Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON/Перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження
( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"phoneverif": {

"phone": "Мобільний телефон",

"bdate": "Дата народження",

**"channelotp": "sms"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ за номером телефону та датою народження' - 34",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-10 10:37:10.505",
					"ftm": "2022-01-10 10:37:10.715"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002012335"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"ident": {
						"cchild": "",
						"sstateref": "",
						"sstate": "",
						"spdref": "физическое лицо",
						"spd": "1",
						"cgragref": "",
						"cgrag": "802",
						"ceducref": "",
						"ceduc": "",
						"familyref": "",
						"family": "",
						"csexref": "женщина",
						"csex": "2",
						"bdate": "1957-10-19",
						"mname": "ІГОРЕВНА",
						"fname": "АННА",
						"lname": "РИБАЧКА",
						"inn": "2111118724",
						"lngref": "Русский",
						"lng": "2",
						"vdate": "2021-07-06",
						"donor": "BNK"
					},
					"work": {
						"wdohod": "",
						"wstag": "",
						"wname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 'О'",
						"wokpo": "34745377",
						"cdolgnref": "Рабочий\\специалист\\исполнитель",
						"cdolgn": "3",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-04-07",
						"wdonor": "BNK"
					},
					"doc": {
						"dwdt": "2004-03-10",
						"dwho": "ХЕРСОНСКИМ ГО УМВД",
						"dterm": "",
						"dnom": "142228",
						"dser": "ВВ",
						"dtyperef": "Паспорт",
						"dtype": "1",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-04-21",
						"eddr_number": "19571019-00027",
						"ddonor": "BNK"
					},
					"addr": {
						"adflat": "81",
						"adcorp": "",
						"adhome": "11",
						"adstreet": "ВУЛ.ЕЖЕЛЕ",
						"adcitytyperef": "",
						"adcitytype": "",
						"adcity": "М.ХЕРСОН",
						"adarea": "",
						"adstate": "ХЕРСОНСЬКА",
						"adindex": "10000",
						"adcountry": "UA",
						"adtyperef": "Адрес регистрации",
						"adtype": "2",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "1900-01-01",
						"addonor": "BNK"
					},
					"bdate": "1957-10-19",
					"reqlngref": "Русский",
					"reqlng": "2",
					"mname": "ІГОРЕВНА",
					"fname": "АННА",
					"lname": "РИБАЧКА",
					"inn": "2111118724"
				},
				"identdocmvds": {
					"identdocmvd": {
						"foundsource": [
							{
								"name": "DMS",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-11-10"
							},
							{
								"name": "MVS",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-11-10"
							},
							{
								"name": "UBKI",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-11-10"
							}
						],
						"found": "0",
						"foundref": "Не знайдений",
						"foundtitle": "Паспорт ВВ-142228 не знайдений в списку анульованих.",
						"pser": "ВВ",
						"pnom": "142228",
						"dtype": "1",
						"dtyperef": "Паспорт"
					}
				},
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "2111118724",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			}
		]
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="4EC8D647B0DB4D9A862CDC25AB14A34F">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об`єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="34" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <phoneverif phone="+380662134234" bdate="1957-10-19" reqid="req2#000002012324" otp="1234" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-11-10 10:37:10.505" ftm="2022-01-10 10:37:10.715" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002012335" />
 </tech>
 <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
  <cki bdate="1957-10-19" reqlngref="Русский" reqlng="2" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" inn="2111118724">
   <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="" cgrag="802" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" inn="2111118724" lngref="Русский" lng="2" vdate="2021-07-06" donor="BNK" />
   <work wdohod="" wstag="" wname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 'О'" wokpo="34745377" cdolgnref="Рабочий\специалист\исполнитель" cdolgn="3" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-04-07" wdonor="BNK" />
   <doc dwdt="2004-03-10" dwho="ХЕРСОНСКИМ ГО УМВД" dterm="" dnom="142228" dser="ВВ" dtyperef="Паспорт" dtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-04-21" eddr_number="19571019-00027" ddonor="BNK" />
   <addr adflat="81" adcorp="" adhome="11" adstreet="ВУЛ.ЕЖЕЛЕ" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="М.ХЕРСОН" adarea="" adstate="ХЕРСОНСЬКА" adindex="10000" adcountry="UA" adtyperef="Адрес регистрации" adtype="2" lngref="Украинский" lng="1" vdate="1900-01-01" addonor="BNK" />
  </cki>
  <identdocmvds>
      <identdocmvd found="0" foundref="Не знайдений" foundtitle="Паспорт ВВ-142228 не знайдений в списку анульованих." pser="ВВ" pnom="142228" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
        <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-11-10"/>
        <foundsource name="MVS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-11-10"/>
        <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-11-10"/>
      </identdocmvd>
    </identdocmvds>
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="2111118724" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
</ubkidata>

...