Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ"

},

"additionaldata": {

"date": "Дата розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт FinancialReport' - 42",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Request XML

Приклад

Request JSON

Code Block{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "12345632" }, "additionaldata": { "date": "" }, "reqlng": "3" }, "version": "1.0", "reqtype": "42", "reqreason": "2" } } }, "sessid": "6B950894244C4998A0000E5B6ATYUIOP

Response JSON

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт FinancialReport' - 42" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкт-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

<additionaldata date="Дата розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок FinancialReport -->

<comp id="62" descr="Назва компоненти">

<financialReport okpo="ЄДРПОУ"

date="Дата для розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент">

<finrepData rhId="ID фінансової звітності за відповідний період"

rhStaff="Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період"

rhYear="Рік фінансової звітності"

rhQuarter="Номер кварталу фінансової звітності"

rhEndDate="Дата закінчення відповідного періоду"

formKind="Тип юридичної особи"

rvCode="Номер статті фінансового звіту"

rvValue="Сумма у тисячах грн"

rvFormNo="Номер форми фінансової звітності" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0,1 ... * елементів -->

</financialReport>

</comp>

</ubkidata>

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"financialReport": {

"finrepData": {

"rhId": "ID фінансової звітності за відповідний період",

"rhStaff": "Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період",

"rhYear": "Рік фінансової звітності",

"rhQuarter": "Номер кварталу фінансової звітності",

"rhEndDate": "Дата закінчення відповідного періоду",

"formKind": "Тип юридичної особи",

"rvCode": "Номер статті фінансового звіту",

"rvValue": "Сумма у тисячах грн",

"rvFormNo": "Номер форми фінансової звітності"

},

"okpo": "ЄДРПОУ",

"date": "Дата для розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

},

"id": "62",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт FinancialReport' - 42" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкт-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

<additionaldata date="Дата розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок FinancialReport -->

<comp id="62" descr="Назва компоненти">

<financialReport okpo="ЄДРПОУ"

date="Дата для розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент">

<finrepData rhId="ID фінансової звітності за відповідний період"

rhStaff="Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період"

rhYear="Рік фінансової звітності"

rhQuarter="Номер кварталу фінансової звітності"

rhEndDate="Дата закінчення відповідного періоду"

formKind="Тип юридичної особи"

rvCode="Номер статті фінансового звіту"

rvValue="Сумма у тисячах грн"

rvFormNo="Номер форми фінансової звітності" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0,1 ... * елементів -->

</financialReport>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "12345632"
							},
							"additionaldata": {
								"date": ""
							},
							"reqlng": "3"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "42",
						"reqreason": "2"
					}
				}
			},
			"sessid": "6B950894244C4998A0000E5B6ATYUIOP"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-10 11:16:31.86",
					"ftm": "2022-01-10 11:16:31.904"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002012588"
			}
		},
		"comp": {
			"financialReport": {
				"finrepData": [
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1100",
						"rvValue": "21.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1103",
						"rvValue": "21.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1165",
						"rvValue": "11.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1195",
						"rvValue": "31.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1300",
						"rvValue": "31.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1420",
						"rvValue": "29.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1495",
						"rvValue": "29.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1615",
						"rvValue": "2.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1695",
						"rvValue": "2.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "1900",
						"rvValue": "31.0000",
						"rvFormNo": "1"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2000",
						"rvValue": "40.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2050",
						"rvValue": "33.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2180",
						"rvValue": "4.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2280",
						"rvValue": "40.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2285",
						"rvValue": "37.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2290",
						"rvValue": "2.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2300",
						"rvValue": "0.0000",
						"rvFormNo": "2"
					},
					{
						"rhId": "1234563220204",
						"rhStaff": "2",
						"rhYear": "2020",
						"rhQuarter": "4",
						"rhEndDate": "2020-12-31",
						"formKind": "S",
						"rvCode": "2350",
						"rvValue": "2.0000",
						"rvFormNo": "2"
					}
				],
				"okpo": "12345632",
				"date": ""
			},
			"id": "62",
			"descr": "FinancialReport"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<doc>
 <ubki sessid="6B950894244C4998A0000E5B6ATYUIOP">
  <req_envelope>
   <req_xml>
    <request version="1.0" reqtype="42" reqreason="2">
     <i reqlng="3">
      <ident okpo="12345632" />
      <additionaldata date="" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...