Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"simCheck": {

"phone": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про перевипуск sim-карти' - 38",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"simCheck": {

"fphoneNumber": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999",

"changed": "Цифрове позначення наявності перевипуску sim-карти(-1/0/1)",

"changedref": "Текстове позначення наявності перевипуску sim-карти (Значення із дов.61)",

"operator": "Назва оператора",

"respDateTime": "Дата і час отримання даних від оператора",

"deep": "Період, протягом якого проводиться перевірка заміни SIM-карти (в добах) (5-30)"

},

"id": "59",

"descr": "Інформація про перевипуск sim-карти"

}

}

}

Request XML

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про перевипуск sim-карти' - 38" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри пошуку -->

<simCheck phone="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

...

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"simCheck": {
								"phone": "+380971321122"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "38",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об'єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "1E4EA4075EC549D787501F75B000005B"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-11 11:53:36.662",
					"ftm": "2022-01-11 11:53:36.916"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002020220"
			}
		},
		"comp": {
			"simCheck": {
				"fphoneNumber": "+380971321122",
				"changed": "1",
				"changedref": "Перевипуск sim-карти проводився",
				"operator": "Kyivstar",
				"respDateTime": "2022-01-11T11:53:36.775701",
				"deep": "5"
			},
			"id": "59",
			"descr": "Інформація про перевипуск sim-карти"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="1E4EA4075EC549D787501F75B000005B">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="38" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <simCheck phone="+380971321122" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...