Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

*Звіт сформований на базі повного кредитного звіту і може містити в собі додаткові розрахункові поля, які враховують індивідуальні вимоги і параметри партнера бюро.

<crdealshort> (1..*) Індивідуальний кредитний звіт

inn

РНУКПН (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів.

dlds

Дата початку угоди

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dldpf

Дата закінчення угоди за договором

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlamt

Сума (початкова) угоди

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlcurr

Валюта угоди (Код із дов.12)

[N,10], числовий формат

typedeal

Тип угоди, одне з 2 значень:
CC - кредитна картка,
PL - не кредитна картка

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

statedeal

Статус угоди, одне з 2 значень:
OPEN - відкрита або пролонгована угода,
CLOSE - всі інші статуси

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dldateclc

Дата розрахунку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlamtexpuah

Сума поточної простроченої заборгованості в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dldayexp

Поточна кількість днів прострочення

[N,10], числовий формат

dlflstat

Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)

[N,10], числовий формат

ex60y3uah

Максимальна сума прострочки 60+ днів за останні 36 місяців в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

ex90y3uah

Максимальна сума прострочки 90+ днів за останні 36 місяців в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

paymuah

Сума обов’язкового платежу в грн. Поле розраховується за логікою ануїтету, якщо кредит відкритий, а платіж не вказаний.

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamtcuruah

Сума поточної заборгованості в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

reqyear

Кількість запитів за рік

[N,10], числовий формат