Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "**Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "**Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"mvd": {

"dtype": "Тип розшукуваного документа (Код із дов.7)",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "**Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "**Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "**По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "**Дата народження власника розшукуваного паспорта"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Кредитний бал' - 11",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"ident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"csex": "Стать (Код із дов.1)",

"csexref": "Стать(Значення із дов.1)",

"family": "Сімейний стан (Код із дов.2)",

"familyref": "Сімейний стан (Значення із дов.2)",

"ceduc": "Освіта (Код із дов.3)",

"ceducref": "Освіта (Значення із дов.3)",

"cgrag": "Громадянство (Код із дов.4)",

"cgragref": "Громадянство (Значення із дов.4)",

"spd": "Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)",

"spdref": "Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)",

"sstate": "Соціальный статус (Код із дов.6)",

"sstateref": "Соціальный статус (Значення із дов.6)",

"cchild": "Кількість дітей"

},

"work": {

"wdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"cdolgn": "Службове становище (Код із дов.8)",

"cdolgnref": "Службове становище (Значення із дов.8)",

"wokpo": "ЄДРПОУ місця роботи",

"wname": "Назва місця роботи оригінальною мовою",

"wstag": "Стаж роботи, повних років",

"wdohod": "Щомісячний дохід клієнта"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)",

"bdate": "Дата народження"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"credres": {

"redate": "Дата рішення",

"retime": "Час рішення",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"reqid": "Ідентифікатор запиту в бюро",

"result": "Результат надання звіту (Код із дов.19)",

"resultref": "Результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"reqreason": "Причина запиту в бюро (Код із дов.24)",

"reqreasonref": "Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)",

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"typereport": "Вид наданого звіту (Код із дов.71)",

"typereportref": "Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"

},

"reestrtime": {

"hr": "Кількість запитів за годину",

"da": "Кількість запитів за день",

"wk": "Кількість запитів за тиждень",

"mn": "Кількість запитів за місяць",

"qw": "Кількість запитів за квартал",

"ye": "Кількість запитів за рік",

"yu": "Кількість запитів понад рік"

},

"id": "4",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"mvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "Дата народження власника розшукуваного паспорта",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Паспорт (Значение із дов.7)",

"status": "Причина анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )",

"stdate": "Дата анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )"

},

"id": "5",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"moncredres": {

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"resultref": "Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"result": "Результат моніторингу (Код із дов.19)",

"monid": "Ідентифікатор моніторингу в Бюро",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"startdate": "Дата старту моніторингу",

"enddate": "Дата останнього моніторингу "

},

"id": "6",

"descr": "Название компоненты"

},

{

"urating": {

"dinfo": {

"all": "Число, всього кредитних угод",

"open": "Число, відкрито кредитних угод",

"opentext": "Текст, банки де відкриті кредитні угоди",

"close": "Число, закрито кредитних угод",

"expyear": "Текст, наявність прострочень за останній рік",

"maxnowexp": "Максимальне прострочення на поточний момент",

"datelastupdate": "Дата оновлення даних про кредитні угоди",

"expall": "Кількість кредитних угод з порушенням графіку платежів",

"expnow": "Кількість кредитних угод з поточним простроченням",

"reqs12m": "Кількість запитів з метою кредитування за останні 12 місяців",

"smexpnow": "Сума поточної простроченої заборгованості",

"smalldebt": "Сума загальної поточної заборгованості",

"vpall": "Кількість виконавчих проваджень",

"vpopen": "Кількість відкритих виконавчих проваджень"

},

"comments": {

"comment": {

"id": "ІД запису коментаря",

"text": "Текст, текстовий опис рейтингу"

},

"count": "Число, кількість коментарів всередині даного тега"

},

"pfactors": {

"comment": {

"text": "Текстовий опис Фактора n"

},

"count": "Число, кількість позитивних фактів всередині даного тега",

"text": "Позитивні фактори"

},

"nfactors": {

"comment": {

"text": "Текстовий опис Фактора n"

},

"count": "Число, кількість негативних фактів всередині даного тега",

"text": "Негативні фактори"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) суб'єкта",

"lname": "Прізвище суб'єкта",

"fname": "Ім'я суб'єкта",

"mname": "По батькові суб'єкта",

"bdate": "Дата народження",

"score": "Кредитний рейтинг (0-700, NA)",

"scorelast": "Кредитний рейтинг минулий (0-700, NA)",

"scoredate": "Дата розрахунку рейтингу",

"scoredatelast": "Дата розрахунку рейтингу минулого",

"scorelevel": "Рівень кредитного рейтингу (0-5)",

"score3": "Кредитний рейтинг попередньої версії. Використовується в момент виставлення нової моделі рейтингу (0-700, NA)"

},

"id": "8",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"scoremfo": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) суб'єкта",

"lname": "Прізвище суб'єкта",

"fname": "Ім'я суб'єкта",

"mname": "По батькові суб'єкта",

"bdate": "Дата народження",

"scoremfo": "Значення скорингу (0-300, NA)",

"scoremfodate": "Дата розрахунку рейтингу"

},

"attributes": {

"closemfo": "Число закритих кредитних угод МФО",

"closenoexp": "Факт закриття останньої угоди без прострочень",

"cntreqsweek": "Кількість запитів кредитної історії позичальника з наміром видати новий кредит за останній тиждень",

"maxnowdaymfo": "Максимальне прострочення на поточний момент за угодою МФО",

"openmfo": "Число активних кредитних угод МФО",

"soldmfo": "Число проданих кредитних угод МФО",

"dlamtcurmfo": "Сумма заборгованості за поточними угодами МФО",

"sumnowexpmfo": "Сума прострочень на поточний момент за угодами МФО"

},

"id": "23",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"person": {

"bdate": "Дата народження",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn ": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

},

"id": "72",

"descr": "Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)"

}

]

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок реєстр запитів -->

<comp id="4" descr="Назва компоненти">

<credres redate="Дата рішення"

retime="Час рішення"

inn="РНОКПП (ІПН)"

reqid="Ідентифікатор запиту в бюро"

result="Результат надання звіту (Код із дов.19)"

resultref="Результат надання звіту (Значення із дов.19)"

reqreason="Причина запиту в бюро (Код із дов.24)"

reqreasonref="Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)"

org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

typereport="Вид наданого звіту (Код із дов.71)"

typereportref="Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"/>

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

<reestrtime hr="Кількість запитів за годину"

da="Кількість запитів за день"

wk="Кількість запитів за тиждень"

mn="Кількість запитів за місяць"

qw="Кількість запитів за квартал"

ye="Кількість запитів за рік"

yu="Кількість запитів понад рік" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</comp>

<!-- Пошук анульованих документів -->

<comp id="5" descr="Назва компоненти">

<mvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія розшукуваного паспорта"

pnom="Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки"

plname="Прізвище власника розшукуваного паспорта"

pfname="Ім'я власника розшукуваного паспорта"

pmname="По батькові власника розшукуваного паспорта"

pbdate="Дата народження власника розшукуваного паспорта"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Паспорт (Значение із дов.7)"

status="Причина анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)"

stdate="Дата анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</mvd>

</comp>

<!-- Блок моніторинг -->

<comp id="6" descr="Название компоненты">

<moncredres org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

resultref="Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)"

result="Результат моніторингу (Код із дов.19)"

monid="Ідентифікатор моніторингу в Бюро"

inn="РНОКПП (ІПН)"

startdate="Дата старту моніторингу"

enddate="Дата останнього моніторингу " />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</comp>

<!-- Блок розрахунку кредитного рейтингу УБКІ -->

<comp id="8" descr="Назва компоненти">

<urating inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта"

lname="Прізвище суб'єкта"

fname="Ім'я суб'єкта"

mname="По батькові суб'єкта"

bdate="Дата народження"

score="Кредитний рейтинг (0-700, NA)"

scorelast="Кредитний рейтинг минулий (0-700, NA)"

scoredate="Дата розрахунку рейтингу"

scoredatelast="Дата розрахунку рейтингу минулого"

scorelevel="Рівень кредитного рейтингу (0-5)"

score3="Кредитний рейтинг попередньої версії. Використовується в момент виставлення нової моделі рейтингу (0-700, NA)">

<dinfo all="Число, всього кредитних угод"

open="Число, відкрито кредитних угод"

opentext="Текст, банки де відкриті кредитні угоди"

close="Число, закрито кредитних угод"

expyear="Текст, наявність прострочень за останній рік"

maxnowexp="Максимальне прострочення на поточний момент"

datelastupdate="Дата оновлення даних про кредитні угоди"

expall="Кількість кредитних угод з порушенням графіку платежів"

expnow="Кількість кредитних угод з поточним простроченням"

reqs12m="Кількість запитів з метою кредитування за останні 12 місяців"

smexpnow="Сума поточної простроченої заборгованості"

smalldebt="Сума загальної поточної заборгованості"

vpall="Кількість виконавчих проваджень"

vpopen="Кількість відкритих виконавчих проваджень" />

<comments count="Число, кількість коментарів всередині даного тега">

<comment id="ІД запису коментаря"

text="Текст, текстовий опис рейтингу" />

</comments>

<pfactors count="Число, кількість позитивних фактів всередині даного тега"

text="Позитивні фактори">

<comment text="Текстовий опис Фактора n" />

</pfactors>

<nfactors count="Число, кількість негативних фактів всередині даного тега"

text="Негативні фактори">

<comment text="Текстовий опис Фактора n" />

</nfactors>

</urating>

</comp>

<!-- Попередження -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Скоринг для мікрофінансових організацій -->

<comp id="23" descr="Назва компоненти">

<scoremfo inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта"

lname="Прізвище суб'єкта"

fname="Ім'я суб'єкта"

mname="По батькові суб'єкта"

bdate="Дата народження"

scoremfo="Значення скорингу (0-300, NA)"

scoremfodate="Дата розрахунку рейтингу" />

<attributes closemfo="Число закритих кредитних угод МФО"

closenoexp="Факт закриття останньої угоди без прострочень"

cntreqsweek="Кількість запитів кредитної історії позичальника з наміром видати новий кредит за останній тиждень"

maxnowdaymfo="Максимальне прострочення на поточний момент за угодою МФО"

openmfo="Число активних кредитних угод МФО"

soldmfo="Число проданих кредитних угод МФО"

dlamtcurmfo="Сумма заборгованості за поточними угодами МФО"

sumnowexpmfo="Сума прострочень на поточний момент за угодами МФО" />

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
 "ubkidata": {
  "tech": {
   "trace": {
    "step": {
     "name": "build report",
     "stm": "2022-11-09 19:16:51.981",
     "ftm": "2022-01-09 19:16:52.042"
    }
   },
   "reqinfo": {
    "reqid": "req2#000002007836"
   }
  },
  "comp": [
   {
    "cki": {
     "ident": [
      {
       "cchild": "",
       "sstateref": "",
       "sstate": "",
       "spdref": "физическое лицо",
       "spd": "1",
       "cgragref": "Украина",
       "cgrag": "804",
       "ceducref": "",
       "ceduc": "",
       "familyref": "",
       "family": "",
       "csexref": "женщина",
       "csex": "2",
       "bdate": "1989-10-05",
       "mname": "ВАСИЛІВНА",
       "fname": "ІРІНА",
       "lname": "ГАРНА",
       "inn": "3278508288",
       "lngref": "Украинский",
       "lng": "1",
       "vdate": "2021-07-25",
       "donor": "BNK"
      },
      {
       "cchild": "",
       "sstateref": "",
       "sstate": "",
       "spdref": "физическое лицо",
       "spd": "1",
       "cgragref": "",
       "cgrag": "802",
       "ceducref": "",
       "ceduc": "",
       "familyref": "",
       "family": "",
       "csexref": "женщина",
       "csex": "2",
       "bdate": "1989-10-05",
       "mname": "ВАСИЛІВНА",
       "fname": "ІРИНА",
       "lname": "ГАРНА",
       "inn": "3278508288",
       "lngref": "Украинский",
       "lng": "1",
       "vdate": "2007-01-04",
       "donor": "BNK"
      }
     ],
     "doc": {
      "dwdt": "2002-08-01",
      "dwho": "ІВАНГОРОДСЬКИМ",
      "dterm": "",
      "dnom": "578072",
      "dser": "АМ",
      "dtyperef": "Паспорт",
      "dtype": "1",
      "lngref": "Украинский",
      "lng": "1",
      "vdate": "2021-07-10",
      "eddr_number": "19891005-00022",
      "ddonor": "BNK"
     },
     "addr": {
      "adflat": "",
      "adcorp": "",
      "adhome": "7",
      "adstreet": "ТИХА",
      "adcitytyperef": "",
      "adcitytype": "",
      "adcity": "JВDКВJ",
      "adarea": "ІВАНГОРОДСКИЙ",
      "adstate": "ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ",
      "adindex": "23201",
      "adcountry": "UA",
      "adtyperef": "Адрес регистрации",
      "adtype": "2",
      "lngref": "Украинский",
      "lng": "1",
      "vdate": "2021-07-25",
      "addonor": "BNK"
     },
     "bdate": "1989-10-05",
     "reqlngref": "Украинский",
     "reqlng": "1",
     "mname": "ВАСИЛІВНА",
     "fname": "ІРІНА",
     "lname": "ГАРНА",
     "inn": "3278508288"
    },
    "identdocmvds": {
     "identdocmvd": {
      "foundsource": [
       {
        "name": "MVS",
        "found": "1",
        "foundref": "Знайдений",
        "sourcedate": "2022-10-16"
       },
       {
        "name": "DMS",
        "found": "0",
        "foundref": "Не знайдений",
        "sourcedate": "2022-10-16"
       },
       {
        "name": "UBKI",
        "found": "0",
        "foundref": "Не знайдений",
        "sourcedate": "2022-10-16"
       }
      ],
      "found": "1",
      "foundref": "Знайдений",
      "foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
      "pser": "АМ",
      "pnom": "578072",
      "dtype": "1",
      "dtyperef": "Паспорт"
     }
    },
    "id": "1",
    "descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
   },
   {
    "credres": [
     {
      "org": "BNK",
      "reqreasonref": "Заявка на кредит",
      "reqreason": "2",
      "resultref": "Звіт надано успішно",
      "result": "1",
      "reqid": "req2#000001970535",
      "inn": "3278508288",
      "redate": "2022-01-04",
      "retime": "11:54:21",
			"typereport": "2",
			"typereportref": "Кредитна історія"
     },
     {
      "org": "BNK",
      "reqreasonref": "Заявка на кредит",
      "reqreason": "2",
      "resultref": "Звіт надано успішно",
      "result": "1",
      "reqid": "req2#000001965551",
      "inn": "3278508288",
      "redate": "2022-01-03",
      "retime": "18:55:44",
      "typereport": "2",
			"typereportref": "Кредитна історія"
     }
    ],
    "reestrtime": {
     "hr": "1",
     "da": "2",
     "wk": "2",
     "mn": "0",
     "qw": "0",
     "ye": "0",
     "yu": "0"
    },
    "id": "4",
    "descr": "Реєстр запитів"
   },
   {
    "mvd": {
     "foundsource": [
      {
       "name": "UBKI",
       "found": "0",
       "foundref": "Не знайдений",
       "sourcedate": "2022-10-16"
      },
      {
       "name": "MVS",
       "found": "1",
       "foundref": "Знайдений",
       "sourcedate": "2022-10-16"
      },
      {
       "name": "DMS",
       "found": "0",
       "foundref": "Не знайдений",
       "sourcedate": "2022-10-16"
      }
     ],
     "found": "1",
     "foundref": "Знайдений",
     "foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
     "pser": "АМ",
     "pnom": "578072",
     "plname": "ГАРНА",
     "pfname": "ІРІНА",
     "pmname": "ВАСИЛІВНА",
     "pbdate": "1989-10-05",
     "dtype": "1",
     "dtyperef": "Паспорт"
    },
    "id": "5",
    "descr": "Пошук анульованих документів"
   },
   {
    "id": "6",
    "descr": "Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)"
   },
   {
    "urating": {
     "dinfo": {
      "all": "1",
      "open": "0",
      "opentext": "",
      "close": "1",
      "expyear": "Немає",
      "maxnowexp": "Немає",
      "datelastupdate": "2013-03-28 00:00:00",
      "expall": "0",
      "expnow": "0",
      "reqs12m": "10",
      "smexpnow": "Немає",
      "smalldebt": "8999.00",
      "vpall": "2",
      "vpopen": "1"
     },
     "comments": {
      "comment": [
       {
        "id": "1",
        "text": "Середнє значення кредитного рейтингу по Україні – 432 На розмір кредитного рейтингу впливає понад 10 параметрів з кредитної історії, яку також можна отримати в бюро."
       },
       {
        "id": "2",
        "text": "Рейтинг вище, ніж у 50% українців."
       },
       {
        "id": "3",
        "text": "Вірогідність дефолту в найближчі півроку – 1.33%"
       }
      ],
      "count": "3"
     },
     "pfactors": {
      "comment": [
       {
        "text": "Ви значний період часу не допускаєте тривалих прострочень. Продовжуйте користуватися кредитними продуктами, щоб підтримувати кредитну історію в актуальному стані."
       },
       {
        "text": "Ваше кредитне навантаження невелике або його зовсім немає."
       },
       {
        "text": "Невелика кількість відкритих кредитів позитивно впливає на рейтинг і підвищує шанси на отримання нового кредиту."
       }
      ],
      "count": "3",
      "text": "Позитивні фактори"
     },
     "nfactors": {
      "count": "0",
      "text": "Негативні фактори"
     },
     "inn": "3278508288",
     "lname": "ГАРНА",
     "fname": "ІРІНА",
     "mname": "ВАСИЛІВНА",
     "bdate": "1930-06-08",
     "score": "446",
     "scorelast": "443",
     "scoredate": "2021-08-18",
     "scoredatelast": "2021-07-27",
     "scorelevel": "3",
     "score3": "NA"
    },
    "id": "8",
    "descr": "Кредитний рейтинг УБКІ"
   },
   {
    "pret": {
     "inn": "3278508288",
     "nonewdeal": "0",
     "nonewdealref": "Ні",
     "nonewdealcomment": "",
     "freezedate": ""
    },
    "id": "18",
    "descr": "Попередження"
   },
   {
    "scoremfo": {
     "attributes": {
      "closemfo": "0",
      "closenoexp": "0",
      "cntreqsweek": "2",
      "maxnowdaymfo": "0",
      "openmfo": "0",
      "soldmfo": "0",
      "dlamtcurmfo": "0.00",
      "sumnowexpmfo": "0.00"
     },
     "inn": "3278508288",
     "lname": "ГАРНА",
     "fname": "ІРІНА",
     "mname": "ВАСИЛІВНА",
     "bdate": "1989-10-05",
     "scoremfo": "198",
     "scoremfodate": "2022-01-09"
    },
    "id": "23",
    "descr": "Скоринг для мікрофінансових організацій"
   },
   {
    "id": "54",
    "descr": "Інформація щодо банкрутства",
    "bankruptcyinfo": {
     "found": "1",
     "foundref": "Знайдена інформація про банкрутство",
     "bankruptcy": [
      {
       "subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
       "subcode": "3278508288",
       "eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
       "eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
       "eventcourtcase": "910/3551/21",
       "eventdate": "2021-04-14"
      },
      {
       "subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
       "subcode": "3278508288",
       "eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
       "eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
       "eventcourtcase": "910/3551/21",
       "eventdate": "2021-10-06"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-11-09 19:16:51.981" ftm="2022-01-09 19:16:52.042" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002007836" />
 </tech>
 <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
  <cki bdate="1989-10-05" reqlngref="Украинский" reqlng="1" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288">
   <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="Украина" cgrag="804" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" donor="BNK" />
   <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="" cgrag="802" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРИНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2007-01-04" donor="BNK" />
   <doc dwdt="2002-08-01" dwho="ІВАНГОРОДСЬКИМ" dterm="" dnom="578072" dser="АМ" dtyperef="Паспорт" dtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-10" eddr_number="19891005-00022" ddonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="7" adstreet="ТИХА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="JВDКВJ" adarea="ІВАНГОРОДСКИЙ" adstate="ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ" adindex="23201" adcountry="UA" adtyperef="Адрес регистрации" adtype="2" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" addonor="BNK" />
  </cki>
  <identdocmvds>
   <identdocmvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
    <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
    <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
    <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   </identdocmvd>
  </identdocmvds>
 </comp>
 <comp id="4" descr="Реєстр запитів">
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001970535" inn="3278508288" redate="2022-01-04" retime="11:54:21" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001965551" inn="3278508288" redate="2022-01-03" retime="18:55:44" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <reestrtime hr="1" da="2" wk="2" mn="0" qw="0" ye="0" yu="0" />
 </comp>
 <comp id="5" descr="Пошук анульованих документів">
  <mvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
   <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
  </mvd>
 </comp>
 <comp id="6" descr="Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)" />
 <comp id="8" descr="Кредитний рейтинг УБКІ">
  <urating inn="3278508288" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" bdate="1930-06-08" score="446" scorelast="443" scoredate="2021-08-18" scoredatelast="2021-07-27" scorelevel="3" score3="NA">
   <dinfo all="1" open="0" opentext="" close="1" expyear="Немає" maxnowexp="Немає" datelastupdate="2013-03-28 00:00:00" expall="0" expnow="0" reqs12m="10" smalldebt="Немає" smexpnow="8999.00" vpall="2" vpopen="1" />
   <comments count="3">
    <comment id="1" text="Середнє значення кредитного рейтингу по Україні – 432 На розмір кредитного рейтингу впливає понад 10 параметрів з кредитної історії, яку також можна отримати в бюро." />
    <comment id="2" text="Рейтинг вище, ніж у 50% українців." />
    <comment id="3" text="Вірогідність дефолту в найближчі півроку – 1.33%" />
   </comments>
   <pfactors count="3" text="Позитивні фактори">
    <comment text="Ви значний період часу не допускаєте тривалих прострочень. Продовжуйте користуватися кредитними продуктами, щоб підтримувати кредитну історію в актуальному стані." />
    <comment text="Ваше кредитне навантаження невелике або його зовсім немає." />
    <comment text="Невелика кількість відкритих кредитів позитивно впливає на рейтинг і підвищує шанси на отримання нового кредиту." />
   </pfactors>
   <nfactors count="0" text="Негативні фактори" />
  </urating>
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="23" descr="Скоринг для мікрофінансових організацій">
  <scoremfo inn="3278508288" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" bdate="1989-10-05" scoremfo="198" scoremfodate="2022-01-09">
   <attributes closemfo="0" closenoexp="0" cntreqsweek="2" maxnowdaymfo="0" openmfo="0" soldmfo="0" dlamtcurmfo="0.00" sumnowexpmfo="0.00" />
  </scoremfo>
 </comp>
  <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
    <bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
      <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14"/>
      <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06"/>
    </bankruptcyinfo>
  </comp>
</ubkidata>

...