34 - Ідентифікація СКІ за номером телефону та датою народження


Послуга по ідентифікації СКІ за номером телефону та датою народження для терміналів самообслуговування.


Http Method

POST

Request JSON/Перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження
( ** параметри передаються опціонально)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"phoneverif": {

"phone": "Мобільний телефон",

"bdate": "Дата народження",

**"channelotp": "sms"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ за номером телефону та датою народження' - 34",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"phoneverif": {

"phone": "Мобільний телефон",

"bdate": "Дата народження",

"mathch": "Результат звірки телефонів (Код із дов.56)",

"matchref": "Результат звірки телефонів в текстовому вигляді (Значення із дов.56)"

},

"id": "45",

"descr": ""

}

}

}

Request XML/Перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження
( ** параметри передаються опціонально)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ за номером телефону та датою народження' - 34" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<phoneverif phone="Мобільний телефон"

bdate="Дата народження"

**channelotp="sms" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок звірки телефону і дати народження -->

<comp id="45" descr="">

<phoneverif phone="Мобільний телефон"

bdate="Дата народження"

mathch="Результат звірки телефонів (Код із дов.56)"

matchref="Результат звірки телефонів в текстовому вигляді (Значення із дов.56)" />

</comp>

</ubkidata>

Request JSON/Отримання даних клієнта після OTP-верифікації
( ** параметри передаються опціонально)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"phoneverif": {

"phone": "Мобільний телефон",

"bdate": "Дата народження",

"reqid": "Вихідний ІД, згенерований УБКІ при запиті на перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження",

**"otp": "Код із смс"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ за номером телефону та датою народження' - 34",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Request XML/Отримання даних клієнта після OTP-верифікації
( ** параметри передаються опціонально)

Response XML

Приклад (Перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження)

Приклад (Перевірка коректної зв'язки телефону і дати народження)

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "phoneverif": { "phone": "+380662134234", "bdate": "1957-10-19", "channelotp": "sms" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "34", "reqreason": "2" }, "descr": "Об`єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "4EC8D647B0DB4D9A862CDC25AB00000F" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-10 10:35:36.495", "ftm": "2022-01-10 10:35:36.654" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002012324" } }, "comp": { "phoneverif": { "phone": "+380662134234", "bdate": "1957-10-19", "mathch": "1", "matchref": "Так" }, "id": "45", "descr": "Блок звірки телефону і дати народження" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="4EC8D647B0DB4D9A862CDC25AB00000F"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об`єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="34" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <phoneverif phone="+380662134234" bdate="1957-10-19" channelotp="sms" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Приклад (Отримання даних клієнта після OTP-верифікації)

Приклад (Отримання даних клієнта після OTP-верифікації)

Request JSON

Response JSON

Request XML

Response XML

Test URL

Test data

  • phone="+380962134234" bdate="1989-10-05" otp = "1234"

  • phone="+380662134234" bdate="1957-10-19" otp = "1234"

  • phone="+380981224895" bdate="1985-03-20" otp = "1234"

  • phone="+380732144444" bdate="1991-04-06" otp = "1234"

  • phone="+380971321122" bdate="1988-07-10" otp = "1234"

  • phone="+380506630641" bdate="1981-05-20" otp = "1234"

  • phone="+380935171868" bdate="1974-08-20" otp = "1234"

  • phone="+380981220000" bdate="1991-03-30" otp = "1234"