Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

<utilitiesdebt> Заборгованість за комунальні послуги

inn*

Код ІПН платника комунальних послуг

[N,10] 10 чисельних символів.

branch*

Центр операційної діяльності або регіон обслуговування комунальної служби

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

account*

Особовий рахунок

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

accountDate*

Дата відкриття особового рахунку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

utltype*

Тип комунальної послуги (код) (10 - Електроенергія)

[N,1], числовий формат

utltyperef*

Тип комунальної послуги (назва) (10 - Електроенергія)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

isDebtState*

Факт відкритої протермінованої заборгованості з оплати комунальних послуг

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

dbDate*

Дата актуалізації даних в Бюро

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<utldebt>

debtDate

Дата розрахунку заборгованості з оплати комунальних послуг

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

totalDebt

Поточна заборгованість з оплати комунальних послуг, враховуючи протерміновану заборгованість по рахункам за попередній період та останній виставлений рахунок

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

expDebt

Протермінована заборгованість з оплати комунальних послуг по рахункам за попередній період, без останнього виставленого рахунку

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

debtMonthNumber

Кількість місяців заборгованості за комунальні послуги (0-36, 99 - більше 3-х років або невизначений термін)

[N,15], числовий формат

</utldebt>

</utilitiesdebt>

...