Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"telecom": {

"phone": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999",

"datecut": "Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата не вказана - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Телеком звіт' - 30",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Request XML

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд -->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок Телеком звіту -->

<comp id="35" descr="Назва компоненти">

<telecom phone="Номер мобільного телефону в форматі +380900000009"

uo="Кількість унікальних організацій передали КІ з номером телефону або передали заявку на кредит з номером телефону">

<conth vdate="Дата інформації даного блоку"

innm=

Response JSON

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Телеком звіт' - 30" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри пошуку -->

<telecom phone="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

datecut="Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата не вказана - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"telecom": {

"conth": {

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"innm": "Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)",

"tcsource": "Джерело блоку телеком звіту (Код із дов.52)",

"tcsourceref": "Референс джерела блоку телеком звіту (Код із дов.52)",

"tctype": "Тип контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)",

"tctyperef": "Референс типу контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)",

"tcdonor": "Донор (Код із дов.54)"

},

"scores": {

"innm": "Маркований РНОКПП (ІПН) (*******111)"

tcsource="Джерело блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tcsourceref="Референс джерела блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tctype="Тип контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tctyperef="Референс типу контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tcdonor="Донор (Код із дов.54)" />

<scores innm="Маркований РНОКПП (ІПН) (*******111)"

score="Кредитный рейтинг (0-700, NA)"

agerange="Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)" />

</telecom>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Request JSON

Code Block{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "telecom": { "phone": "+380962134234", "datecut": "" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "30", "reqreason": "2" } } }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F111111

,

"score": "Кредитный рейтинг (0-700, NA)",

"agerange": "Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)"

},

"phone": "Номер мобільного телефону в форматі +380900000009",

"uo": "Кількість унікальних організацій передали КІ з номером телефону або передали заявку на кредит з номером телефону"

},

"id": "35",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Телеком звіт' - 30" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри пошуку -->

<telecom phone="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

datecut="Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата не вказана - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд -->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок Телеком звіту -->

<comp id="35" descr="Назва компоненти">

<telecom phone="Номер мобільного телефону в форматі +380900000009"

uo="Кількість унікальних організацій передали КІ з номером телефону або передали заявку на кредит з номером телефону">

<conth vdate="Дата інформації даного блоку"

innm="Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)"

tcsource="Джерело блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tcsourceref="Референс джерела блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tctype="Тип контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tctyperef="Референс типу контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tcdonor="Донор (Код із дов.54)" />

<scores innm="Маркований РНОКПП (ІПН) (*******111)"

score="Кредитный рейтинг (0-700, NA)"

agerange="Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)" />

</telecom>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"telecom": {
								"phone": "+380962134234",
								"datecut": ""
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "30",
						"reqreason": "2"
					}
				}
			},
			"sessid": "31B27629926C485BA907065C8F111111"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-09 22:36:26.154",
					"ftm": "2022-01-09 22:36:26.226"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002008819"
			}
		},
		"comp": {
			"telecom": {
				"conth": [
					{
						"vdate": "2021-05-25",
						"innm": "*******288",
						"tcsource": "1",
						"tcsourceref": "Кредитна історія",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "BNK"
					},
					{
						"vdate": "2016-04-29",
						"innm": "*******288",
						"tcsource": "4",
						"tcsourceref": "Платіжні системи партнерів",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "PPS"
					},
					{
						"vdate": "2015-10-18",
						"innm": "*******288",
						"tcsource": "4",
						"tcsourceref": "Платіжні системи партнерів",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "PPS"
					},
					{
						"vdate": "2013-09-04",
						"innm": "*******223",
						"tcsource": "1",
						"tcsourceref": "Кредитна історія",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "BNK"
					},
					{
						"vdate": "2010-09-23",
						"innm": "*******223",
						"tcsource": "1",
						"tcsourceref": "Кредитна історія",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "BNK"
					},
					{
						"vdate": "2009-09-30",
						"innm": "*******619",
						"tcsource": "1",
						"tcsourceref": "Кредитна історія",
						"tctype": "1",
						"tctyperef": "Особистий мобільний тел.",
						"tcdonor": "BNK"
					}
				],
				"scores": [
					{
						"innm": "*******288",
						"score": "446",
						"agerange": "18_24"
					},
					{
						"innm": "*******223",
						"score": "NA",
						"agerange": "0_17"
					},
					{
						"innm": "*******619",
						"score": "0",
						"agerange": "45_54"
					}
				],
				"phone": "+380962134234",
				"datecut": "2021-11-29 10:30:47",
				"uo": "1"
			},
			"id": "35",
			"descr": "Телеком звіт"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F111111">
  <req_envelope>
   <req_xml>
    <request version="1.0" reqtype="30" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <telecom phone="+380962134234" datecut="" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...