04 - Контакти


Інформація про контакти фізичної особи та історії їх зміни.


Звіт "Контакти" доступний за умови, що в кредитній історії є угоди від Вашої організації


Http Method

POST

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фіз.особи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "**Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "**Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Контакти' - 04",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"ident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"csex": "Стать (Код із дов.1)",

"csexref": "Стать(Значення із дов.1)",

"family": "Сімейний стан (Код із дов.2)",

"familyref": "Сімейний стан (Значення із дов.2)",

"ceduc": "Освіта (Код із дов.3)",

"ceducref": "Освіта (Значення із дов.3)",

"cgrag": "Громадянство (Код із дов.4)",

"cgragref": "Громадянство (Значення із дов.4)",

"spd": "Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)",

"spdref": "Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)",

"sstate": "Соціальный статус (Код із дов.6)",

"sstateref": "Соціальный статус (Значення із дов.6)",

"cchild": "Кількість дітей"

},

"work": {

"wdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"cdolgn": "Службове становище (Код із дов.8)",

"cdolgnref": "Службове становище (Значення із дов.8)",

"wokpo": "ЄДРПОУ місця роботи",

"wname": "Назва місця роботи оригінальною мовою",

"wstag": "Стаж роботи, повних років",

"wdohod": "Щомісячний дохід клієнта"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)",

"bdate": "Дата народження"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"cont": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"cdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"ctyperef": "Тип контакту (Значення із дов.10)",

"cval": "Значення контакту"

},

"id": "10",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"contact": {

"cval": "Значення контакту",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"ctyperef": "Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)",

"cstate": "Статус контакту (Код із дов.57)",

"cstateref": "Статус контакту (Текстове значення із дов.57)",

"vdatestart": "Дата першої актуалізації",

"vdate": "Дата останньої актуалізації"

},

"id": "46",

"descr": "Назва компоненти"

}

]

}

}

Request XML
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Контакти' - 04" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) фіз.особи"

lname="**Прізвище"

fname="**Ім'я"

mname="**По батькові"

bdate="**Дата народження">

</ident>

<contacts>

<cont ctype="**Тип контакту (Код із дов.10)"

cval="**Значення контакту" />

</contacts>

<docs>

<doc dtype="**Тип документа (Код із дов.7)"

dser="**Серія документа"

dnom="**Номер документа" />

</docs>

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок історії своїх контактних даних -->

<comp id="10" descr="Назва компоненти">

<cont inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

cdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

ctyperef="Тип контакту (Значення із дов.10)"

cval="Значення контакту">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним контактом-->

</cont>

</comp>

<!-- Блок підтвердження контактів СКІ -->

<comp id="46" descr="Назва компоненти">

<contact cval="Значення контакту"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

ctyperef="Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)"

cstate="Статус контакту (Код із дов.57)"

cstateref="Статус контакту (Текстове значення із дов.57)"

vdatestart="Дата першої актуалізації"

vdate="Дата останньої актуалізації" />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. * елементів -->

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "bdate": "1957-10-19", "mname": "ІГОРЕВНА", "fname": "АННА", "lname": "РИБАЧКА", "okpo": "2111118724" }, "docs": { "doc": { "dtype": "1", "dser": "ВВ", "dnom": "142228" } }, "contacts": { "cont": { "cval": "+380662134234", "ctype": "3" } }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "04", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E0000000D" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-11-09 18:37:18.216", "ftm": "2022-01-09 18:37:18.274" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002007636" } }, "comp": [ { "cki": { "ident": { "cchild": "", "sstateref": "", "sstate": "", "spdref": "физическое лицо", "spd": "1", "cgragref": "", "cgrag": "802", "ceducref": "", "ceduc": "", "familyref": "", "family": "", "csexref": "женщина", "csex": "2", "bdate": "1957-10-19", "mname": "ІГОРЕВНА", "fname": "АННА", "lname": "РИБАЧКА", "inn": "2111118724", "lngref": "Русский", "lng": "2", "vdate": "2021-07-06", "donor": "BNK" }, "work": { "wdohod": "", "wstag": "", "wname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 'О'", "wokpo": "34745377", "cdolgnref": "Рабочий\\специалист\\исполнитель", "cdolgn": "3", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2021-04-07", "wdonor": "BNK" }, "doc": { "dwdt": "2004-03-10", "dwho": "ХЕРСОНСКИМ ГО УМВД", "dterm": "", "dnom": "142228", "dser": "ВВ", "dtyperef": "Паспорт громадянина України", "dtype": "1", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2021-04-21", "eddr_number": "19571019-00027", "ddonor": "BNK" }, "addr": { "adflat": "81", "adcorp": "", "adhome": "11", "adstreet": "ВУЛ.ЕЖЕЛЕ", "adcitytyperef": "", "adcitytype": "", "adcity": "М.ХЕРСОН", "adarea": "", "adstate": "ХЕРСОНСЬКА", "adindex": "10000", "adcountry": "UA", "adtyperef": "Адрес регистрации", "adtype": "2", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "1900-01-01", "addonor": "BNK" }, "bdate": "1957-10-19", "reqlngref": "Русский", "reqlng": "2", "mname": "ІГОРЕВНА", "fname": "АННА", "lname": "РИБАЧКА", "inn": "2111118724" }, "identdocmvds": { "identdocmvd": { "foundsource": [ { "name": "MVS", "found": "0", "foundref": "Не знайдено", "sourcedate": "2022-10-16" }, { "name": "DMS", "found": "0", "foundref": "Не знайдено", "sourcedate": "2022-10-16" }, { "name": "UBKI", "found": "0", "foundref": "Не знайдено", "sourcedate": "2022-10-16" } ], "found": "0", "foundref": "Не знайдено", "foundtitle": "Паспорт ВВ-142228 не знайдено в списку недійсних документів", "pser": "ВВ", "pnom": "142228", "dtype": "1", "dtyperef": "Паспорт громадянина України" } }, "id": "1", "descr": "Ідентифікація Суб'єкта кредитної історії (СКІ)" }, { "cont": [ { "cval": "+380931656411", "ctyperef": "домашній тел.", "ctype": "1", "vdate": "2021-07-13", "cdonor": "BNK" }, { "cval": "+380662134234", "ctyperef": "мобільний тел.", "ctype": "3", "vdate": "2021-04-08", "cdonor": "BNK" }, { "cval": "+380992254422", "ctyperef": "мобільний тел.", "ctype": "3", "vdate": "2021-01-14", "cdonor": "BNK" } ], "id": "10", "descr": "Контакти" }, { "contact": [ { "cval": "+380662134234", "ctype": "3", "ctyperef": "мобільний тел.", "cstate": "2", "cstateref": "Деактуалізація", "vdatestart": "2020-08-03", "vdate": "2020-10-08" }, { "cval": "+380661111111", "ctype": "3", "ctyperef": "мобільний тел.", "cstate": "1", "cstateref": "Актуалізація", "vdatestart": "2020-05-12", "vdate": "2020-09-30" } ], "id": "46", "descr": "Підтвердження контактів СКІ" } ] } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E0000000D"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="04" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" /> <docs> <doc dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" /> </docs> <contacts> <cont cval="+380662134234" ctype="3" /> </contacts> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

  • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

  • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

  • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116" dtype="1" dser="КО" dnom="220394" cval="+380971321122" ctype="3"

  • bdate="1991-04-06" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="ВОЛОДИМИР" lname="ТКАЧУК" okpo="3333312110" dtype="1" dser="ДД" dnom="222222" cval="+380732144444" ctype="3"

  • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА" okpo="3112579786" dtype="1" dser="СЮ" dnom="170000" cval="+380981224895" ctype="3"

  • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

  • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

 

<comp id="46" descr="Підтвердження контактів СКІ">

  • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

  • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"