Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = 62

...

Response params

*обов'язкові поля

<financialReport> (1) FinancialReport

okpo

РНУКПН (ІПН)/ЄДРПОУ

[N,10] 10 чисельних символів

date

Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<finrepData> (1..*) Блок деталізації FinancialReport

rhId

ID фінансової звітності за відповідний період

[N,13] 13 чисельних символів

rhStaff

Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період

[N,7] 7 чисельних символів

rhYear

Рік фінансової звітності

[N,4] 4 чисельних символів

rhQuarter

Номер кварталу фінансової звітності

[N,1] 1 чисельний символ

rhEndDate

Дата закінчення відповідного періоду

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

formKind

Тип юридичної особи (B - Велике підприємство, S - Мале підприємство, T - Державне підприємство)

[TEXT,1] текстовый формат

rvCode

Номер статті фінансового звіту

[N,4] до 4 чисельних символів

rvValue

Сумма у тисячах грн

[N,15,15], числовий формат з плаваючою точкою

rvFormNo

Номер форми фінансової звітності (1 - Балaнс, 2- Звіт про фінансові результати )

[N,1] 1 чисельний символ

...