26 - Публічне досьє


Сукупність документованої інформації про юридичну особу з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування та джерел, відкритих для загального користування.


Http Method

POST

 

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Публічне досьє' - 26",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"companydossier": {

"record": {

"names": {

"name": "Найменування юр.особи",

"shortname": "Скорочена назва",

"display": "Коротке найменування",

"nameen": "Найменування юр.особи англійською",

"shortnameen": "Скорочена назва англійською"

},

"state": {

"olfcode": "Код організаційної форми юр.особи",

"olfname": "Назва організаційної форми юр.особи",

"state": "Код актуального статусу юр.особи",

"statetext": "Найменування статусу юр.особи"

},

"executivepower": {

"name": "Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш 25%",

"code": "ЄДРПОУ органу виконавчої влади"

},

"registration": {

"date": "Дата реєстрації",

"recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",

"recorddate": "Дата запису в ЄДР",

"isseparation": "Утворився шляхом відділення",

"isdivision": "Утворився шляхом поділу",

"ismerge": "Утворився шляхом об'єднання",

"istransformation": "Утворився шляхом перетворення",

"objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи",

"prevregistrationendterm": "Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання"

},

"founders": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс акціонера",

"country": "Країна акціонера",

"address": "Адреса акціонера"

},

"lastname": "Прізвище акціонера фіз.особи",

"firstmiddlename": "Ім'я/По батькові акціонера фіз. особи",

"name": "Назва учасника",

"code": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника",

"role": "Код ролі учасника (Код з дов.65)",

"roletext": "Назва ролі учасника (Значення з дов.65)",

"capital": "Розмір внеску до статутного капіталу"

},

"authorisedcapital": {

"value": "Сума статутного капіталу",

"date": "Дата закінчення формування статутного капіталу"

},

"management": {

"management": "Найменування органу управління",

"managingpaper": "Установчий документ",

"ismodalstatute": "Дані про створення та діяльность юр.особи на підставі модельного статуту"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище члена управління",

"firstmiddlename": "Ім'я/По батькові члена управління",

"role": "Код ролі члена управління (Код з дов.65)",

"roletext": "Назва ролі члена управління (Значення з дов.65)",

"appointmentdate": "Дата вступу на посаду",

"restriction": "Підстава вступу на посаду"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності",

"code": "Код виду діяльності за КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"branches": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс підрозділу",

"country": "Країна підрозділу",

"address": "Адреса підрозділу"

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту",

"value": "Значення контакту"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище керівника підрозділу",

"firstmiddlename": "Ім’я та по-батькові керівника підрозділу",

"role": "Роль керівника підрозділу (Код з дов.65)",

"roletext": "Роль керівника підрозділу (Значення з дов.65)",

"appointmentdate": "Дата призначення керівника",

"restriction": "Обмеження"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності за КВЕДом",

"code": "Код КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"name": "Найменування підрозділу",

"code": "ЄДРПОУ підрозділу",

"type": "Код типу підрозділу",

"typetext": "Назва типу підрозділу",

"createdate": "Дата створення підрозділу"

},

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна реєстрації",

"address": "Адреса реєстрації"

},

"registrations": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "Код органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Опис",

"startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",

"startnum": "№ запису про постановку на облік в органі",

"enddate": "Дата запису про зняття з обліку в органі",

"endnum": "№ запису про зняття з обліку"

},

"primaryactivitykind": {

"name": "Найменування виду основної діяльності",

"code": "Код виду основної діяльності за КВЕД",

"regnumber": "№ запису про реєстрацію виду основної діяльності",

"class": "Клас основної діяльності"

},

"bankruptcy": {

"date": "Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство",

"state": "Статус суб'єкта",

"statetext": "Текстове відображення статусу",

"docdate": "Дата відкриття провадження",

"courtname": "Найменування суду",

"docnumber": "Номер виробництва",

"datejudge": "Дата набуття чинності"

},

"termination": {

"state": "Код статусу запису про припинення діяльності",

"statetext": "Опис статусу запису про припинення діяльності",

"date": "Дата запису",

"recordnumber": "Причина припинення діяльності",

"cause": "Дата актуалізації"

},

"terminationcancel": {

"date": "Дата скасування запису про припинення діяльності",

"recordnumber": "Номер запису",

"docnumber": "Номер документа про банкрутство",

"docdate": "Дата документа",

"datejudge": "Дата набуття чинності",

"courname": "Найменування суду"

},

"openenforcements": {

"openenforcement": {

"date": "Дата відкриття виконавчого провадження"

}

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту (Email, tel, fax, web_page)",

"value": "Значення контакту"

},

"beneficiaries": {

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна бенефіціара",

"address": "Адреса бенефіцара"

},

"name": "Найменування бенефіціара",

"code": "Код ЄДРПОУ бенефіціара - юридичної особи",

"country": "Країна громадянства бенефіціара",

"lastname": "Прізвище бенефіціара - фізичної особи",

"firstmiddlename": " Ім’я та по батькові бенефіціара - фізичної особи",

"beneficiariestype": "Тип бенефіціара (Код з дов.66)",

"role": "Роль бенефіціара (Код з дов.65)",

"roletext": "Роль бенефіціара (Значення з дов.65)",

"interest": "Відсоток участі бенефіціара",

"reason": "Причина відсутності бенефіціара",

"indirectInterest": "Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)",

"otherImpact": "Інший характер та міра впливу",

"beneficiaryfalse": "Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ"

},

"foundingDocument": {

"type": "Тип установчого документа («1» - власного установчого документа; «2» - модельного статуту)",

"name": "Назва установчого документа"

},

"propertystruct": {

"structsigned": "Відмітка, що структуру власності підписано",

"datestruct": "Дата структури власності",

"numstruct": "Номер структури власності",

"lastnamesign": "Прізвище особи ким підписано структуру власності",

"firstmiddlenamesign": "Ім’я та по-батькові особи ким підписано структуру власності",

"typesign": "Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» – Керівник, «2» – Представник, «3» – Засновник (учасник), «4» – Інша уповноважена особа)",

"typesignref": "Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис",

"structfalse": "Ознака, що можлива недостовірність структури власності",

"structopaque": "Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою"

}

},

"found": "Наявність інформації ЄДРПОУ (Код з дов.27)",

"okpo": "Код ЄДРПОУ юридичної особи",

"curstate": "Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)",

"curstatetxt": "Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)",

"currecorddate": "Дата поточної реєстрації"

},

"id": "26",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pubreestr": {

"edrpou": "Код ЄДРПОУ",

"orgmark": "Тип організації",

"pubregister": "Інформація про державний реєстр",

"pubtype": "Тип організації",

"pubname": "Найменування суб'єкта",

"pubaddress": "Адреса суб'єкта",

"pubhead": "Керівник суб'єкта",

"vdate": "Дата актуалізації"

},

"banTenders": {

"cancelCourtDecision": {

"courCaseNumber": "№ судової справи",

"courtName": "Назва суду, в якому оскаржується рішення органу Комітету",

"courtDecisionDate": "Дата рішення суду",

"courtDecisionContent": "Зміст рішення суду"

},

"reviewDecisionAMC": {

"AMCDecisionNumber": "№ рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства",

"AMCDecisionDate": "Дата рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавстваі",

"AMCDecisionContent": "Зміст рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства "

},

"AMKDecisionsCount": "Кількість рішень у справі",

"okpo": "Код ЄДРПОУ юридичної особи",

"decisionNumber": "№ рішення у справі",

"decisionDate": "Дата рішення у справі",

"AMCUnit": "Орган АМКУ, що прийняв рішення",

"decisionNotes": "Примітки"

},

"finSecurities": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"orgMark": "Тип організації",

"state": "Статус",

"registryNumber": "Реєстраційний номер",

"dateToRegistry": "Дата реєстрації",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"nbuReestr": {

"nbuData": {

"orgMark": "Тип організації",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"registryNumber": "Реєстраційний номер",

"dateToRegistry": "Дата реєстрації",

"stateDepartment": "Контролюючий орган",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ"

},

"bigTaxPayer": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"foundText": "Текстове тлумачення пошуку",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"registryYear": "Рік реєстрації",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"taxDebt": {

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"foundText": "Текстове тлумачення пошуку",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"totalSum": "Загальна сума боргу",

"toLocalBudget": " Сума боргу до місцевого бюджету",

"toStateBudget": "Сума боргу до державного бюджету",

"debtDate": "Дата розрахунку",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"wageDebt": {

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта",

"pubRegister": "Інформація про державний реєстр",

"totalSum": "Загальна сума боргу",

"penaltiesCount": "Кількість виконавчих проваджень",

"debtDate": "Дата розрахунку",

"vDate": "Дата актуалізації"

},

"inspections": {

"inspectionData": {

"startDate": "Дата початку перевірки",

"endDate": "Дата закінчення перевірки",

"inspectionType": "Тип перевірки",

"stateDepartment": "Інспекційний орган"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"pubName": "Найменування суб'єкта"

},

"id": "29",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"court": {

"courtdoc": {

"docdate": "Дата документа",

"doctype": "Тип документа",

"docnum": "Номер документа",

"courtname": "Найменування суду",

"courtid": "Ідентифікатор судової справи в базі бюро"

},

"casenum": "Номер справи",

"sideedrpou": "ЄДРПОУ учасника",

"sidename": "Найменування учасника",

"role": "Роль суб'єкта (Позивач/відповідач), (priznak; 1 - позивач, 2 - відповідач)"

},

"id": "30",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"smi": {

"edrpou": "ЄДРПОУ",

"newsdate": "Дата новини",

"address": "Адреса",

"event": "Подія",

"source": "Джерело",

"smiid": "Ідентифікатор новини в базі бюро"

},

"id": "31",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"registrationchanges": {

"edrpou": "ЄДРПОУ",

"isur": "Ознака юридичної особи (1 - юр.особа, 2 - не юр.особа)",

"address": "Адреса суб'єкта",

"director": "Керівник організації",

"tel": "Телефон",

"email": "Email",

"kved": "КВЕД 2010 року",

"kvedf": "КВЕД 2005 року",

"recordnumber": "Номер держреєстрації",

"regdealplace": "Місце знаходження реєстраційної справи",

"recorddate": "Дата запису в базу"

},

"id": "32",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"branchesinfo": {

"names": {

"name": "Найменування юр.особи",

"shortname": "Скорочене найменування",

"display": "Коротке найменування"

},

"state": {

"olfcode": "Код організаційної форми юр.особи",

"olfname": "Назва організаційної форми юр.особи",

"state": "Код актуального статусу юр.особи",

"statetext": "Найменування статусу юр.особи"

},

"registration": {

"date": "Дата реєстрації",

"recordnumber": "№ запису про реєстрацію в ЄДР",

"objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи"

},

"heads": {

"lastname": "Прізвище члена управління",

"roletext": "Назва ролі члена управління"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності",

"code": "Код виду діяльності за КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності"

},

"address": {

"zip": "Поштовий індекс",

"country": "Країна реєстрації",

"address": "Адреса реєстрації"

},

"contacts": {

"type": "Тип контакту",

"value": "Значення контакту"

},

"termination": {

"state": "Код статусу запису про припинення діяльності",

"statetext": "Опис статусу запису про припинення",

"date": "Дата запису",

"recordnumber": " Номер зняття з обліку"

},

"registrations": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "ЄДРПОУ органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Відомості про відомчий реєстр",

"startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",

"startnum": "Номер постановки на облік",

"enddate": "Дата зняття з обліку",

"endnum": "Номер зняття з обліку"

},

"okpo": "Код ЄДРПОУ",

"bfound": "Наявність інформації ЄДРПОУ",

"bfoundref": "Текстове визначення факту реєстрації відокремленого підрозділу (Значення із дов.59)"

},

"id": "49",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"licensesCount": {

"licenseRegisters": {

"licenseName": "Назва ліцензії/дозволу",

"licenseDepartment": "Орган видачі",

"newest": "Остання дата видачі ліцензії/дозволу",

"count": "Кількість ліценцій/дозволів по даному реєстру"

},

"licenses": {

"licenseNo": "Серія номер ліцензії/дозволу",

"licenseState": "Статус ліцензії/дозволу",

"typeLicense": "Тип ліцензії/дозволу",

"kindLicense": "Вид ліцензії/дозволу",

"licensePeriod": "Термін дії ліцензії/дозволу",

"address": "Адреса",

"activityAddress": "Адреса діяльності",

"issueDate": "Дата видачі ліцензії/дозволу",

"startDate": "Дата початку дії ліцензії/дозволу",

"endDate": "Дата закічення дії ліцензії/дозволу"

},

"okpo": "ЄДРПОУ клієнта",

"found": "Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів (0-не знайдено, 1-знайдено )",

"foundref": "Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів (Інформація не знайдена/Інформація знайдена)",

"activeCountLicenses": "Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи",

"countLicensesName": "Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи"

},

"id": "63",

"descr": "Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи"

},

{

"pdvPayer": {

"okpo": "ЄДРПОУ",

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"foundref": "Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"codePDV": "Індивідуальний податковий номер",

"dateRegistry": "Дата реєстрації платником податку",

"dateCancel": "Дата анулювання реєстрації",

"reasonCancel": "Підстава анулювання",

"lawReason": "Причина анулювання",

"pubRegister": "Назва реєстру",

"vdate": "Дата оновлення в базі"

},

"id": "66",

"descr": "Інформація з реєстру платників ПДВ"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Публічне досьє' - 26" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Пошук відомостей з державних реєстрів про юридичну особу -->

<comp id="26" descr="Назва компоненти">

<companydossier found="Наявність інформації ЄДРПОУ (Код з дов.27)"

okpo="Код ЄДРПОУ юридичної особи"

curstate="Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)"

curstatetxt="Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)" currecorddate="Дата поточної реєстрації">

<record>

<names name="Найменування юр.особи"

shortname="Скорочена назва"

display="Коротке найменування"

nameen="Найменування юр.особи англійською"

shortnameen="Скорочена назва англійською" />

<state olfcode="Код організаційної форми юр.особи"

olfname="Назва організаційної форми юр.особи"

state="Код актуального статусу юр.особи"

statetext="Найменування статусу юр.особи" />

<executivepower name="Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш 25%"

code="ЄДРПОУ органу виконавчої влади" />

<registration date="Дата реєстрації"

recordnumber="№ запису про реєстрацію в ЄДР"

recorddate="Дата запису в ЄДР"

isseparation="Утворився шляхом відділення"

isdivision="Утворився шляхом поділу"

ismerge="Утворився шляхом об'єднання"

istransformation="Утворився шляхом перетворення"

objectname="Місце зберігання реєстраційної справи"

prevregistrationendterm="Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання" />

<founders lastname="Прізвище акціонера фіз.особи"

firstmiddlename="Ім'я/По батькові акціонера фіз. особи"

name="Назва учасника"

code="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника"

role="Код ролі учасника (Код з дов.65)"

roletext="Назва ролі учасника (Значення з дов.65)" capital="Розмір внеску до статутного капіталу">

<address zip="Поштовий індекс акціонера"

country="Країна акціонера"

address="Адреса акціонера" />

</founders>

<authorisedcapital value="Сума статутного капіталу"

date="Дата закінчення формування статутного капіталу" />

<management management="Найменування органу управління"

managingpaper="Установчий документ"

ismodalstatute="Дані про створення та діяльность юр.особи на підставі модельного статуту" />

<heads lastname="Прізвище члена управління"

firstmiddlename="Ім'я/По батькові члена управління"

role="Код ролі члена управління (Код з дов.65)"

roletext="Назва ролі члена управління (Значення з дов.65)"

appointmentdate="Дата вступу на посаду"

restriction="Підстава вступу на посаду" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності"

code="Код виду діяльності за КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<branches name="Найменування підрозділу"

code="ЄДРПОУ підрозділу"

type="Код типу підрозділу"

typetext="Назва типу підрозділу"

createdate="Дата створення підрозділу">

<address zip="Поштовий індекс підрозділу"

country="Країна підрозділу"

address="Адреса підрозділу" />

<contacts type="Тип контакту"

value="Значення контакту" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

<heads lastname="Прізвище керівника підрозділу"

firstmiddlename="Ім’я та по-батькові керівника підрозділу"

role="Роль керівника підрозділу (Код з дов.65)"

roletext="Роль керівника підрозділу (Значення з дов.65)"

appointmentdate="Дата призначення керівника"

restriction="Обмеження" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності за КВЕДом"

code="Код КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

</branches>

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна реєстрації"

address="Адреса реєстрації" />

<registrations name="Найменування органу реєстрації"

code="Код органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Опис"

startdate="Дата запису про реєстрацію в органі"

startnum="№ запису про постановку на облік в органі"

enddate="Дата запису про зняття з обліку в органі"

endnum="№ запису про зняття з обліку" />

<primaryactivitykind name="Найменування виду основної діяльності"

code="Код виду основної діяльності за КВЕД"

regnumber="№ запису про реєстрацію виду основної діяльності"

class="Клас основної діяльності" />

<bankruptcy date="Дата запису про реєстрацію провадження про банкрутство"

state="Статус суб'єкта"

statetext="Текстове відображення статусу"

docdate="Дата відкриття провадження"

courtname="Найменування суду"

docnumber="Номер виробництва"

datejudge="Дата набуття чинності" />

<termination state="Код статусу запису про припинення діяльності"

statetext="Опис статусу запису про припинення діяльності"

date="Дата запису"

recordnumber="Причина припинення діяльності"

cause="Дата актуалізації" />

<terminationcancel date="Дата скасування запису про припинення діяльності"

recordnumber="Номер запису"

docnumber="Номер документа про банкрутство"

docdate="Дата документа"

datejudge="Дата набуття чинності"

courname="Найменування суду" />

<openenforcements>

<openenforcement date="Дата відкриття виконавчого провадження" />

</openenforcements>

<contacts type="Тип контакту (Email, tel, fax, web_page)"

value="Значення контакту" />

<beneficiaries name="Найменування бенефіціара"

code="Код ЄДРПОУ бенефіціара - юридичної особи"

country="Країна громадянства бенефіціара"

lastname="Прізвище бенефіціара - фізичної особи"

firstmiddlename=" Ім’я та по батькові бенефіціара - фізичної особи"

beneficiariestype="Тип бенефіціара (Код з дов.66)"

role="Роль бенефіціара (Код з дов.65)"

roletext="Роль бенефіціара (Значення з дов.65)"

interest="Відсоток участі бенефіціара"

reason="Причина відсутності бенефіціара"

indirectInterest ="Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)"

otherImpact="Інший характер та міра впливу"

beneficiaryfalse = "Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ">

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна бенефіціара"

address="Адреса бенефіцара" />

</beneficiaries>

<foundingDocument type="Тип установчого документа («1» - власного установчого документа; «2» - модельного статуту)"

name="Назва установчого документа" />

<propertystruct structsigned="Відмітка, що структуру власності підписано"

datestruct="Дата структури власності"

numstruct="Номер структури власності"

lastnamesign="Прізвище особи ким підписано структуру власності"

firstmiddlenamesign="Ім’я та по-батькові особи ким підписано структуру власності"

typesign="Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» – Керівник, «2» – Представник, «3» – Засновник (учасник), «4» – Інша уповноважена особа)"

typesignref="Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис"

structfalse="Ознака, що можлива недостовірність структури власності"

structopaque="Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою" />

</record>

</companydossier>

</comp>

<!-- Блок інформації з публічних реєстрів -->

<comp id="29" descr="Назва компоненти">

<pubreestr edrpou="Код ЄДРПОУ"

orgmark="Тип організації"

pubregister="Інформація про державний реєстр"

pubtype="Тип організації"

pubname="Найменування суб'єкта"

pubaddress="Адреса суб'єкта"

pubhead="Керівник суб'єкта"

vdate="Дата актуалізації" />

<banTenders AMKDecisionsCount="Кількість рішень у справі"

okpo="Код ЄДРПОУ юридичної особи"

decisionNumber="№ рішення у справі"

decisionDate="Дата рішення у справі"

AMCUnit="Орган АМКУ, що прийняв рішення"

decisionNotes="Примітки">

<cancelCourtDecision courCaseNumber="№ судової справи"

courtName="Назва суду, в якому оскаржується рішення органу Комітету"

courtDecisionDate="Дата рішення суду"

courtDecisionContent="Зміст рішення суду" />

<reviewDecisionAMC AMCDecisionNumber="№ рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства"

AMCDecisionDate="Дата рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавстваі"

AMCDecisionContent="Зміст рішення органу АМКУ за результатами перегляду (перевірки) рішення у справі про порушення законодавства " />

</banTenders>

<finSecurities okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта"

orgMark="Тип організації"

state="Статус"

registryNumber="Реєстраційний номер"

dateToRegistry="Дата реєстрації"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

vDate="Дата актуалізації" />

<nbuReestr okpo="Код ЄДРПОУ">

<nbuData orgMark="Тип організації"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

pubName="Найменування суб'єкта"

registryNumber="Реєстраційний номер"

dateToRegistry="Дата реєстрації"

stateDepartment="Контролюючий орган"

vDate="Дата актуалізації" />

</nbuReestr>

<bigTaxPayer okpo="Код ЄДРПОУ">

pubName = "Найменування суб'єкта"

foundText = "Текстове тлумачення пошуку"

pubRegister = "Інформація про державний реєстр"

registryYear = "Рік реєстрації"

vDate = "Дата актуалізації" />

</bigTaxPayer>

<taxDebt pubName="Найменування суб'єкта"

okpo="Код ЄДРПОУ"

foundText="Текстове тлумачення пошуку"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

totalSum="Загальна сума боргу"

toLocalBudget=" Сума боргу до місцевого бюджету"

toStateBudget="Сума боргу до державного бюджету"

debtDate="Дата розрахунку"

vDate="Дата актуалізації" />

<wageDebt okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта"

pubRegister="Інформація про державний реєстр"

totalSum="Загальна сума боргу"

penaltiesCount="Кількість виконавчих проваджень"

debtDate="Дата розрахунку"

vDate="Дата актуалізації" />

<inspections okpo="Код ЄДРПОУ"

pubName="Найменування суб'єкта">

<inspectionData startDate="Дата початку перевірки"

endDate="Дата закінчення перевірки"

inspectionType="Тип перевірки"

stateDepartment="Інспекційний орган" />

</inspections>

</comp>

<!-- Блок інформації про судові справи-->

<comp id="30" descr="Назва компоненти">

<court casenum="Номер справи"

sideedrpou="ЄДРПОУ учасника"

sidename="Найменування учасника"

role="Роль суб'єкта (Позивач/відповідач), (priznak; 1 - позивач, 2 - відповідач)">

<courtdoc docdate="Дата документа"

doctype="Тип документа"

docnum="Номер документа"

courtname="Найменування суду"

courtid="Ідентифікатор судової справи в базі бюро" />

</court>

</comp>

<!-- Блок інформації із ЗМІ-->

<comp id="31" descr="Назва компоненти">

<smi edrpou="ЄДРПОУ"

newsdate="Дата новини"

address="Адреса"

event="Подія"

source="Джерело"

smiid="Ідентифікатор новини в базі бюро" />

</comp>

<!-- Блок інформації про історію змін-->

<comp id="32" descr="Назва компоненти">

<registrationchanges edrpou="ЄДРПОУ"

isur="Ознака юридичної особи (1 - юр.особа, 2 - не юр.особа)"

address="Адреса суб'єкта"

director="Керівник організації"

tel="Телефон" email="Email"

kved="КВЕД 2010 року"

kvedf="КВЕД 2005 року"

recordnumber="Номер держреєстрації"

regdealplace="Місце знаходження реєстраційної справи"

recorddate="Дата запису в базу" />

</comp>

<!-- Блок пошуку відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи -->

<comp id="49" descr="Назва компоненти">

<branchesinfo okpo="Код ЄДРПОУ"

bfound="Наявність інформації ЄДРПОУ"

bfoundref="Текстове визначення факту реєстрації відокремленого підрозділу (Значення із дов.59)">

<names name="Найменування юр.особи"

shortname="Скорочене найменування"

display="Коротке найменування" />

<state olfcode="Код організаційної форми юр.особи"

olfname="Назва організаційної форми юр.особи"

state="Код актуального статусу юр.особи"

statetext="Найменування статусу юр.особи" />

<registration date="Дата реєстрації"

recordnumber="№ запису про реєстрацію в ЄДР"

objectname="Місце зберігання реєстраційної справи" />

<heads lastname="Прізвище члена управління"

roletext="Назва ролі члена управління" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності"

code="Код виду діяльності за КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності" />

<address zip="Поштовий індекс"

country="Країна реєстрації"

address="Адреса реєстрації" />

<contacts type="Тип контакту"

value="Значення контакту" />

<termination state="Код статусу запису про припинення діяльності"

statetext="Опис статусу запису про припинення"

date="Дата запису"

recordnumber=" Номер зняття з обліку" />

<registrations name="Найменування органу реєстрації"

code="ЄДРПОУ органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Відомості про відомчий реєстр"

startdate="Дата запису про реєстрацію в органі"

startnum="Номер постановки на облік"

enddate="Дата зняття з обліку"

endnum="Номер зняття з обліку" />

</branchesinfo>

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Блок пошуку відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи -->

<comp id="63" descr="Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи">

<licensesCount okpo="ЄДРПОУ клієнта"

found="Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів (0-не знайдено, 1-знайдено )"

foundref="Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів (Інформація не знайдена/Інформація знайдена)"

activeCountLicenses="Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи"

countLicensesName="Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи">

<licenseRegisters licenseName="Назва ліцензії/дозволу"

licenseDepartment="Орган видачі"

newest="Остання дата видачі ліцензії/дозволу"

count="Кількість ліценцій/дозволів по даному реєстру" />

<licenses licenseNo="Серія номер ліцензії/дозволу"

licenseState="Статус ліцензії/дозволу"

typeLicense="Тип ліцензії/дозволу"

kindLicense="Вид ліцензії/дозволу"

licensePeriod="Термін дії ліцензії/дозволу"

address="Адреса"

activityAddress="Адреса діяльності"

issueDate="Дата видачі ліцензії/дозволу"

startDate="Дата початку дії ліцензії/дозволу"

endDate="Дата закічення дії ліцензії/дозволу" />

</licensesCount>

</comp>

<!-- Інформація з реєстру платників ПДВ -->

<comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

<pdvPayer okpo="ЄДРПОУ"

found="0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

foundref="Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

codePDV="Індивідуальний податковий номер"

dateRegistry="Дата реєстрації платником податку"

dateCancel="Дата анулювання реєстрації"

reasonCancel="Підстава анулювання"

lawReason="Причина анулювання"

pubRegister="Назва реєстру"

vdate="Дата оновлення в базі" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "12345632" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "26", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "776DF1F9A72A4749B6AF76BEFA111111" } } }

Response JSON



Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="776DF1F9A72A4749B6AF76BEFA111111"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="26" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="12345632" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • okpo="12345632"

  • okpo="12345626"

  • okpo="12345649"

  • okpo="12345610"

 

<comp id="29" descr="Публічні реєстри">,

  • okpo="12345626" в тому числі з даними <finSecurities>, <taxDebt>, <wageDebt>

  • okpo="12345649" в тому числі з даними <nbuReestr>, <bigTaxPayer>, <inspections>

<comp id="49" descr="Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ">

  • okpo="40020017"

  • okpo="42043209"

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

  • okpo="12345610"

<comp id="63" descr="Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи">, <comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

  • okpo="12345632"