Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"additionaldata": {

"date": "Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент",

"featlist": "Перелік показників для розрахунку. Не заповнюється, якщо розраховуються усі доступні показники"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт Feature Set' - 41",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"featureSet": {

"features": {

"name": "Назва предиктора",

"value": "Значення предиктора"

},

"okpo": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"date": "Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

},

"id": "60",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт Feature Set' - 41" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкт-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)" />

<additionaldata date="Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

featlist="Перелік показників для розрахунку. Не заповнюється, якщо розраховуються усі доступні показники" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

...

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "2111118724"
							},
							"additionaldata": {
								"featlist": "od1,ch1,ch537,od193,od834,od67,od301",
								"date": "2019-02-01"
							},
							"reqlng": "3"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "41",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об’єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "4EC8D647B0DB4D9A862CDC25A010101F"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-10 11:05:42.735",
					"ftm": "2022-01-10 11:05:42.814"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002012521"
			}
		},
		"comp": {
			"featureSet": {
				"features": [
					{
						"name": "ch308",
						"value": "0.0"
					},
					{
						"name": "ch318",
						"value": "5915.82"
					},
					{
						"name": "od1089",
						"value": "61.2"
					},
					{
						"name": "od1081",
						"value": "52.33"
					}
				],
				"okpo": "2111118724",
				"date": "2019-02-01"
			},
			"id": "60",
			"descr": "FeatureSet"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
  <ubki sessid="4EC8D647B0DB4D9A862CDC25A010101F">
    <req_envelope descr="Конверт запиту">
      <req_xml descr="Об’єкт запиту">
        <request version="1.0" reqtype="41" reqreason="2">
          <i reqlng="3">
            <ident okpo="2111118724">
            </ident>
            <additionaldata featlist="od1,ch1,ch537,od193,od834,od67,od301" date="2019-02-01" />
          </i>
        </request>
      </req_xml>
    </req_envelope>
  </ubki>
</doc>

...