Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

...

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"fotoverif": {

"freqtype": "Тип запиту",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"facelogic": "Тип алгоритму пошуку особи",

"foto": "base64(Фото)",

"fotoext": "Розширення до фото вхідної заявки (jpeg)",

"phone": "Телефон для порівняння"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Фотоверифікація' - 17",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок "фотоверифікації" -->

<comp id="16" descr="Назва компоненти">

<fotoverif freqtype="Тип запиту (1 - у своїй базі фото, 2 - в базі фото інших банків, 3 - порівняння двох осіб на фото, 4 - зарезервовано, 5 - в базі фото скомпрометованих осіб, 6 - порівняння з фото з документа, 7 - порівняння двох облич на одному фото, наприклад, особа з паспорта і обличчя людини, що тримає паспорт)"

bdfd="Ознака перевірки по БД фото скомпрометованих осіб (Код із дов.47)"

fotofd="base64 (Фото) фотографія скомпрометованої особи" fotoextfd="Розширення до фото скомпрометованої особи"

commentfd="Коментар за результатами порівняння"

verifclient="Ознака збігу фото (Код із дов.47)"

fotovc="base64 (Фото) еталонної фотографії"

fotoextvc="Розширення до фото еталонної фотографії"

commentvc="Коментар за результатами порівняння з еталонною фотографією"

confidencefd="Міра схожості осіб при порівнянні з фото скомпрометованої особи"

confidencevc="Міра схожості осіб на фотографіях клієнтів"

datefotovc="Дата еталонної фотографії"

phonematch="Результат звірки телефонів"

phonematchref="Результат звірки телефонів в текстовому вигляді">

<!-- Блок "Пошук в Реєстрі заявочних фото" -->

<grey inn="РНОКПП (ІПН), за яким спрацював реєстр запитів"

foto="base64 (Фото) фотографія особи з реєстру запитів"

fotoext="Розширення до фото особи з реєстру запитів"

datefoto="Дата фотографії з реєстру запитів"

confidence="Міра схожості осіб при порівнянні з фото з реєстру запитів"

algsearch="Тип пошуку (1 - по заданому РНОКПП (ІПН), 2 - по заданій фотографії)"

algsearchdescr="Тип пошуку в текстовому вигляді" />

<!-- Блок "Пошук в базі зниклих безвісти і осіб, та тих, які переховуються від органів влади" -->

<resultsearch state="Статус фіз.особи (missed- зниклий безвісти, wanted - особа, які переховуються від органів влади (в розшуку))"

category="Класифікація статусу фіз.особи в текстовому вигляді"

lnameua="Прізвище українською"

fnameua="Ім'я українською"

mnameua="По батькові українською"

lnameru="Прізвище російською"

fnameru="Ім'я російською"

mnameru="По батькові російською"

bdate="Дата народження"

lostdate="Дата зникнення"

lostplace="Місце зникнення"

restraint="Запобіжний захід"

contact="Контакти для інформування"

confidence="Міра схожості осіб при порівнянні з фото з бази зниклих безвісти"

foto="base64 (Фото) фотографія особи з бази зниклих безвісти"

fotoext="Розширення до фото особи з бази зниклих безвісти" />

</fotoverif>

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-09 21:52:29.631",
					"ftm": "2022-01-09 21:52:29.699"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002008590"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"fotoverif": {
					"reqtype": "1",
					"bdfd": "1",
					"fotofd": "/9j/4AAQSkZJRgP/XJv5Gs5bpHTTl7p/9k=",
					"fotoextfd": "jpeg",
					"commentfd": "Подозрение по фото подтверждается",
					"confidencefd": "0.73668",
					"verifclient": "2",
					"fotovc": "/9j/4AAQSlIZAUIwQaWfUhsL+TyP8Aa/8ArVT/ALZ3Lgwf+P8A/wBanYrQ/9k=",
					"fotoextvc": "jpeg",
					"datefotovc": "2018-11-21",
					"commentvc": "Подозрение по фото не подтверждается",
					"confidencevc": "0.90923",
					"phonematch": "2",
					"phonematchref": "есть совпадение телефона"
				},
				"id": "16",
				"descr": "Фотоверифікація"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			}
		]
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E000000ED">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="17" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="3278508288" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" bdate="1989-10-05" />
      <fotoverif freqtype="2" inn="3278508288" facelogic="3" fotoext="jpg" phone="+380962134234" foto="/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAA" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-01-09 21:52:29.631" ftm="2022-01-09 21:52:29.699" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002008590" />
 </tech>
 <comp id="16" descr="Фотоверифікація">
  <fotoverif reqtype="1" bdfd="1" fotofd="/9j/4AAQSkZJRgP/XJv5Gs5bpHTTl7p/9k=" fotoextfd="jpeg" commentfd="Подозрение по фото подтверждается" confidencefd="0.73668" verifclient="2" fotovc="/9j/4AAQSlIZAUIwQaWfUhsL+TyP8Aa/8ArVT/ALZ3Lgwf+P8A/wBanYrQ/9k=" fotoextvc="jpeg" datefotovc="2018-11-21" commentvc="Подозрение по фото не подтверждается" confidencevc="0.90923" phonematch="2" phonematchref="есть совпадение телефона" />
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
</ubkidata>

...

Test URL

https://test.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml

Test data

fotoverif: freqtype = "2", inn = "один із прикладів нижче", facerlogic = "3", foto = "будь-яке, що проходить правила валідації", fotoext = "jpg / jpeg", phone = "+380662134234"

 • 2111118724, 3233312116, 3112579111 - Фото непридатне для роботи сервісу (face not found)

 • 3112579786, 3333312110, 2726020593 - Підозра по фото не підтверджується + доп. інформація по тегу Grey

 • 3278508288 - Підозра по фото підтверджується

 • 2972566397 - Підозра по фото не підтверджується

 • 3332643095, 2929952290 - Підозра по фото не підтверджується + доп. інформація по тегу resultsearch з безвісти зниклого і особи, що переховується від суду

 • 2972566111 - Вхідне фото збіглося з еталонним і з фото шахрая

<comp id="18" descr="Попередження від СКІ"> тег <changedeal>

 • 3332643095

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"

...