Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Публічне досьє' - 26",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"companydossier": {

"record": {

"names": {

"name": "Найменування юр.особи",

"shortname": "Скорочена назва",

"display": "Коротке найменування",

"nameen": "Найменування юр.особи англійською",

"shortnameen": "Скорочена назва англійською"

},

"state": {

"olfcode": "Код організаційної форми юр.особи",

"olfname": "Назва організаційної форми юр.особи",

"state": "Код актуального статусу юр.особи",

"statetext": "Найменування статусу юр.особи"

},

"executivepower": {

"name": "Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш 25%",

"code": "ЄДРПОУ органу виконавчої влади"

},

"registration": {

"date": "Дата реєстрації",

"recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",

"recorddate": "Дата запису в ЄДР",

"isseparation": "Утворився шляхом відділення",

"isdivision": "Утворився шляхом поділу",

"ismerge": "Утворився шляхом об'єднання",

"istransformation": "Утворився шляхом перетворення",

"objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи",

"prevregistrationendterm": "Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання"

},

"founders": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс акціонера",

"country": "Країна акціонера",

"address": "Адреса акціонера"

},

"lastname": "Прізвище акціонера фіз.особи",

"firstmiddlename": "Ім'я/По батькові акціонера фіз. особи",

"name": "Назва учасника",

"code": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника",

"role": "Код ролі учасника (Код з дов.65)",

"roletext": "Назва ролі учасника (Значення з дов.65)",

"capital": "Розмір внеску до статутного капіталу"

},

"authorisedcapital": {

"value": "Сума статутного капіталу",

"date": "Дата закінчення формування статутного капіталу"

},

"management": {

"management": "Найменування органу управління",

"managingpaper": "Установчий документ",

"ismodalstatute": "Дані про створення та діяльность юр.особи на підставі модельного статуту"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище члена управління",

"firstmiddlename": "Ім'я/По батькові члена управління",

"role": "Код ролі члена управління (Код з дов.65)",

"roletext": "Назва ролі члена управління (Значення з дов.65)",

"appointmentdate": "Дата вступу на посаду",

"restriction": "Підстава вступу на посаду"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності",

"code": "Код виду діяльності за КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"branches": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс підрозділу",

"country": "Країна підрозділу",

"address": "Адреса підрозділу"

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту",

"value": "Значення контакту"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище керівника підрозділу",

"firstmiddlename": "Ім’я та по-батькові керівника підрозділу",

"role": "Роль керівника підрозділу (Код з дов.65)",

"roletext": "Роль керівника підрозділу (Значення з дов.65)",

"appointmentdate": "Дата призначення керівника",

"restriction": "Обмеження"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності за КВЕДом",

"code": "Код КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"name": "Найменування підрозділу",

"code": "ЄДРПОУ підрозділу",

"type": "Код типу підрозділу",

"typetext": "Назва типу підрозділу",

"createdate": "Дата створення підрозділу"

},

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна реєстрації",

"address": "Адреса реєстрації"

},

"registrations": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "Код органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Опис",

"startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",

"startnum": "№ запису про постановку на облік в органі",

"enddate": "Дата запису про зняття з обліку в органі",

"endnum": "№ запису про зняття з обліку"

},

"primaryactivitykind": {

"name": "Найменування виду основної діяльності",

"code": "Код виду основної діяльності за КВЕД",

"regnumber": "№ запису про реєстрацію виду основної діяльності",

"class": "Клас основної діяльності"

},

"bankruptcy": {

"date": "Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство",

"state": "Статус суб'єкта",

"statetext": "Текстове відображення статусу",

"docdate": "Дата відкриття провадження",

"courtname": "Найменування суду",

"docnumber": "Номер виробництва",

"datejudge": "Дата набуття чинності"

},

"termination": {

"state": "Код статусу запису про припинення діяльності",

"statetext": "Опис статусу запису про припинення діяльності",

"date": "Дата запису",

"recordnumber": "Причина припинення діяльності",

"cause": "Дата актуалізації"

},

"terminationcancel": {

"date": "Дата скасування запису про припинення діяльності",

"recordnumber": "Номер запису",

"docnumber": "Номер документа про банкрутство",

"docdate": "Дата документа",

"datejudge": "Дата набуття чинності",

"courname": "Найменування суду"

},

"openenforcements": {

"openenforcement": {

"date": "Дата відкриття виконавчого провадження"

}

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту (Email, tel, fax, web_page)",

"value": "Значення контакту"

},

"beneficiaries": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна бенефіціара",

"address": "Адреса бенефіцара"

},

"name": "Найменування бенефіціара",

"code": "Код ЄДРПОУ бенефіціара - юридичної особи",

"country": "Країна громадянства бенефіціара",

"lastname": "Прізвище бенефіціара - фізичної особи",

"firstmiddlename": " Ім’я та по батькові бенефіціара - фізичної особи",

"beneficiariestype": "Тип бенефіціара (Код з дов.66)",

"role": "Роль бенефіціара (Код з дов.65)",

"roletext": "Роль бенефіціара (Значення з дов.65)",

"interest": "Відсоток участі бенефіціара",

"reason": "Причина відсутності бенефіціара",

"indirectInterest": "Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)",

"otherImpact": "Інший характер та міра впливу",

"beneficiaryfalse": "Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ"

},

"foundingDocument": {

"type": "Тип установчого документа («1» - власного установчого документа; «2» - модельного статуту)",

"name": "Назва установчого документа"

},

"propertystruct": {

"structsigned": "Відмітка, що структуру власності підписано",

"datestruct": "Дата структури власності",

"numstruct": "Номер структури власності",

"lastnamesign": "Прізвище особи ким підписано структуру власності",

"firstmiddlenamesign": "Ім’я та по-батькові особи ким підписано структуру власності",

"typesign": "Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» – Керівник, «2» – Представник, «3» – Засновник (учасник), «4» – Інша уповноважена особа)",

"typesignref": "Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис",

"structfalse": "Ознака, що можлива недостовірність структури власності",

"structopaque": "Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою"

}

},

"found": "Наявність інформації ЄДРПОУ (Код з дов.27)",

"okpo": "Код ЄДРПОУ юридичної особи",

"curstate": "Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)",

"curstatetxt": "Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)",

"currecorddate": "Дата поточної реєстрації"

},

"id": "26",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pubreestr": {

"edrpou": "Код ЄДРПОУ",

"orgmark": "Тип організації",

"pubregister": "Інформація про державний реєстр",

"pubtype": "Тип організації",

"pubname": "Найменування суб'єкта",

"pubaddress": "Адреса суб'єкта",

"pubhead": "Керівник суб'єкта",

"vdate": "Дата актуалізації"

},

"banTenders": {

"cancelCourtDecision": {

"courCaseNumber": "№ судової справи",

"courtName": "Назва суду, в якому оскаржується рішення органу Комітету",

"courtDecisionDate": "Дата рішення суду",

"courtDecisionContent": "Зміст рішення суду"

},

"reviewDecisionAMC": {

"AMCDecisionNumber": "№ рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства",

"AMCDecisionDate": "Дата рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавстваі",

"AMCDecisionContent": "Зміст рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства "

},

"AMKDecisionsCount": "Кількість рішень у справі",

"okpo": "Код ЄДРПОУ юридичної особи",

"decisionNumber": "№ рішення у справі",

"decisionDate": "Дата рішення у справі",

"AMCUnit": "Орган АМКУ, що прийняв рішення",

"decisionNotes": "Примітки"

},

"finSecurities": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"orgMark": "Тип організації",

"state": "Статус",

"registryNumber": "Реєстраційний номер",

"dateToRegistry": "Дата реєстрації",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"nbuReestr": {

"nbuData": {

"orgMark": "Тип організації",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"registryNumber": "Реєстраційний номер",

"dateToRegistry": "Дата реєстрації",

"stateDepartment": "Контролюючий орган",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ"

},

"bigTaxPayer": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"foundText": "Текстове тлумачення пошуку",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"registryYear": "Рік реєстрації",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"taxDebt": {

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"foundText": "Текстове тлумачення пошуку",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"totalSum": "Загальна сума боргу",

"toLocalBudget": " Сума боргу до місцевого бюджету",

"toStateBudget": "Сума боргу до державного бюджету",

"debtDate": "Дата розрахунку",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"wageDebt": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"totalSum": "Загальна сума боргу",

"penaltiesCount": "Кількість виконавчих проваджень",

"debtDate": "Дата розрахунку",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"inspections": {

"inspectionData": {

"startDate": "Дата початку перевірки",

"endDate": "Дата закінчення перевірки",

"inspectionType": "Тип перевірки",

"stateDepartment": "Інспекційний орган"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта"

},

"id": "29",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"court": {

"courtdoc": {

"docdate": "Дата документа",

"doctype": "Тип документа",

"docnum": "Номер документа",

"courtname": "Найменування суду",

"courtid": "Ідентифікатор судової справи в базі бюро"

},

"casenum": "Номер справи",

"sideedrpou": "ЄДРПОУ учасника",

"sidename": "Найменування учасника",

"role": "Роль суб'єкта (Позивач/відповідач), (priznak; 1 - позивач, 2 - відповідач)"

},

"id": "30",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"smi": {

"edrpou": "ЄДРПОУ",

"newsdate": "Дата новини",

"address": "Адреса",

"event": "Подія",

"source": "Джерело",

"smiid": "Ідентифікатор новини в базі бюро"

},

"id": "31",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"registrationchanges": {

"edrpou": "ЄДРПОУ",

"isur": "Ознака юридичної особи (1 - юр.особа, 2 - не юр.особа)",

"address": "Адреса суб'єкта",

"director": "Керівник організації",

"tel": "Телефон",

"email": "Email",

"kved": "КВЕД 2010 року",

"kvedf": "КВЕД 2005 року",

"recordnumber": "Номер держреєстрації",

"regdealplace": "Місце знаходження реєстраційної справи",

"recorddate": "Дата запису в базу"

},

"id": "32",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"branchesinfo": {

"names": {

"name": "Найменування юр.особи",

"shortname": "Скорочене найменування",

"display": "Коротке найменування"

},

"state": {

"olfcode": "Код організаційної форми юр.особи",

"olfname": "Назва організаційної форми юр.особи",

"state": "Код актуального статусу юр.особи",

"statetext": "Найменування статусу юр.особи"

},

"registration": {

"date": "Дата реєстрації",

"recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",

"objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище члена управління",

"roletext": "Назва ролі члена управління"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності",

"code": "Код виду діяльності за КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна реєстрації",

"address": "Адреса реєстрації"

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту",

"value": "Значення контакту"

},

"termination": {

"state": "Код статусу запису про припинення діяльності",

"statetext": "Опис статусу запису про припинення",

"date": "Дата запису",

"recordnumber": " Номер зняття з обліку"

},

"registrations": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "ЄДРПОУ органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Відомості про відомчий реєстр",

"startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",

"startnum": "Номер постановки на облік",

"enddate": "Дата зняття з обліку",

"endnum": "Номер зняття з обліку"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"bfound": "Наявність інформації ЄДРПОУ",

"bfoundref": "Текстове визначення факту реєстрації відокремленого підрозділу (Значення із дов.59)"

},

"id": "49",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"licensesCount": {

"licenseRegisters": {

"licenseName": "Назва ліцензії/дозволу",

"licenseDepartment": "Орган видачі",

"newest": "Остання дата видачі ліцензії/дозволу",

"count": "Кількість ліценцій/дозволів по даному реєстру"

},

"licenses": {

"licenseNo": "Серія номер ліцензії/дозволу",

"licenseState": "Статус ліцензії/дозволу",

"typeLicense": "Тип ліцензії/дозволу",

"kindLicense": "Вид ліцензії/дозволу",

"licensePeriod": "Термін дії ліцензії/дозволу",

"address": "Адреса",

"activityAddress": "Адреса діяльності",

"issueDate": "Дата видачі ліцензії/дозволу",

"startDate": "Дата початку дії ліцензії/дозволу",

"endDate": "Дата закічення дії ліцензії/дозволу"

},

"okpo": "ЄДРПОУ клієнта",

"found": "Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів (0-не знайдено, 1-знайдено )",

"foundref": "Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів (Інформація не знайдена/Інформація знайдена)",

"activeCountLicenses": "Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи",

"countLicensesName": "Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи"

},

"id": "63",

"descr": "Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи"

},

{

"pdvPayer": {

"okpo": "ЄДРПОУ",

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"foundref": "Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"codePDV": "Індивідуальний податковий номер",

"dateRegistry": "Дата реєстрації платником податку",

"dateCancel": "Дата анулювання реєстрації",

"reasonCancel": "Підстава анулювання",

"lawReason": "Причина анулювання",

"pubRegister": "Назва реєстру",

"vdate": "Дата оновлення в базі"

},

"id": "66",

"descr": "Інформація з реєстру платників ПДВ"

}

]

}

}

Request XML

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Публічне досьє' - 26" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Пошук відомостей з державних реєстрів про юридичну особу -->

<comp id="26" descr="Назва компоненти">

<companydossier found="Наявність інформації ЄДРПОУ (Код з дов.27)"

okpo="Код ЄДРПОУ юридичної особи"

curstate="Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)"

curstatetxt="Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)" currecorddate="Дата поточної реєстрації">

<record>

<names name="Найменування юр.особи"

shortname="Скорочена назва"

display="Коротке найменування"

nameen="Найменування юр.особи англійською"

shortnameen="Скорочена назва англійською" />

<state olfcode="Код організаційної форми юр.особи"

olfname="Назва організаційної форми юр.особи"

state="Код актуального статусу юр.особи"

statetext="Найменування статусу юр.особи" />

<executivepower name="Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш 25%"

code="ЄДРПОУ органу виконавчої влади" />

<registration date="Дата реєстрації"

recordnumber="№ запису про реєстрацію в ЄДР"

recorddate="Дата запису в ЄДР"

isseparation="Утворився шляхом відділення"

isdivision="Утворився шляхом поділу"

ismerge="Утворився шляхом об'єднання"

istransformation="Утворився шляхом перетворення"

objectname="Місце зберігання реєстраційної справи"

prevregistrationendterm="Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання" />

<founders lastname="Прізвище акціонера фіз.особи"

firstmiddlename="Ім'я/По батькові акціонера фіз. особи"

name="Назва учасника"

code="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника"

role="Код ролі учасника (Код з дов.65)"

roletext="Назва ролі учасника (Значення з дов.65)" capital="Розмір внеску до статутного капіталу">

<address zip="Поштовий індекс акціонера"

country="Країна акціонера"

address="Адреса акціонера" />

</founders>

<authorisedcapital value="Сума статутного капіталу"

date="Дата закінчення формування статутного капіталу" />

<management management="Найменування органу управління"

managingpaper="Установчий документ"

ismodalstatute="Дані про створення та діяльность юр.особи на підставі модельного статуту" />

<heads lastname="Прізвище члена управління"

firstmiddlename="Ім'я/По батькові члена управління"

role="Код ролі члена управління (Код з дов.65)"

roletext="Назва ролі члена управління (Значення з дов.65)"

appointmentdate="Дата вступу на посаду"

restriction="Підстава вступу на посаду" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності"

code="Код виду діяльності за КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<branches name="Найменування підрозділу"

code="ЄДРПОУ підрозділу"

type="Код типу підрозділу"

typetext="Назва типу підрозділу"

createdate="Дата створення підрозділу">

<address zip="Поштовий індекс підрозділу"

country="Країна підрозділу"

address="Адреса підрозділу" />

<contacts type="Тип контакту"

value="Значення контакту" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

<heads lastname="Прізвище керівника підрозділу"

firstmiddlename="Ім’я та по-батькові керівника підрозділу"

role="Роль керівника підрозділу (Код з дов.65)"

roletext="Роль керівника підрозділу (Значення з дов.65)"

appointmentdate="Дата призначення керівника"

restriction="Обмеження" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності за КВЕДом"

code="Код КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

</branches>

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна реєстрації"

address="Адреса реєстрації" />

<registrations name="Найменування органу реєстрації"

code="Код органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Опис"

startdate="Дата запису про реєстрацію в органі"

startnum="№ запису про постановку на облік в органі"

enddate="Дата запису про зняття з обліку в органі"

endnum="№ запису про зняття з обліку" />

<primaryactivitykind name="Найменування виду основної діяльності"

code="Код виду основної діяльності за КВЕД"

regnumber="№ запису про реєстрацію виду основної діяльності"

class="Клас основної діяльності" />

<bankruptcy date="Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство"

state="Статус суб'єкта"

statetext="Текстове відображення статусу"

docdate="Дата відкриття провадження"

courtname="Найменування суду"

docnumber="Номер виробництва"

datejudge="Дата набуття чинності" />

<termination state="Код статусу запису про припинення діяльності"

statetext="Опис статусу запису про припинення діяльності"

date="Дата запису"

recordnumber="Причина припинення діяльності"

cause="Дата актуалізації" />

<terminationcancel date="Дата скасування запису про припинення діяльності"

recordnumber="Номер запису"

docnumber="Номер документа про банкрутство"

docdate="Дата документа"

datejudge="Дата набуття чинності"

courname="Найменування суду" />

<openenforcements>

<openenforcement date="Дата відкриття виконавчого провадження" />

</openenforcements>

<contacts type="Тип контакту (Email, tel, fax, web_page)"

value="Значення контакту" />

<beneficiaries name="Найменування бенефіціара"

code="Код ЄДРПОУ бенефіціара - юридичної особи"

country="Країна громадянства бенефіціара"

lastname="Прізвище бенефіціара - фізичної особи"

firstmiddlename=" Ім’я та по батькові бенефіціара - фізичної особи"

beneficiariestype="Тип бенефіціара (Код з дов.66)"

role="Роль бенефіціара (Код з дов.65)"

roletext="Роль бенефіціара (Значення з дов.65)"

interest="Відсоток участі бенефіціара"

reason="Причина відсутності бенефіціара"

indirectInterest ="Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)"

otherImpact="Інший характер та міра впливу"

beneficiaryfalse = "Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ">

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна бенефіціара"

address="Адреса бенефіцара" />

</beneficiaries>

<foundingDocument type="Тип установчого документа («1» - власного установчого документа; «2» - модельного статуту)"

name="Назва установчого документа" />

<propertystruct structsigned="Відмітка, що структуру власності підписано"

datestruct="Дата структури власності"

numstruct="Номер структури власності"

lastnamesign="Прізвище особи ким підписано структуру власності"

firstmiddlenamesign="Ім’я та по-батькові особи ким підписано структуру власності"

typesign="Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» – Керівник, «2» – Представник, «3» – Засновник (учасник), «4» – Інша уповноважена особа)"

typesignref="Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис"

structfalse="Ознака, що можлива недостовірність структури власності"

structopaque="Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою" />

</record>

</companydossier>

</comp>

<!-- Блок інформації з публічних реєстрів -->

<comp id="29" descr="Назва компоненти">

<pubreestr edrpou="Код ЄДРПОУ"

orgmark="Тип організації"

pubregister="Інформація про державний реєстр"

pubtype="Тип організації"

pubname="Найменування суб'єкта"

pubaddress="Адреса суб'єкта"

pubhead="Керівник суб'єкта"

vdate="Дата актуалізації" />

<banTenders AMKDecisionsCount="Кількість рішень у справі"

okpo="Код ЄДРПОУ юридичної особи"

decisionNumber="№ рішення у справі"

decisionDate="Дата рішення у справі"

AMCUnit="Орган АМКУ, що прийняв рішення"

decisionNotes="Примітки">

<cancelCourtDecision courCaseNumber="№ судової справи"

courtName="Назва суду, в якому оскаржується рішення органу Комітету"

courtDecisionDate="Дата рішення суду"

courtDecisionContent="Зміст рішення суду" />

<reviewDecisionAMC AMCDecisionNumber="№ рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства"

AMCDecisionDate="Дата рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавстваі"

AMCDecisionContent="Зміст рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства " />

</banTenders>

<finSecurities okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта"

orgMark="Тип організації"

state="Статус"

registryNumber="Реєстраційний номер"

dateToRegistry="Дата реєстрації"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

vDate="Дата актуалізації" />

<nbuReestr okpo="Код ЄДРПОУ">

<nbuData orgMark="Тип організації"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

pubName="Найменування суб'єкта"

registryNumber="Реєстраційний номер"

dateToRegistry="Дата реєстрації"

stateDepartment="Контролюючий орган"

vDate="Дата актуалізації" />

</nbuReestr>

<bigTaxPayer okpo="Код ЄДРПОУ">

pubName = "Найменування суб'єкта"

foundText = "Текстове тлумачення пошуку"

pubRegister = "Інформація про державний реєстр"

registryYear = "Рік реєстрації"

vDate = "Дата актуалізації" />

</bigTaxPayer>

<taxDebt pubName="Найменування суб'єкта"

okpo="Код ЄДРПОУ"

foundText="Текстове тлумачення пошуку"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

totalSum="Загальна сума боргу"

toLocalBudget=" Сума боргу до місцевого бюджету"

toStateBudget="Сума боргу до державного бюджету"

debtDate="Дата розрахунку"

vDate="Дата актуалізації" />

<wageDebt okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

totalSum="Загальна сума боргу"

penaltiesCount="Кількість виконавчих проваджень"

debtDate="Дата розрахунку"

vDate="Дата актуалізації" />

<inspections okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта">

<inspectionData startDate="Дата початку перевірки"

endDate="Дата закінчення перевірки"

inspectionType="Тип перевірки"

stateDepartment="Інспекційний орган" />

</inspections>

</comp>

<!-- Блок інформації про судові справи-->

<comp id="30" descr="Назва компоненти">

<court casenum="Номер справи"

sideedrpou="ЄДРПОУ учасника"

sidename="Найменування учасника"

role="Роль суб'єкта (Позивач/відповідач), (priznak; 1 - позивач, 2 - відповідач)">

<courtdoc docdate="Дата документа"

doctype="Тип документа"

docnum="Номер документа"

courtname="Найменування суду"

courtid="Ідентифікатор судової справи в базі бюро" />

</court>

</comp>

<!-- Блок інформації із ЗМІ-->

<comp id="31" descr="Назва компоненти">

<smi edrpou="ЄДРПОУ"

newsdate="Дата новини"

address="Адреса"

event="Подія"

source="Джерело"

smiid="Ідентифікатор новини в базі бюро" />

</comp>

<!-- Блок інформації про історію змін-->

<comp id="32" descr="Назва компоненти">

<registrationchanges edrpou="ЄДРПОУ"

isur="Ознака юридичної особи (1 - юр.особа, 2 - не юр.особа)"

address="Адреса суб'єкта"

director="Керівник організації"

tel="Телефон" email="Email"

kved="КВЕД 2010 року"

kvedf="КВЕД 2005 року"

recordnumber="Номер держреєстрації"

regdealplace="Місце знаходження реєстраційної справи"

recorddate="Дата запису в базу" />

</comp>

<!-- Блок пошуку відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи -->

<comp id="49" descr="Назва компоненти">

<branchesinfo okpo="Код ЄДРПОУ"

bfound="Наявність інформації ЄДРПОУ"

bfoundref="Текстове визначення факту реєстрації відокремленого підрозділу (Значення із дов.59)">

<names name="Найменування юр.особи"

shortname="Скорочене найменування"

display="Коротке найменування" />

<state olfcode="Код організаційної форми юр.особи"

olfname="Назва організаційної форми юр.особи"

state="Код актуального статусу юр.особи"

statetext="Найменування статусу юр.особи" />

<registration date="Дата реєстрації"

recordnumber="№ запису про реєстрацію в ЄДР"

objectname="Місце зберігання реєстраційної справи" />

<heads lastname="Прізвище члена управління"

roletext="Назва ролі члена управління" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності"

code="Код виду діяльності за КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна реєстрації"

address="Адреса реєстрації" />

<contacts type="Тип контакту"

value="Значення контакту" />

<termination state="Код статусу запису про припинення діяльності"

statetext="Опис статусу запису про припинення"

date="Дата запису"

recordnumber=" Номер зняття з обліку" />

<registrations name="Найменування органу реєстрації"

code="ЄДРПОУ органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Відомості про відомчий реєстр"

startdate="Дата запису про реєстрацію в органі"

startnum="Номер постановки на облік"

enddate="Дата зняття з обліку"

endnum="Номер зняття з обліку" />

</branchesinfo>

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Блок пошуку відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи -->

<comp id="63" descr="Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи">

<licensesCount okpo="ЄДРПОУ клієнта"

found="Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів (0-не знайдено, 1-знайдено )"

foundref="Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів (Інформація не знайдена/Інформація знайдена)"

activeCountLicenses="Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи"

countLicensesName="Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи">

<licenseRegisters licenseName="Назва ліцензії/дозволу"

licenseDepartment="Орган видачі"

newest="Остання дата видачі ліцензії/дозволу"

count="Кількість ліценцій/дозволів по даному реєстру" />

<licenses licenseNo="Серія номер ліцензії/дозволу"

licenseState="Статус ліцензії/дозволу"

typeLicense="Тип ліцензії/дозволу"

kindLicense="Вид ліцензії/дозволу"

licensePeriod="Термін дії ліцензії/дозволу"

address="Адреса"

activityAddress="Адреса діяльності"

issueDate="Дата видачі ліцензії/дозволу"

startDate="Дата початку дії ліцензії/дозволу"

endDate="Дата закічення дії ліцензії/дозволу" />

</licensesCount>

</comp>

<!-- Інформація з реєстру платників ПДВ -->

<comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

<pdvPayer okpo="ЄДРПОУ"

found="0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

foundref="Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

codePDV="Індивідуальний податковий номер"

dateRegistry="Дата реєстрації платником податку"

dateCancel="Дата анулювання реєстрації"

reasonCancel="Підстава анулювання"

lawReason="Причина анулювання"

pubRegister="Назва реєстру"

vdate="Дата оновлення в базі" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "12345632"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "26",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об'єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "776DF1F9A72A4749B6AF76BEFA111111"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-04-27 16:29:04.56",
					"ftm": "2022-04-27 16:29:04.753"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002401808"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"companydossier": {
					"record": {
						"names": {
							"name": "\"ХІМПОБУТ\"",
							"shortname": "ТОВ \"ХІМПОБУТ\"",
							"display": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
							"nameen": "",
							"shortnameen": ""
						},
						"state": {
							"olfcode": "240",
							"olfname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ",
							"state": "1",
							"statetext": "зареєстровано"
						},
						"executivepower": {
							"name": "",
							"code": ""
						},
						"registration": {
							"date": "2014-07-07",
							"recordnumber": "10681020000003350",
							"recorddate": "2014-07-07",
							"isseparation": "0",
							"isdivision": "0",
							"ismerge": "0",
							"istransformation": "0",
							"objectname": "Виконавчий комітет Криворізької міської ради",
							"prevregistrationendterm": "2014-11-02"
						},
						"founders": [
							{
								"address": {
									"zip": "61202",
									"country": "Україна",
									"address": "Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ"
								},
								"lastname": "ШЕВЧЕНКО",
								"firstmiddlename": "ЮРІЙ ГНАТОВИЧ",
								"name": "ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ",
								"code": "",
								"role": "4",
								"roletext": "засновник",
								"capital": "500000.0"
							},
							{
								"address": {
									"zip": "",
									"country": "",
									"address": ""
								},
								"lastname": "",
								"firstmiddlename": "",
								"name": "КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ.",
								"code": "",
								"role": "4",
								"roletext": "засновник",
								"capital": ""
							}
						],
						"authorisedcapital": {
							"value": "500000.0",
							"date": "2006-01-20"
						},
						"management": {
							"management": "ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ",
							"managingpaper": "",
							"ismodalstatute": "0"
						},
						"heads": {
							"lastname": "НЕСТЕРЕНКО",
							"firstmiddlename": "АНДРІЙ ІВАНОВИЧ",
							"role": "3",
							"roletext": "керівник",
							"appointmentdate": "2014-02-25",
							"restriction": "не має"
						},
						"activitykinds": [
							{
								"name": "Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення",
								"code": "13.96",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Виробництво іншого трикотажного та в''язаного одягу",
								"code": "14.39",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Виробництво інших гумових виробів",
								"code": "22.19",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами",
								"code": "45.11",
								"isprimary": "1"
							},
							{
								"name": "Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів",
								"code": "45.20",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "",
								"code": "",
								"isprimary": ""
							},
							{
								"name": "",
								"code": "",
								"isprimary": ""
							},
							{
								"name": "Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів",
								"code": "45.40",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Оптова торгівля текстильними товарами",
								"code": "46.41",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення",
								"code": "46.49",
								"isprimary": "0"
							},
							{
								"name": "Неспеціалізована оптова торгівля",
								"code": "46.90",
								"isprimary": "0"
							}
						],
						"branches": {
							"address": {
								"zip": "49000",
								"country": "Україна",
								"address": "Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 9"
							},
							"contacts": [
								{
									"type": "email",
									"value": ""
								},
								{
									"type": "fax",
									"value": ""
								},
								{
									"type": "webpage",
									"value": ""
								},
								{
									"type": "tel",
									"value": "80567111762"
								}
							],
							"heads": {
								"lastname": "ТИМОШЕНКО",
								"firstmiddlename": "ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА",
								"role": "3",
								"roletext": "керівник",
								"appointmentdate": "",
								"restriction": ""
							},
							"activitykinds": {
								"name": "Виробництво інших гумових виробів",
								"code": "22.19",
								"isprimary": "0"
							},
							"name": "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ \"Дніпропетровський ХІМПОБУТ\"",
							"code": "25537332",
							"type": "",
							"typetext": "",
							"createdate": ""
						},
						"address": {
							"zip": "50082",
							"country": "Україна",
							"address": "Україна, 50082, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА"
						},
						"registrations": [
							{
								"name": "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ",
								"code": "21680000",
								"type": "4000.0",
								"description": "",
								"startdate": "",
								"startnum": "",
								"enddate": "",
								"endnum": ""
							},
							{
								"name": "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИВОРІЗЬКЕ ПІВНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧНА ДПІ (ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РІГ)",
								"code": "43145015",
								"type": "4002.0",
								"description": "Реєстр платників податків",
								"startdate": "",
								"startnum": "",
								"enddate": "",
								"endnum": ""
							},
							{
								"name": "",
								"code": "",
								"type": "",
								"description": "",
								"startdate": "",
								"startnum": "",
								"enddate": "",
								"endnum": ""
							}
						],
						"primaryactivitykind": {
							"name": "Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами",
							"code": "45.11",
							"regnumber": "03-46748",
							"class": ""
						},
						"bankruptcy": {
							"date": "",
							"state": "",
							"statetext": "",
							"docdate": "",
							"courtname": "",
							"docnumber": "",
							"datejudge": ""
						},
						"termination": {
							"state": "",
							"statetext": "",
							"date": "",
							"recordnumber": "",
							"cause": ""
						},
						"terminationcancel": {
							"date": "",
							"recordnumber": "",
							"docnumber": "",
							"docdate": "",
							"datejudge": "",
							"courname": ""
						},
						"openenforcements": "",
						"contacts": [
							{
								"type": "email",
								"value": ""
							},
							{
								"type": "fax",
								"value": ""
							},
							{
								"type": "webpage",
								"value": ""
							},
							{
								"type": "tel",
								"value": "+380675092222"
							}
						],
						"foundingdocument": {
							"type": "1",
							"name": ""
						},
						"beneficiaries": {
							"address": {
								"zip": "61202",
								"country": "Україна",
								"address": "Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ"
							},
							"name": "ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ",
							"code": "",
							"country": "Україна",
							"lastname": "ШЕВЧЕНКО",
							"firstmiddlename": "ЮРІЙ ГНАТОВИЧ",
							"beneficiariestype": "5",
							"role": "19",
							"roletext": "Кінцевий бенефіціарний власник",
							"interest": "70",
							"reason": "",
							"indirectinterest": "30",
							"otherimpact": "ТОВ \"ХІМБІОПОБУТ\" код ЄДРПОУ 12345633",
							"beneficiaryfalse": "0"
						},
						"propertystruct": {
							"structsigned": "0",
							"datestruct": "",
							"numstruct": "",
							"lastnamesign": "",
							"firstmiddlenamesign": "",
							"typesign": "",
							"typesignref": "",
							"structfalse": "0",
							"structopaque": "0"
						}
					},
					"found": "1",
					"okpo": "12345632",
					"curstate": "1",
					"curstatetxt": "зареєстровано",
					"currecorddate": "2014-07-07"
				},
				"id": "26",
				"descr": "Відомості щодо юридичної особи з державних реєстрів"
			},
			{
				"id": "29",
				"descr": "Публічні реєстри"
			},
			{
				"id": "30",
				"descr": "Судові справи"
			},
			{
				"id": "31",
				"descr": "Інформація з ЗМІ"
			},
			{
				"registrationchanges": [
					{
						"founder": [
							{
								"info": "КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ."
							},
							{
								"info": "ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, розмір частки - 500000,00 грн."
							}
						],
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА",
						"director": "НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ",
						"tel": "",
						"email": "",
						"kved": "45.11",
						"kvedf": "",
						"recordnumber": "",
						"regdealplace": "",
						"recorddate": "2021-04-28",
						"status": "зареєстровано",
						"recordage": "364"
					},
					{
						"founder": [
							{
								"info": "КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ."
							},
							{
								"info": "ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, розмір частки - 500000,00 грн."
							}
						],
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА",
						"director": "НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ",
						"tel": "",
						"email": "",
						"kved": "45.11",
						"kvedf": "",
						"recordnumber": "",
						"regdealplace": "",
						"recorddate": "2017-12-14",
						"status": "зареєстровано",
						"recordage": "1595"
					},
					{
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ",
						"director": "СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ",
						"tel": "4955682;4955683",
						"email": "",
						"kved": "62.02",
						"kvedf": "ІНШІ ВИ",
						"recordnumber": "",
						"regdealplace": "",
						"recorddate": "2011-09-28",
						"status": "",
						"recordage": "3864"
					},
					{
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ",
						"director": "СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ",
						"tel": "4955682;4955683",
						"email": "",
						"kved": "",
						"kvedf": "72.22.0;72.10.0",
						"recordnumber": "",
						"regdealplace": "",
						"recorddate": "2011-09-28",
						"status": "",
						"recordage": "3864"
					},
					{
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ",
						"director": "СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ",
						"tel": "2390773;2855580",
						"email": "",
						"kved": "",
						"kvedf": "72.22.0",
						"recordnumber": "10681020000003350",
						"regdealplace": "10681020000003350",
						"recorddate": "2009-03-17",
						"status": "",
						"recordage": "4789"
					},
					{
						"edrpou": "12345632",
						"isur": "1",
						"orgname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"ХІМПОБУТ\"",
						"address": "М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ",
						"director": "СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ",
						"tel": "2390773",
						"email": "",
						"kved": "",
						"kvedf": "72.20.0",
						"recordnumber": "10681020000003350",
						"regdealplace": "10681020000003350",
						"recorddate": "2005-02-03",
						"status": "",
						"recordage": "6292"
					}
				],
				"id": "32",
				"descr": "Історія змін"
			},
			{
				"id": "49",
				"descr": "Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи"
			},
			{
				"bankruptcyinfo": {
					"found": "0",
					"foundref": "Не знайдена інформація про банкрутство"
				},
				"id": "54",
				"descr": "Інформація щодо банкрутства"
			},
			{
				"licensesCount": {
					"licenseRegisters": [
						{
							"licenses": [
								{
									"licenseNo": "0263.20.12",
									"licenseState": "Діючий",
									"typeLicense": "",
									"kindLicense": "місце експлуатації: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6",
									"licensePeriod": "5 Років",
									"address": "49055, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 104 А",
									"activityAddress": "",
									"issueDate": "2020-02-19",
									"startDate": "",
									"endDate": ""
								},
								{
									"licenseNo": "0262.20.12",
									"licenseState": "Діючий",
									"typeLicense": "",
									"kindLicense": "місце експлуатації: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127",
									"licensePeriod": "5 Років",
									"address": "49055, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 104 А",
									"activityAddress": "",
									"issueDate": "2020-02-19",
									"startDate": "",
									"endDate": ""
								},
								{
									"licenseNo": "0508.18.12",
									"licenseState": "Діючий",
									"typeLicense": "",
									"kindLicense": "",
									"licensePeriod": "5 Років",
									"address": "49055, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 104 А",
									"activityAddress": "",
									"issueDate": "2018-07-11",
									"startDate": "",
									"endDate": ""
								}
							],
							"licenseName": "Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки",
							"licenseDepartment": "Територіальне управління по Дніпропетровської області",
							"newest": "",
							"count": "3"
						},
						{
							"licenses": {
								"licenseNo": "006133100000265",
								"licenseState": "",
								"typeLicense": "",
								"kindLicense": "Імпорт",
								"licensePeriod": "",
								"address": "",
								"activityAddress": "",
								"issueDate": "",
								"startDate": "2021-05-24",
								"endDate": "2021-12-31"
							},
							"licenseName": "Ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності",
							"licenseDepartment": "Міністерство економіки України",
							"newest": "2021-05-24",
							"count": "1"
						}
					],
					"okpo": "12345632",
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдена інформація",
					"activeCountLicenses": "4",
					"countLicensesName": "2"
				},
				"id": "63",
				"descr": "Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи"
			},
			{
				"pdvPayer": {
					"okpo": "12345632",
					"found": "1",
					"foundref": "Информация найдена",
					"codePDV": "302468322255",
					"dateRegistry": "2008-04-16",
					"dateCancel": "2010-12-30",
					"reasonCancel": "Анульовано за рiшенням контролюючого органу",
					"lawReason": "Пп г п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту",
					"pubRegister": "Реєстр платників ПДВ",
					"vdate": "2022-03-22"
				},
				"id": "66",
				"descr": "Інформація з реєстру платників ПДВ"
			}
		]
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="776DF1F9A72A4749B6AF76BEFA111111">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="26" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="12345632" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-04-27 16:29:04.56" ftm="2022-04-27 16:29:04.753" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002401808" />
 </tech>
 <comp id="26" descr="Відомості щодо юридичної особи з державних реєстрів">
  <companydossier found="1" okpo="12345632" curstate="1" curstatetxt="зареєстровано" currecorddate="2014-07-07">
   <record>
    <names name="&quot;ХІМПОБУТ&quot;" shortname="ТОВ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" display="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" nameen="" shortnameen="" />
    <state olfcode="240" olfname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" state="1" statetext="зареєстровано" />
    <executivepower name="" code="" />
    <registration date="2014-07-07" recordnumber="10681020000003350" recorddate="2014-07-07" isseparation="0" isdivision="0" ismerge="0" istransformation="0" objectname="Виконавчий комітет Криворізької міської ради" prevregistrationendterm="2014-11-02" />
    <founders lastname="ШЕВЧЕНКО" firstmiddlename="ЮРІЙ ГНАТОВИЧ" name="ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ" code="" role="4" roletext="засновник" capital="500000.0">
     <address zip="61202" country="Україна" address="Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ" />
    </founders>
    <founders lastname="" firstmiddlename="" name="КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ." code="" role="4" roletext="засновник" capital="">
     <address zip="" country="" address="" />
    </founders>
    <authorisedcapital value="500000.0" date="2006-01-20" />
    <management management="ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ" managingpaper="" ismodalstatute="0" />
    <heads lastname="НЕСТЕРЕНКО" firstmiddlename="АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" role="3" roletext="керівник" appointmentdate="2014-02-25" restriction="не має" />
    <activitykinds name="Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення" code="13.96" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Виробництво іншого трикотажного та в''язаного одягу" code="14.39" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Виробництво інших гумових виробів" code="22.19" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами" code="45.11" isprimary="1" />
    <activitykinds name="Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів" code="45.20" isprimary="0" />
    <activitykinds name="" code="" isprimary="" />
    <activitykinds name="" code="" isprimary="" />
    <activitykinds name="Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів" code="45.40" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Оптова торгівля текстильними товарами" code="46.41" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення" code="46.49" isprimary="0" />
    <activitykinds name="Неспеціалізована оптова торгівля" code="46.90" isprimary="0" />
    <branches name="ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ &quot;Дніпропетровський ХІМПОБУТ&quot;" code="25537332" type="" typetext="" createdate="">
     <address zip="49000" country="Україна" address="Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 9" />
     <contacts type="email" value="" />
     <contacts type="fax" value="" />
     <contacts type="webpage" value="" />
     <contacts type="tel" value="80567111762" />
     <heads lastname="ТИМОШЕНКО" firstmiddlename="ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА" role="3" roletext="керівник" appointmentdate="" restriction="" />
     <activitykinds name="Виробництво інших гумових виробів" code="22.19" isprimary="0" />
    </branches>
    <address zip="50082" country="Україна" address="Україна, 50082, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА" />
    <registrations name="ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ" code="21680000" type="4000.0" description="" startdate="" startnum="" enddate="" endnum="" />
    <registrations name="ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРИВОРІЗЬКЕ ПІВНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, КРИВОРІЗЬКА ПІВНІЧНА ДПІ (ТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РІГ)" code="43145015" type="4002.0" description="Реєстр платників податків" startdate="" startnum="" enddate="" endnum="" />
    <registrations name="" code="" type="" description="" startdate="" startnum="" enddate="" endnum="" />
    <primaryactivitykind name="Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами" code="45.11" regnumber="03-46748" class="" />
    <bankruptcy date="" state="" statetext="" docdate="" courtname="" docnumber="" datejudge="" />
    <termination state="" statetext="" date="" recordnumber="" cause="" />
    <terminationcancel date="" recordnumber="" docnumber="" docdate="" datejudge="" courname="" />
    <openenforcements />
    <contacts type="email" value="" />
    <contacts type="fax" value="" />
    <contacts type="webpage" value="" />
    <contacts type="tel" value="+380675092222" />
    <foundingdocument type="1" name="" />
    <beneficiaries name="ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ" code="" country="Україна" lastname="ШЕВЧЕНКО" firstmiddlename="ЮРІЙ ГНАТОВИЧ" beneficiariestype="5" role="19" roletext="Кінцевий бенефіціарний власник" interest="70" reason="" indirectinterest="30" otherimpact= "ТОВ &quot;ХІМБІОПОБУТ&quot; код ЄДРПОУ 12345633" beneficiaryfalse="0">
     <address zip="61202" country="Україна" address="Україна, 61202, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ" />
    </beneficiaries>
    <propertystruct structsigned="0" datestruct="" numstruct="" lastnamesign="" firstmiddlenamesign="" typesign="" typesignref="" structfalse="0" structopaque="0" />
   </record>
  </companydossier>
 </comp>
 <comp id="29" descr="Публічні реєстри" />
 <comp id="30" descr="Судові справи" />
 <comp id="31" descr="Інформація з ЗМІ" />
 <comp id="32" descr="Історія змін">
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА" director="НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" tel="" email="" kved="45.11" kvedf="" recordnumber="" regdealplace="" recorddate="2021-04-28" status="зареєстровано" recordage="364">
   <founder info="КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ." />
   <founder info="ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, розмір частки - 500000,00 грн." />
  </registrationchanges>
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Тернівський район, ВУЛИЦЯ КОСИГІНА" director="НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ" tel="" email="" kved="45.11" kvedf="" recordnumber="" regdealplace="" recorddate="2017-12-14" status="зареєстровано" recordage="1595">
   <founder info="КІНЦЕВИЙ БЕНЕЦІФІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, УКРАЇНА , 61202, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ Л.СВОБОДИ." />
   <founder info="ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ГНАТОВИЧ, розмір частки - 500000,00 грн." />
  </registrationchanges>
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ" director="СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ" tel="4955682;4955683" email="" kved="62.02" kvedf="ІНШІ ВИ" recordnumber="" regdealplace="" recorddate="2011-09-28" status="" recordage="3864" />
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ" director="СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ" tel="4955682;4955683" email="" kved="" kvedf="72.22.0;72.10.0" recordnumber="" regdealplace="" recorddate="2011-09-28" status="" recordage="3864" />
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ" director="СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ" tel="2390773;2855580" email="" kved="" kvedf="72.22.0" recordnumber="10681020000003350" regdealplace="10681020000003350" recorddate="2009-03-17" status="" recordage="4789" />
  <registrationchanges edrpou="12345632" isur="1" orgname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ &quot;ХІМПОБУТ&quot;" address="М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДІНДУСТРІЇ" director="СЕМЕРЕНКО АБРАМ ІОАНОВИЧ" tel="2390773" email="" kved="" kvedf="72.20.0" recordnumber="10681020000003350" regdealplace="10681020000003350" recorddate="2005-02-03" status="" recordage="6292" />
 </comp>
 <comp id="49" descr="Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи" />
 <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
  <bankruptcyinfo found="0" foundref="Не знайдена інформація про банкрутство" />
 </comp>
 <comp id="63" descr="Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи">
  <licensesCount okpo="12345632" found="1" foundref="Знайдена інформація" activeCountLicenses="4" countLicensesName="2">
   <licenseRegisters licenseName="Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки" licenseDepartment="Територіальне управління по Дніпропетровської області" newest="" count="3">
    <licenses licenseNo="0263.20.12" licenseState="Діючий" typeLicense="" kindLicense="місце експлуатації: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6" licensePeriod="5 Років" address="49055, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 104 А" activityAddress="" issueDate="2020-02-19" startDate="" endDate="" />
    <licenses licenseNo="0262.20.12" licenseState="Діючий" typeLicense="" kindLicense="місце експлуатації: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Онікієнко, 127" licensePeriod="5 Років" address="49055, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 104 А" activityAddress="" issueDate="2020-02-19" startDate="" endDate="" />
    <licenses licenseNo="0508.18.12" licenseState="Діючий" typeLicense="" kindLicense="" licensePeriod="5 Років" address="49055, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 104 А" activityAddress="" issueDate="2018-07-11" startDate="" endDate="" />
   </licenseRegisters>
   <licenseRegisters licenseName="Ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності" licenseDepartment="Міністерство економіки України" newest="2021-05-24" count="1">
    <licenses licenseNo="006133100000265" licenseState="" typeLicense="" kindLicense="Імпорт" licensePeriod="" address="" activityAddress="" issueDate="" startDate="2021-05-24" endDate="2021-12-31" />
   </licenseRegisters>
  </licensesCount>
 </comp>
 <comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">
  <pdvPayer okpo="12345632" found="1" foundref="Информация найдена" codePDV="302468322255" dateRegistry="2008-04-16" dateCancel="2010-12-30" reasonCancel="Анульовано за рiшенням контролюючого органу" lawReason="Пп г п. 184.1 ст.184 Кодексу - особа протягом 12 послiдовних податкових мiсяцiв подає таку декларацiю (податковий розрахунок), яка (який) свiдчить про вiдсутнiсть постачання/придбання товарiв, здiйснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту" pubRegister="Реєстр платників ПДВ" vdate="2022-03-22" />
 </comp>
</ubkidata>

Test URL

https://test.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml

Test data

 • okpo="12345632"

 • okpo="12345626"

 • okpo="12345649"

 • okpo="12345610"

<comp id="29"descr="Публічні реєстри">,

 • okpo="12345626" в тому числі з даними <finSecurities>, <taxDebt>, <wageDebt>

 • okpo="12345649" в тому числі з даними <nbuReestr>, <bigTaxPayer>, <inspections>

<comp id="49"descr="Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ">

 • okpo="40020017"

 • okpo="42043209"

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

 • okpo="12345610"

<comp id="63"descr="Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи">, <comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

 • okpo="12345632"