Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

<afsubki> (1) AFS (Anti Fraud System) UBKI

inn

ІПН (для фіз.осіб) / ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

<request> (1) Перший запит

mode

Вид звіту ( 'full'-повний 'short'-короткий) якщо не вказано, то вважається full

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dlrolesub*

Роль суб'єкта. (дов.14.) Уточнення: значення "3" довідника для AFS UBKI не використовується)

[N,10] 10 чисельних символів

inn*

Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

lname*

Прізвище

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

mname*

По батькові

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dser*

Серія паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dnom*

Номер паспорта

[TEXT,9] текстовий формат змінної довжини, до 9 символів

innsp

ІПН дружини

[N,10] 10 чисельних символів

inncp

Ідентифікаційний номер контактної особи в заявці

[N,10] 10 чисельних символів

wname*

Назва основного роботодавця (якщо немає роботодавця, передаються одиниці)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wokpo*

ЄДРПОУ основного роботодавця

[N,10] 10 чисельних символів

ureconom

Галузь компанії основного роботодавця (дов.36)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wstaff

Кількість працівників основного роботодавця

[N,10], числовий формат

wcountry

Країна перебування основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wstate

Область знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wcity

Населений пункт знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wstreet

Вулиця знаходження основного роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

whome

Будинок знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wflat

Офіс знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

windex

Індекс основного роботодавця

[N,5] 5 чисельних символів

wothername

Назва додаткового роботодавця

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

wotherokpo

ЄДРПОУ додаткового роботодавця

[N,10] 10 чисельних символів

ureconomother

Галузь компанії додаткового роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wotherstaff

Кількість працівників організації додаткового роботодавця

[N,10], числовий формат

wothercountry

Країна перебування додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherstate

Область знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wothercity

Населений пункт знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherstreet

Вулиця знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wotherhome

Будинок знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherflat

Офіс знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherindex

Індекс знаходження додаткового роботодавця

[N,5] 5 численних символів

mphone*

Мобільний телефон (Формат +380...)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone

Робочий телефон 1

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone2

Робочий телефон 2

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone3

Робочий телефон 3

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regphone

Телефон за місцем реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

livphone

Телефон за місцем проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

contphone

Телефон контактної особи 1

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

contphone2

Телефон контактної особи 2

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regindex

Індекс за місцем проживання

[N,5] 5 чисельних символів

regstate

Область за місцем реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regcity

Місто реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regstreet

Вулиця реєстрації

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regflat

Номер квартири

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adindex

Індекс за місцем проживання

[N,5] 5 численних символів

adstate

Область за місцем проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adcity

Населений пункт проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adstreet

Назва вулиці

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

adhome

Номер будинку

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adflat

Номер квартири

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

apnum

№ заявки

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

apdate

Дата та час

YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlcelcred*

Тип угоди (дов.17. Уточнення: для AFS UBKI використовуються значення: «5», «6», «7», «8», «31»)

[N,10], числовий формат

dlchanel

Канал продажів заявки (дов.44)

[N,10], числовий формат

dlaask*

Сума кредиту запитана в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamt*

Видана сума в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

wofdohod*

Щомісячний дохід (офіційний) вказаний аплікантом в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

waddohod

Щомісячний дохід додатковий вказаний аплікантом в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

appregion*

Регіон закладу заявки (дов.34. Уточнення: Значення, починаючи з «28», довідника не використовуються для AFS UBKI)

[N,10], числовий формат

appdepart*

Найменування відділення закладу заявки

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

appcredman

Кредитний експерт

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

wtotstag*

Загальний трудовий стаж (у місяцях)

[N,10], числовой формат

wcurstag*

Поточний стаж (в місяцях)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

foto

base64(Фото)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

</request>

<update> (1) Оновлення даних за заявкою

uid*

ID заявки, що отримана при першому запиті

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

inn*

Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)

[N,10], числовий формат

personfs

Ризик статус клієнта (дов.43)

[N,10], числовий формат

passportfs

Ризик статус паспорту (дов.43)

[N,10], числовий формат

spousefs

Ризик статус дружини (дов.43)

[N,10], числовий формат

cpfs

Ризик статус к.л. (дов.43)

[N,10], числовий формат

wfs

Ризик статус основного роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

waddfs

Ризик статус адреси основного роботодавця. (дов.43)

[N,10], числовий формат

wotherfs

Ризик статус додаткового роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

wotheraddfs

Ризик статус адреси додаткового роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

mphonefs

Ризик статус мобільного телефону (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphonefs

Ризик статус робочого телефону (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphone2fs

Ризик статус робочого телефону 2 (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphone3fs

Ризик статус робочого телефону 3 (дов.43)

[N,10], числовий формат

regphonefs

Ризик статус телефону за місцем реєстрації (дов.43)

[N,10], числовий формат

livphonefs

Ризик статус телефону за місцем проживання (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphonefs

Ризик статус контактної особи 1 (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphone2fs

Ризик статус контактної особи 2 (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphone3fs

Ризик статус контактної особи 3 (дов.43)

[N,10], числовий формат

regfs

Ризик статус адреси за місцем реєстрації (дов.43)

[N,10], числовий формат

adfs

Ризик статус адреси за місцем проживання (дов.43)

[N,10], числовий формат

apnum*

№ заявки

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

apstatus*

Статус кредитної заявки (дов.45)

[N,10], числовий формат

apdecisdate*

Дата

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

appfs*

Ризик статус заявки (дов.43)

[N,10], числовий формат

dlamt

Видана сума в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

</afsubki>

</update>

...

<additionaldata> (1) Атрибути для звіту “Інформація про реєстрацію платника податків” (Дані із державних реєстрів тимчасово не надаються)

source

Найменування джерела для перевірки (fiskregistration - реєстр платників податків, edpod - реєстр платників єдиного податку, bpartner - перевірка податкового боргу)

[TEXT,25] текстовий формат змінної довжини, до 25 символів

</additionaldata>

...