28 - Судове рішення


Перевірка наявності судових рішень, з функцією перегляду, за участю юридичної особи в якості як позивача, так і відповідача.


Звіт містить такі компоненти:

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ"

},

"additionaldata": {

"courtid": "Номер судового документа"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Судове рішення' - 28",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"courtinfo": {

"courtid": "Номер судового документа",

"courttext": "Текст судового документа"

},

"id": "33",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Судове рішення' - 28" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

<!--Ідентифікація тексту судового рішення-->

<additionaldata courtid="Номер судового документа" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок інформації тексту судового рішення-->

<comp id="33" descr="Назва компоненти">

<courtinfo courtid="Номер судового документа"

courttext="Текст судового документа" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "86756457" }, "additionaldata": { "courtid": "2021-568717" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "28", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "ACA79A6A9145406C8FC000D86A2D4111" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2019-12-06 14:42:06.423", "ftm": "2021-02-10 14:42:06.554" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000264082429" } }, "comp": { "courtinfo": { "courtid": "2021-568717", "courttext": "Текст судебного документа" }, "id": "33", "descr": "" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="ACA79A6A9145406C8FC000D86A2D4111"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="28" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="86756457" /> <additionaldata courtid="2021-568717" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • okpo="12345626", courtid="2021-2987279", courtid="2021-5119824"

  • okpo="12345649", courtid="2021-2505097"

  • okpo="12345610", courtid="2021-5179545"

  • okpo="97867562", courtid="2021-666406"

  • okpo="86756457", courtid="2021-568717"

  • okpo="13243543", courtid="2021-659935"