Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Response params

*обов'язкові поля

<fcert> (1) Сертифікат про проходження тесту з фінансової грамотності

inn

РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

cert

Наявність сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56)

[N,10], числовий формат

certref

Наявність сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

certid

Номер сертифіката

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

certurl

Посилання на сертифікат

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

<fcert/>

<maybegone> (0..*) Наявна інформація, що людина може бути померлою

inn

РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

vdate

Дата, на яку передана інформація

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dldonor

Донор інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

<maybegone/>