Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"spd": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) фізособи"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "**Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "**Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"mvd": {

"dtype": "Тип розшукуваного документа (Код із дов.7)",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "**Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "**Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "**По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "**Дата народження власника розшукуваного паспорта"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Кредитний звіт фізичної особи, підприємця' - 10",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-09 19:08:22.647",
					"ftm": "2022-01-09 19:08:22.734"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002007797"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"ident": [
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "Украина",
							"cgrag": "804",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРІНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2021-07-25",
							"donor": "BNK"
						},
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "",
							"cgrag": "802",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРИНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2007-01-04",
							"donor": "BNK"
						}
					],
					"doc": {
						"dwdt": "2002-08-01",
						"dwho": "ІВАНГОРОДСЬКИМ",
						"dterm": "",
						"dnom": "578072",
						"dser": "АМ",
						"dtyperef": "Паспорт",
						"dtype": "1",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-10",
						"eddr_number": "19891005-00022",
						"ddonor": "BNK"
					},
					"addr": {
						"adflat": "",
						"adcorp": "",
						"adhome": "7",
						"adstreet": "ТИХА",
						"adcitytyperef": "",
						"adcitytype": "",
						"adcity": "JВDКВJ",
						"adarea": "ІВАНГОРОДСКИЙ",
						"adstate": "ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ",
						"adindex": "23201",
						"adcountry": "UA",
						"adtyperef": "Адрес регистрации",
						"adtype": "2",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-25",
						"addonor": "BNK"
					},
					"bdate": "1989-10-05",
					"reqlngref": "Украинский",
					"reqlng": "1",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"lname": "ГАРНА",
					"inn": "3278508288"
				},
				"identdocmvds": {
					"identdocmvd": {
						"foundsource": [
							{
								"name": "MVS",
								"found": "1",
								"foundref": "Знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "DMS",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "UBKI",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							}
						],
						"found": "1",
						"foundref": "Знайдений",
						"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
						"pser": "АМ",
						"pnom": "578072",
						"dtype": "1",
						"dtyperef": "Паспорт"
					}
				},
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"crdeal": [
					{
						"deallife": [
							{
								"dldateclc": "2017-05-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "5",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-06-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "6",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-07-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "7",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-08-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "8",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-09-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "9",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-10-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "10",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-11-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "11",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-12-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "закритий",
								"dlflstat": "2",
								"dldff": "2017-12-12",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "12",
								"dlref": "00012016890"
							}
						],
						"dlamtobes": "",
						"dlrolesubref": "Заемщик",
						"dlrolesub": "1",
						"dldonor": "BNK",
						"dlamt": "0.00",
						"dlcurrref": "Украинская гривня",
						"dlcurr": "980",
						"dlporpogref": "Кредит с индивидуальным графиком погашения",
						"dlporpog": "7",
						"dlvidobesref": "",
						"dlvidobes": "",
						"dlcelcredref": "Кредитна картка",
						"dlcelcred": "31",
						"bdate": "1989-10-05",
						"mname": "ВАСИЛІВНА",
						"fname": "ІРІНА",
						"lname": "ГАРНА",
						"inn": "3278508288",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"dlref": "00012016890"
					},
					{
						"deallife": [
							{
								"dldateclc": "2018-04-03",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "8999.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "4",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-05-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "7199.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "5",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-06-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "5399.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "6",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-07-05",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "3599.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "7",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-08-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "1799.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "8",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-09-03",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "закритий",
								"dlflstat": "2",
								"dldff": "2018-09-23",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-04-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "9",
								"dlref": "1000009435"
							}
						],
						"dlamtobes": "0.00",
						"dlrolesubref": "Заемщик",
						"dlrolesub": "1",
						"dldonor": "BNK",
						"dlamt": "0.00",
						"dlcurrref": "Украинская гривня",
						"dlcurr": "980",
						"dlporpogref": "Кредит с ежемесячными платежами (в т.ч. с аннуитетными)",
						"dlporpog": "6",
						"dlvidobesref": "Без забезпечення (бланкові)",
						"dlvidobes": "90",
						"dlcelcredref": "Кредитний договір на інші споживчі цілі",
						"dlcelcred": "7",
						"bdate": "1989-10-05",
						"mname": "ВАСИЛІВНА",
						"fname": "ІРІНА",
						"lname": "ГАРНА",
						"inn": "3278508288",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"dlref": "1000009435"
					}
				],
				"id": "2",
				"descr": "Фінансові зобов`язання СКІ"
			},
			{
				"penaltiesCount": {
					"totalCount": "2",
					"activeCount": "21"
				},
				"susd": [
					{
						"changes": {
							"voteid": "59931217",
							"inn": "3278508288",
							"votedate": "2019-09-09",
							"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
							"votetypevdate": "стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху"2020-01-20",
							"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
							"votedatecredokpo": "2019-08-0634003114",
							"innvpstate": "3278508288Відкрито",
						"voteid": "59715537"},
						"votedonorvotesudname": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадженняДеснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
						"votesudphonevotetype": "(044) 515-80-22стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг",
						"votedate": "2019-09-09",
						"votesudemailinn": "logvinskaya@gmail.com3278508288",
						"vdatevoteid": "2019-12-1159931217",
						"crednamevotedonor": "УправлінняІнформація Патрульноїз поліціїавтоматизованої усистеми м.виконавчого Києвпровадження",
						"credokpovotesudphone": "34003114(05235) 4-01-42, 4-01-41",
						"vpstatevotesudemail": "Примусове виконання"
					}saharov33@gmail.com",
					{
						"changesvdate": {"2020-05-18",
							"voteidcredname": "59931217УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
							"inncredokpo": "327850828834003114",
							"votedatevpstate": "2019-09-09",
	Завершено"
					},
					{
						"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
							"vdatevotetype": "-5822360-04-21стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)",
							"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
							"credokpo": "34003114",
							"vpstate": "Завершено"
						},
						"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
						"votetype": "стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху",
						"votedate""votedate": "2019-0908-0906",
						"inn": "3278508288",
						"voteid": "5993121759715537",
						"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
						"votesudphone": "(04405235) 515-80-224-01-42, 4-01-41",
						"votesudemail": "logvinskaya@gmailyu.dolia@gov.comua",
						"vdate": "20202019-0112-2011",
						"credname": "УПРАВЛІННЯУправління ПАТРУЛЬНОЇПатрульної СЛУЖБИполіції МІНІСТЕРСТВАу ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІм. Києв",
						"credokpo": "34003114",
						"vpstate": "ВідкритоПримусове виконання"
					}
				],
				"id": "3",
				"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ"
			},
			{
				"credres": [
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001995993",
						"inn": "3278508288",
						"redate": "2022-01-08",
						"retime": "01:13:34",
						"typereport": "2",
					  	"typereportref": "Кредитна історія"
						
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001989268",
						"inn": "3278508288",
						"redate": "2022-01-07",
						"retime": "01:13:34",
						"typereport": "2",
						  "typereportref": "Кредитна історія"
					}
				],
				"reestrtime": {
					"hr": "1",
					"da": "2",
					"wk": "2",
					"mn": "0",
					"qw": "0",
					"ye": "0",
					"yu": "0"
				},
				"id": "4",
				"descr": "Реєстр запитів"
			},
			{
				"mvd": {
					"foundsource": [
						{
							"name": "UBKI",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "MVS",
							"found": "1",
							"foundref": "Знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "DMS",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдений",
					"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
					"pser": "АМ",
					"pnom": "578072",
					"plname": "ГАРНА",
					"pfname": "ІРІНА",
					"pmname": "ВАСИЛІВНА",
					"pbdate": "1989-10-05",
					"dtype": "1",
					"dtyperef": "Паспорт"
				},
				"id": "5",
				"descr": "Пошук анульованих документів"
			},
			{
				"id": "6",
				"descr": "Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)"
			},
			{
				"cont": [
					{
						"cval": "+380662134234",
						"ctyperef": "мобільний тел.",
						"ctype": "3",
						"vdate": "2021-07-28",
						"cdonor": "BNK"
					},
					{
						"cval": "+380962134234",
						"ctyperef": "мобільний тел.",
						"ctype": "3",
						"vdate": "2021-01-28",
						"cdonor": "BNK"
					}
				],
				"id": "10",
				"descr": "Контакти"
			},
			{
				"utilitiesdebt": {
					"utldebt": {
						"debtDate": "2023-06-08",
						"totalDebt": "8813.54",
						"expDebt": "8386.82",
						"debtMonthNumber": "18"
					},
					"inn": "3278508288",
					"branch": "ПОКРОВСК",
					"account": "999999999",
					"accountDate": "2019-01-01",
					"utltype": "10",
					"utltyperef": "Електроенергія",
					"isDebtState": "true",
					"dbDate": "2023-06-21"
				},
				"id": "11",
				"descr": "Заборгованість за комунальні послуги"
			},
			{
				"spd": {
					"found": "0",
					"inn": "3278508288",
					"name": "",
					"state": "",
					"statetxt": "",
					"regdate": "",
					"kindcode": "",
					"kindname": "",
					"termnumber": "",
					"termcause": "",
					"termdate": "",
					"tel": "",
					"fax": "",
					"email": "",
					"adress": "",
					"regrecordnumber": "",
					"vdate": "2022-01-09"
				},
				"id": "14",
				"descr": "Дані про провадження підприємницької діяльності"
			},
			{
				"wantedmvs": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"bdate": "1989-10-05",
					"lng": "2",
					"lngref": "Русский",
					"lname": "ГАРНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"url": "",
					"category": "",
					"articlecrim": "",
					"restraint": ""
				},
				"id": "17",
				"descr": "Пошук у розшуковій базі даних МВС"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate": ""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження"
			},
			{
				"sanctions": {
					"sanctionsData": [
						{
							"countryCode": "EU",
							"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "AU",
							"country": "АВСТРАЛІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-18",
							"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
						},
						{
							"countryCode": "CH",
							"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "JP",
							"country": "ЯПОНІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "GB",
							"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "UA",
							"country": "УКРАЇНА",
							"sanction": "1",
							"date": "2021-02-02",
							"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
						},
						{
							"countryCode": "NZ",
							"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-03",
							"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
						},
						{
							"countryCode": "PL",
							"country": "ПОЛЬЩА",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "US",
							"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-01-20",
							"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
						},
						{
							"countryCode": "CA",
							"country": "КАНАДА",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-02-24",
							"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundRef": "Знайдена інформація",
					"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bDate": "05.10.1989",
					"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
					"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
					"typeSearch": "0",
					"typeSearchText": "Знайдено за ПІБ та датою народження"
				},
				"id": "40",
				"descr": "Інформація із санкційних списків"
			},
			{
				"pep": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bdate": "1989-10-05",
					"category": "",
					"lastpost": "",
					"dateofrelease": "",
					"isur": "",
					"state": "",
					"url": "",
					"typesearch": "-1",
					"typesearchtext": "Особу не знайдено за жодним параметром пошуку"
				},
				"id": "41",
				"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України"
			},
			{
				"contact": [
					{
						"cval": "+380662134234",
						"ctype": "3",
						"ctyperef": "мобильный тел.",
						"cstate": "1",
						"cstateref": "Актуалізація",
						"vdatestart": "2020-09-03",
						"vdate": "2020-09-08"
					},
					{
						"cval": "+380111111111",
						"ctype": "3",
						"ctyperef": "мобильный тел.",
						"cstate": "2",
						"cstateref": "Деактуалізація",
						"vdatestart": "2020-06-12",
						"vdate": "2020-08-30"
					}
				],
				"id": "46",
				"descr": "Підтвердження контактів СКІ"
			},
			{
				"bankruptcyinfo": {
					"bankruptcy": [
						{
							"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
							"subcode": "3278508288",
							"eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
							"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
							"eventcourtcase": "910/3551/21",
							"eventdate": "2021-04-14"
						},
						{
							"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
							"subcode": "3278508288",
							"eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
							"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
							"eventcourtcase": "910/3551/21",
							"eventdate": "2021-10-06"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство"
				},
				"id": "54",
				"descr": "Інформація щодо банкрутства"
			},
			{
				"fcert": {
					"inn": "3278508288",
					"cert": "0",
					"certref": "Ні",
					"certid": "",
					"certurl": ""
				},
        				"maybegone": {
          					"inn": "3278508288",
          					"vdate": "2022-12-01",
          					"dldonor": "BNK"					
				},
				"id": "68",
				"descr": "Додаткова інформація про СКІ"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubkidata>
  <tech>
   <trace>
     <step name="build report" stm="2022-11-09 19:08:22.647" ftm="2022-01-09 19:08:22.734" />
   </trace>
   <reqinfo reqid="req2#000002007797" />
  </tech>
  <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
   <cki bdate="1989-10-05" reqlngref="Украинский" reqlng="1" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288">
     <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="Украина" cgrag="804" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" donor="BNK" />
     <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="" cgrag="802" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРИНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2007-01-04" donor="BNK" />
     <doc dwdt="2002-08-01" dwho="ІВАНГОРОДСЬКИМ" dterm="" dnom="578072" dser="АМ" dtyperef="Паспорт" dtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-10" eddr_number="19891005-00022" ddonor="BNK" />
     <addr adflat="" adcorp="" adhome="7" adstreet="ТИХА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="JВDКВJ" adarea="ІВАНГОРОДСКИЙ" adstate="ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ" adindex="23201" adcountry="UA" adtyperef="Адрес регистрации" adtype="2" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" addonor="BNK" />
   </cki>
   <identdocmvds>
     <identdocmvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
      <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
      <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
      <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
     </identdocmvd>
   </identdocmvds>
  </comp>
  <comp id="2" descr="Фінансові зобов`язання СКІ">
   <crdeal dlamtobes="" dlrolesubref="Заемщик" dlrolesub="1" dldonor="BNK" dlamt="0.00" dlcurrref="Украинская гривня" dlcurr="980" dlporpogref="Кредит с индивидуальным графиком погашения" dlporpog="7" dlvidobesref="" dlvidobes="" dlcelcredref="Кредитна картка" dlcelcred="31" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" dlref="00012016890">
     <deallife dldateclc="2017-05-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="5" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-06-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="6" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-07-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="7" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-08-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="8" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-09-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="9" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-10-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="10" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-11-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="11" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-12-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="закритий" dlflstat="2" dldff="2017-12-12" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="12" dlref="00012016890" />
   </crdeal>
   <crdeal dlamtobes="0.00" dlrolesubref="Заемщик" dlrolesub="1" dldonor="BNK" dlamt="0.00" dlcurrref="Украинская гривня" dlcurr="980" dlporpogref="Кредит с ежемесячными платежами (в т.ч. с аннуитетными)" dlporpog="6" dlvidobesref="Без забезпечення (бланкові)" dlvidobes="90" dlcelcredref="Кредитний договір на інші споживчі цілі" dlcelcred="7" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" dlref="1000009435">
     <deallife dldateclc="2018-04-03" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="8999.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="4" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-05-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="7199.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="5" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-06-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="5399.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="6" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-07-05" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="3599.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="7" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-08-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="1799.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="8" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-09-03" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="закритий" dlflstat="2" dldff="2018-09-23" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-04-23" dlyear="2018" dlmonth="9" dlref="1000009435" />
   </crdeal>
  </comp>
  <comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">
    <penaltiesCount totalCount="2" activeCount="21" />
    <susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення штрафівзаборгованості уз справахоплати про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього рухукомунальних послуг" votedate="2019-0809-0609" inn="3278508288" voteid="5971553759931217" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(044) 515-80-2205235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="logvinskaya@gmailsaharov33@gmail.com" vdate="2020-05-18" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Завершено">
      <changes voteid="59931217" inn="3278508288" votedate="2019-12-11-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" vdate="2020-01-20" credname="Управління Патрульної поліції у м. КиєвУПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Примусове виконання" />"Відкрито"/>
    </susd>
    <susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері(крім безпеки дорожнього руху)" votedate="2019-0908-0906" inn="3278508288" voteid="5993121759715537" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(04405235) 5154-8001-22" votesudemail="logvinskaya@gmail.com" vdate="202042, 4-01-2041" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Відкрито">
     <changes voteid="59931217" inn="3278508288" votedate="2019-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)votesudemail="yu.dolia@gov.ua" vdate="2019-582236012-04-2111" credname="УПРАВЛІННЯУправління ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІПатрульної поліції у м. Києв" credokpo="34003114" vpstate="ЗавершеноПримусове виконання" />
   
</susd>  </comp>
  <comp id="4" descr="Реєстр запитів">
   <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001995993" inn="3278508288" redate="2022-01-08" retime="01:13:34" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
   <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001989268" inn="3278508288" redate="2022-01-07" retime="01:13:34" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
   <reestrtime hr="1" da="2" wk="2" mn="0" qw="0" ye="0" yu="0" />
  </comp>
  <comp id="5" descr="Пошук анульованих документів">
   <mvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
     <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений"sourcedate="2022-10-16" />
     <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
     <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   </mvd>
  </comp>
  <comp id="6" descr="Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)" />
  <comp id="10" descr="Контакти">
   <cont cval="+380662134234" ctyperef="мобільний тел." ctype="3" vdate="2021-07-28" cdonor="BNK" />
   <cont cval="+380962134234" ctyperef="мобільний тел." ctype="3" vdate="2021-01-28" cdonor="BNK" />
  </comp>
  <comp id="11" descr="Заборгованість за комунальні послуги">
   <utilitiesdebt inn="3278508288" branch="ПОКРОВСК" account="999999999" accountDate="2019-01-01" utltype="10" utltyperef="Електроенергія" isDebtState="true" dbDate="2023-06-21">
     <utldebt debtDate="2023-06-08" totalDebt="8813.54" expDebt="8386.82" debtMonthNumber="18" />
   </utilitiesdebt>
  </comp>
  <comp id="14" descr="Дані про провадження підприємницької діяльності">
   <spd found="0" inn="3278508288" name="" state="" statetxt="" regdate="" kindcode="" kindname="" termnumber="" termcause="" termdate="" tel="" fax="" email="" adress="" regrecordnumber="" vdate="2022-01-09" />
  </comp>
  <comp id="17" descr="Пошук у розшуковій базі даних МВС">
   <wantedmvs found="0" foundref="Інформація не знайдена" bdate="1989-10-05" lng="2" lngref="Русский" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" />
  </comp>
  <comp id="18" descr="Попередження">
   <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
  </comp>
  <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">
   <sanctions found="1" foundRef="Знайдена інформація" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="05.10.1989" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Знайдено за ПІБ та датою народження">
    <sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list" />
    <sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441" />
    <sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions" />
    <sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120" />
    <sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html" />
   </sanctions>
  </comp>
  <comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України">
   <pep found="0" foundref="Інформація не знайдена" subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bdate="1989-10-05" category="" lastpost="" dateofrelease="" isur="" state="" url="" typesearch="-1" typesearchtext="Особу не знайдено за жодним параметром пошуку" />
  </comp>
  <comp id="46" descr="Підтвердження контактів СКІ">
   <contact cval="+380662134234" ctype="3" ctyperef="мобильный тел." cstate="1" cstateref="Актуалізація" vdatestart="2020-09-03" vdate="2020-09-08" />
   <contact cval="+380111111111" ctype="3" ctyperef="мобильный тел." cstate="2" cstateref="Деактуалізація" vdatestart="2020-06-12" vdate="2020-08-30" />
  </comp>
  <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
   <bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
     <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14" />
     <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06" />
   </bankruptcyinfo>
  </comp>
  <comp id="68" descr="Додаткова інформація про СКІ">
     <fcert inn="3278508288" cert="0" certref="Ні" certid="" certurl="" />
     <maybegone inn="3278508288" vdate="2022-12-01" dldonor="BNK" />
  </comp>
</ubkidata>

...

Test URL

https://test.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml

Test data

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

 • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

 • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

 • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="НИКОЛАЕВПОШТАР" okpo="33326430953233312116" dtype="1" dser="ДОКО" dnom="270000220394" cval="+380981220000380971321122" ctype="3"

 • bdate="19741991-0804-2006" mname="БОГДАНОВИЧВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="БОГДАНВОЛОДИМИР" lname="БОГДАНОВТКАЧУК" okpo="27260205933333312110" dtype="171" dser="ДД" dnom="001013900222222" cval="+380935171868380732144444" ctype="3"

 • bdate="19811985-0503-20" mname="ПЕТРОВНАНИКИФОРОВНА" fname="МАРИЯАННА" lname="ИВАНЦОВАЯРЦЕВА" okpo="29725663973112579786" dtype="1" dser="СЕСЮ" dnom="311111170000" cval="+380506630641380981224895" ctype="3"

 • bdate="19881957-0710-1019" mname="ІВАНОВИЧІГОРЕВНА" fname="БОГДАНАННА" lname="ПОШТАРРИБАЧКА" okpo="32333121162111118724" dtype="1" dser="КОВВ" dnom="220394142228" cval="+380971321122380662134234" ctype="3"

 • bdate="19911989-0410-0605" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧВАСИЛІВНА" fname="ВОЛОДИМИРІРІНА" lname="ТКАЧУКГАРНА" okpo="33333121103278508288" dtype="1" dser="ДДАМ" dnom="222222578072" cval="+380732144444380962134234" ctype="3"

<comp id="3"descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">

 • bdate="19851957-0310-2019" mname="НИКИФОРОВНАІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВАРИБАЧКА" okpo="31125797862111118724" dtype="1" dser="СЮВВ" dnom="142228" cval="170000" "+380662134234" ctype="3" (cval="+38098122489548202011010" ctype="3")

 • bdate="19571989-10-1905" mname="ІГОРЕВНАВАСИЛІВНА" fname="АННАІРІНА" lname="РИБАЧКАГАРНА" okpo="21111187243278508288" dtype="1" dser="ВВАМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="1422283" (cval="+380662134234421224946000" ctype="3")

 • bdate="19891988-07-10-05" mname="ВАСИЛІВНАІВАНОВИЧ" fname="ІРІНАБОГДАН" lname="ГАРНАПОШТАР" okpo="32785082883233312116" dtype="1" dser="АМКО" dnom="578072220394" cval="+380962134234380971321122" ctype="3"

<comp id="11" descr="Заборгованість за комунальні послуги">

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

<comp id="14" descr="Дані про провадження підприємницької діяльності">

 • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

<comp id="17" descr="Пошук розшукуваних в базі МВС">

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

<comp id="18" descr="Попередження"> опція Freeze

okpo="один з прикладів нижче" lname="Ivanov" fname="Ivan" mname="Ivanovitch" bdate="1975-01-01" dser="AH" dnom="454241" cval="380671234567" ctype="3"

 • 2230428028

 • 2269501369

 • 2274214699

 • 2293515103

<comp id="18" descr="Попередження"> тег <changedeal>

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

<comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">, <comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

<comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України">,

 • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

<comp id="46" descr="Підтвердження контактів СКІ">

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

<comp id="68" descr="Додаткова інформація про СКІ">

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"

...