Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

...

(Тимчасово не надається)

...

Оцінка кредитного ризику з використанням скоринг-моделі Visa.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)"

},

"additionaldata": {

"pan": "Кодований ідентифікатор карти (Шифрується публічним ключем VISA, що надається за запитом)"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Transaction Underwriting Score' - 07",

"reqsubtype": "Код підшаблону (1 - отримання скорингу та атрибутів; 2 - отримання атрибутів; або не заповнюється у разі отримання тільки скорингу)",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об’єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...