "17000",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Юридический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "4",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2019-07-14",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "95",
							"adstreet": "МИРУ",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ХАРКОВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКОВСКАЯ",
							"adindex": "17000",
							"adcountry": "UКR",
							"adtyperef": "Юридический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "4",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2019-07-03",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "6",
							"adcorp": "1",
							"adhome": "1/27",
							"adstreet": "КОТЛЯРЕВСЬКОГО",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ХАРКІВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКІВСКАЯ",
							"adindex": "172",
							"adcountry": "UКR",
							"adtyperef": "Юридический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "4",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2016-12-19",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "6",
							"adcorp": "1",
							"adhome": "1/27",
							"adstreet": "КОТЛЯРЕВСКОГО",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ХАРКІВ",
							"adarea": "",
							"adstate": "ХАРКІВСКАЯ",
							"adindex": "17020",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Юридический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "4",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2015-09-25",
							"addonor": "BNK"
						}
					],
					"reqlngref": "Украинский",
					"reqlng": "1",
					"lname": "ТОВ 'ХІМПОБУТ'",
					"inn": "12345632"
				},
				"identdocmvds": "",
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація суб'єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"credres": [
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002077816",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-19",
						"retime": "01:13:49",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "NFN",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002073485",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-18",
						"retime": "12:39:41"
					},
					{
						"orgtypereport": "BNK2",
						"reqreasonref  "typereportref": "ЗаявкаКредитна на кредитісторія",
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002069879",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-18",
						"retime": "01:13:46",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002062529",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-17",
						"retime": "01:13:46",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002056065",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-01-1616",
						"retime": "01:13:47",
						"typereport": "2",
						"retime  "typereportref": "01:13:47Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Отчет предоставлен успешно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002049378",
						"inn": "12345632",
						"redate": "2022-01-15",
						"retime": "01:13:52",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					}
				],
				"reestrtime": {
					"hr": "0",
					"da": "1",
					"wk": "8",
					"mn": "13",
					"qw": "2",
					"ye": "46",
					"yu": "22"
				},
				"id": "4",
				"descr": "Реєстр запитів"
			},
			{
				"id": "6",
				"descr": "Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "12345632",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Нет",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження"
			},
			{
        "id": "54",
        "descr": "Інформація щодо банкрутства",
        "bankruptcyinfo": {
          "found": "0",
          "foundref": "Не знайдена інформація про банкрутство",
          "bankruptcy": []
      },
			{
				"scoremsb": {
					"msbch": {
						"features": [
							{
								"name": "ch110",
								"value": "1253"
							},
							{
								"name": "ch112",
								"value": "0"
							},
							{
								"name": "ch114",
								"value": "0"
							},
							{
								"name": "ch116",
								"value": "0"
							},
							{
								"name": "ch12",
								"value": "5"
							},
							{
								"name": "od33",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od35",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od4",
								"value": "487"
							},
							{
								"name": "od43",
								"value": "0"
							},
							{
								"name": "od47",
								"value": "41"
							}
						],
						"modelversion": "1",
						"score": "369",
						"scoredate": "2022-01-19"
					},
					"msbod": {
						"features": [
							{
								"name": "od1",
								"value": "291"
							},
							{
								"name": "od10",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od12",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od15",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od16",
								"value": "-1"
							},
							{
								"name": "od90",
								"value": "4"
							}
						],
						"modelversion": "1",
						"score": "104",
						"scoredate": "2022-01-19"
					}
				},
				"id": "58",
				"descr": "Скоринг МСБ"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-01-19 14:59:23.489" ftm="2022-01-19 14:59:23.552" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002082318" />
 </tech>
 <comp id="1" descr="Ідентифікація суб'єкта кредитної історії (СКІ)">
  <cki reqlngref="Украинский" reqlng="1" lname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" inn="12345632">
   <urident vdate="2019-10-12" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="46.75" urvideref="Оптова торгівля хімічними продуктами" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <urident vdate="2019-09-28" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <urident vdate="2019-09-12" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="46.75" urvideref="Оптова торгівля хімічними продуктами" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <urident vdate="2019-08-28" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <urident vdate="2019-08-12" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="46.75" urvideref="Оптова торгівля хімічними продуктами" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2019-07-12" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="46.75" urvideref="Оптова торгівля хімічними продуктами" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2019-01-01" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2018-12-01" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="240" urfrmsref="Товариство з обмеженою відповідальністю" ureconom="G" ureconomref="Оптова та роздрібна торгівля\x09 ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2016-08-18" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="100" urfrmsref="Підприємства" ureconom="S" ureconomref="Надання інших видів послуг" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2016-08-17" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="100" urfrmsref="Підприємства" ureconom="S" ureconomref="Надання інших видів послуг" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <urident vdate="2016-07-18" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="100" urfrmsref="Підприємства" ureconom="S" ureconomref="Надання інших видів послуг" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-08" urdatregnal="2014-07-08" />
   <urident vdate="2016-07-17" lng="1" lngref="Украинский" urname="ТОВ 'ХІМПОБУТ'" urfrms="100" urfrmsref="Підприємства" ureconom="S" ureconomref="Надання інших видів послуг" urvide="" urvideref="" urdatreg="2014-07-07" urdatregnal="2014-07-07" />
   <linked okpo2="2182717193" okpo2_name="ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ" linkrole="1" linkroleref="Учредитель" rdate="2019-08-14" />
   <linked okpo2="1241105334" okpo2_name="ТКАЧЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ" linkrole="1" linkroleref="Учредитель" rdate="2017-12-26" />
   <linked okpo2="2141207293" okpo2_name="НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" linkrole="1" linkroleref="Учредитель" rdate="2017-12-26" />
   <linked okpo2="2151707293" okpo2_name="СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ" linkrole="2" linkroleref="Руководитель" rdate="2017-05-13" />
   <doc dwdt="2014-07-08" dwho="ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" dterm="" dnom="null" dser="null" dtyperef="Свидетельство про государственную регистрацию" dtype="11" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2018-03-01" eddr_number="" ddonor="BNK" />
   <doc dwdt="2019-03-14" dwho="ДАННЫЕ ЕГРОДИ" dterm="" dnom="12345632" dser="null" dtyperef="Выдержка из ЕГР" dtype="12" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2016-11-01" eddr_number="" ddonor="BNK" />
   <doc dwdt="2014-07-08" dwho="ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.ХАРКІВ)" dterm="" dnom="" dser="" dtyperef="Справка про взятие на учет плательщика налогов" dtype="15" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2019-10-01" eddr_number="" ddonor="BNK" />
   <doc dwdt="2014-07-08" dwho="ДПІ У М. ХАРКІВІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХАРКІВС" dterm="" dnom="null" dser="null" dtyperef="Справка про взятие на учет плательщика налогов" dtype="15" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2018-03-01" eddr_number="" ddonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="16А" adstreet="МИРУ" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ХАРКІВ" adarea="" adstate="ХАРКІВСЬКА" adindex="" adcountry="UA" adtyperef="Адрес проживания" adtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2016-11-28" addonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="БУД. 95" adstreet="ПР-Т. МИРУ" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="МІСТО ХАРКІВ" adarea="" adstate="ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ" adindex="17000" adcountry="UA" adtyperef="Фактический адрес (юр.лицо)" adtype="3" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2019-07-14" addonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="БУД. 95" adstreet="ПР-Т. МИРУ" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="МІСТО ХАРКІВ" adarea="" adstate="ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ" adindex="17000" adcountry="UA" adtyperef="Юридический адрес (юр.лицо)" adtype="4" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2019-07-14" addonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="95" adstreet="МИРУ" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ХАРКОВ" adarea="" adstate="ХАРКОВСКАЯ" adindex="17000" adcountry="UКR" adtyperef="Юридический адрес (юр.лицо)" adtype="4" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2019-07-03" addonor="BNK" />
   <addr adflat="6" adcorp="1" adhome="1/27" adstreet="КОТЛЯРЕВСЬКОГО" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ХАРКІВ" adarea="" adstate="ХАРКІВСКАЯ" adindex="172" adcountry="UКR" adtyperef="Юридический адрес (юр.лицо)" adtype="4" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2016-12-19" addonor="BNK" />
   <addr adflat="6" adcorp="1" adhome="1/27" adstreet="КОТЛЯРЕВСКОГО" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ХАРКІВ" adarea="" adstate="ХАРКІВСКАЯ" adindex="17020" adcountry="UA" adtyperef="Юридический адрес (юр.лицо)" adtype="4" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2015-09-25" addonor="BNK" />
  </cki>
  <identdocmvds />
 </comp>
 <comp id="4" descr="Реєстр запитів">
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002077816" inn="12345632" redate="2022-01-19" retime="01:13:49" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="NFN" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002073485" inn="12345632" redate="2022-01-18" retime="12:39:41" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002069879" inn="12345632" redate="2022-01-18" retime="01:13:46" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002062529" inn="12345632" redate="2022-01-17" retime="01:13:46" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002056065" inn="12345632" redate="2022-01-16" retime="01:13:47" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Отчет предоставлен успешно" result="1" reqid="req2#000002049378" inn="12345632" redate="2022-01-15" retime="01:13:52" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <reestrtime hr="0" da="1" wk="8" mn="13" qw="2" ye="46" yu="22" />
 </comp>
 <comp id="6" descr="Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)" />
 <comp id="18" descr="Попередження">
  <pret inn="12345632" nonewdeal="0" nonewdealref="Нет" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
    <bankruptcyinfo found="0" foundref="Не знайдена інформація про банкрутство"/>
 </comp>
 <comp id="58" descr="Скоринг МСБ">
  <scoremsb>
   <msbch modelversion="1" score="369" scoredate="2022-01-19">
    <features name="ch110" value="1253" />
    <features name="ch112" value="0" />
    <features name="ch114" value="0" />
    <features name="ch116" value="0" />
    <features name="ch12" value="5" />
    <features name="od33" value="-1" />
    <features name="od35" value="-1" />
    <features name="od4" value="487" />
    <features name="od43" value="0" />
    <features name="od47" value="41" />
   </msbch>
   <msbod modelversion="1" score="104" scoredate="2022-01-19">
    <features name="od1" value="291" />
    <features name="od10" value="-1" />
    <features name="od12" value="-1" />
    <features name="od15" value="-1" />
    <features name="od16" value="-1" />
    <features name="od90" value="4" />
   </msbod>
  </scoremsb>
 </comp>
</ubkidata>

...