Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = 46

...

Response params

*обов'язкові поля

<contact> (1..*) Підтвердження контактів СКІ

cval

Значення контакту

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

ctype

Тип контакту (Код із дов.10)

[N,10], числовий формат

ctyperef*

Тип контакту в текстовому значенні (Значення із дов.10)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

cstate

Статус контакту (Код із дов. 57)

[N,10], числовий формат

cstateref

Статус контакту (Текстове значення із дов. 57)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

vdatestart

Дата першої актуалізації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

vdate

Дата останньої актуалізації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

...