Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ"

},

"additionaldata": {

"smiid": "Номер повідомлення в ЗМІ"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Повідомлення із ЗМІ' - 29",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"smiinfo": {

"smiid": "Номер повідомлення в ЗМІ",

"smitext": "Текст повідомлення в ЗМІ"

},

"id": "34",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML


( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Повідомлення із ЗМІ' - 29" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ" />

<!--Ідентифікація тексту повідомлення із ЗМІ-->

<additionaldata smiid="Номер повідомлення в ЗМІ" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2021-02-10 16:25:22.354",
					"ftm": "2021-02-10 16:25:22.369"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000001473644"
			}
		},
		"comp": {
			"smiinfo": {
				"smiid": "1-97867564",
				"smitext": "<p><strong>Розділ 1. ПОВІДОМЛЕННЯ </strong><strong> </strong></p>\r\n<p>\r\n  <strong>ПУБЛІКАЦІЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ: З 23.02.2009 ПО 09.03.2009 </strong><strong> </strong></p>\r\n<p><strong><em>1.1. ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БИЗНЕС ГРУП</em></strong></p>\r\n<p><strong>49016, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВИШНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АБРИКОСОВА</strong><strong> </strong></p>\r\n"
			},
			"id": "34",
			"descr": ""
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="DD37DC93A8BE4FB113F57A445C311111">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="29" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="97867562" />
      <additionaldata smiid="1-97867564" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...