38 - Інформація про перевипуск sim-карти


Послуга з отримання інформації щодо зміни ідентифікаційного номера SIM-картки (IMSI) за номером мобільного телефону.


Звіт містить такі компоненти:

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"simCheck": {

"phone": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про перевипуск sim-карти' - 38",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"simCheck": {

"fphoneNumber": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999",

"changed": "Цифрове позначення наявності перевипуску sim-карти(-1/0/1)",

"changedref": "Текстове позначення наявності перевипуску sim-карти (Значення із дов.61)",

"operator": "Назва оператора",

"respDateTime": "Дата і час отримання даних від оператора",

"deep": "Період, протягом якого проводиться перевірка заміни SIM-карти (в добах) (5-30)"

},

"id": "59",

"descr": "Інформація про перевипуск sim-карти"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про перевипуск sim-карти' - 38" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри пошуку -->

<simCheck phone="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд -->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Інформація про перевипуск sim-карти -->

<comp id="59" descr="Інформація про перевипуск sim-карти">

<simCheck fphoneNumber="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

changed="Цифрове позначення наявності перевипуску sim-карти(-1/0/1)"

changedref="Текстове позначення наявності перевипуску sim-карти (Значення із дов.61)"

operator="Назва оператора"

respDateTime="Дата і час отримання даних від оператора"

deep="Період, протягом якого проводиться перевірка заміни SIM-карти (в добах) (5-30)" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "simCheck": { "phone": "+380971321122" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "38", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "1E4EA4075EC549D787501F75B000005B" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-11 11:53:36.662", "ftm": "2022-01-11 11:53:36.916" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002020220" } }, "comp": { "simCheck": { "fphoneNumber": "+380971321122", "changed": "1", "changedref": "Перевипуск sim-карти проводився", "operator": "Kyivstar", "respDateTime": "2022-01-11T11:53:36.775701", "deep": "5" }, "id": "59", "descr": "Інформація про перевипуск sim-карти" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="1E4EA4075EC549D787501F75B000005B"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="38" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <simCheck phone="+380971321122" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

Перевипуск sim-карти не проводився

  • simCheck phone= ”+380962134234”

  • simCheck phone= ”+380662134234”

  • simCheck phone= ”+380981224895”

  • simCheck phone= ”+380732144444”

  • simCheck phone= ”+380506630641”

Перевипуск sim-карти проводився

  • simCheck phone= ”+380981220000”

  • simCheck phone= ”+380971321122”