Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "2"

...

Response params

*обов'язкові поля

<crdeal> (1..*) Блок інформації про кредитні угоди

dlref*

Ідентифікатор угоди

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

inn

РНУКПН (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів.

lname*

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlcelcred*

Тип угоди (Код із дов.17)

[N,10], числовий формат

dlcelcredref*

Значення з довідника тип угоди (Значення із дов.17)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів.

dlvidobes*

Вид забезпечення (Код із дов.15)

[N,10], числовий формат

dlvidobesref*

Значення з довідника вид забезпечення (Значение из дов.15)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів.

dlporpog*

Порядок погашення (Код із дов.18)

[N,10], числовий формат

dlporpogref*

Значення з довідника порядок погашення (Значення із дов.18)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів.

dlcurr*

Валюта угоди (Код із дов.12)

[N,10], числовий формат

dlcurrref*

Значення з довідника валюта угоди (Значення із дов.12)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів.

dlamt*

Сума (початкова) угоди

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dldonor*

Донор інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

dlrolesub*

Роль суб'єкта (Код із дов.14)

[N,10], числовий формат

dlrolesubref*

Значення з довідника роль суб'єкта (Значення із дов.14)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів.

dlamtobes*

Вартість забезпечення в базовій валюті

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

<deallife> (1..*) Блок змінних значень кредитної історії

dlref*

Ідентифікатор угоди

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

dlmonth*

Період даних (місяць)

[N,10], числовий формат

dlyear*

Період даних (рік)

[N,10], числовий формат

dlds*

Дата початку угоди

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dldpf*

Дата закінчення угоди за договором

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dldff*

Фактична дата закінчення угоди (обов'язкова при статусі угоди закритий)

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlflstat*

Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)

[N,10], числовий формат

dlflstatref*

Значення з довідника статус угоди в поточному періоді (Значення із дов.16)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dlamtlim*

Поточний ліміт угоди

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamtpaym*

Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді (за графіком)

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamtcur*

Сума поточної заборгованості (суму нарахованих відсотків + подвійних (кратних) відсотків + комісії + тіло кредиту + прострочене тіло + прострочені відсотки)

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamtexp*

Сума поточної простроченої заборгованості (прострочені відсотки + прострочені комісії + прострочене тіло кредиту)

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dldayexp*

Поточна кількість днів прострочення

[N,10], числовий формат

dlflpay*

Ознака виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)

[N,10], числовий формат

dlflpayref*

Значення з довідника виконання платежу в поточному періоді (Значення із дов.13)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dlflbrk*

Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)

[N,10], числовий формат

dlflbrkref*

Значення з довідника ознака наявності прострочення в поточному періоді (Значення із дов.13)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dlfluse*

Ознака наявності кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)

[N,10], числовий формат

dlfluseref*

Значення із довідника ознаки наявності кредитного траншу в поточному періоді (Значення із дов.13)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dldateclc*

Дата розрахунку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

...