Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = 67

...

Response params

*обов'язкові поля

<scorefop> Скоринг ФОП

score

Значення скоринга (0-700, NA, "")

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

scoreproba

Значення скоринга (ймовірність) (-1, (0-1), 1)

[TEXT,6] текстовий формат змінної довжини, до 6 символів

scoredate

Дата розрахунку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

...