Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "18"

Response params

*обов'язкові поля

<pret> Попередження

від СКІ

<pret> (1)

inn

РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

nonewdeal

Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE -

0 - не включена

1 - включена

[N,10], числовий формат

nonewdealref

Значення ознаки небажання оформювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE -

0-ні (не підключена опція)

1-й (підключена опція)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

nonewdealcomment

Коментар

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

freezedate

Дата підключення опції FREEZE

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<pretension> (0..*)

inn

РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

crdeal

Ідентифікатор угоди (референс)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

source

Вид оскарження (Код із дов.48)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

sourceref

Значення з довідника вид оскарження (Значення із дов.48)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

claim

Предмет оскарження (Код із дов.69)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

claimref

Значення з довідника предмет оскарження (Значення із дов.69)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

vdate

Дата створення заявки

YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<commentcki> (0-1)

comment

Коментар СКІ

[TEXT, 1000] текстовий формат змінної довжини, до 1000 символів. (100 слів)

vdate

Дата створення коментаря

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<plost > (0..*)

pser

Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

pnom

Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

crdate

Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

ldate

Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<changedeal > (0..*)

crdeal

Ідентифікатор угоди (референс)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

changecode

Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

changeref

Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

vdate

Дата коригування/видалення даних

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</pret>