Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "14"

...

Response params

*обов'язкові поля

<spd> Блок информації по СПД

<spd> (1)

found

Статус знаходження в ЄДР (Код із дов.27)

[N,10], числовий формат

inn

РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності

[N,10], числовий формат

name

ПІБ суб'єкта підприємницької діяльності

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

state

Поточний статус суб'єкта

[N,10], числовий формат

statetxt

Додатковий коментар статусу суб'єкта (зареєстровано, в стані припинення, припинено)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

regdate

Дата реєстрації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

kindcode

Код основного виду діяльності за КВЕД

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

kindname

Найменування основного виду економічної діяльності

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

termnumber

Номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

termcause

Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

termdate

Дата запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

tel

Перелік телефонів СПД

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

fax

Номер факсу СПД

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

email

Електронна адреса СПД

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

adress

Адреса проживання

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

regrecordnumber

Номер запису про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

vdate

Дата актуалізації інформації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<registration> (1..*)

name

Найменування органу реєстрації

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

code

ЄДРПОУ органу реєстрації

[N,8], числовий формат

type

Тип органу реєстрації

[N,4], числовий формат

description

Опис

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

startdate

Дата запису про реєстрацію в органі

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

startnum

Номер запису про постановку на облік в органі

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

enddate

Дата запису про зняття з обліку в органі

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

endnum

Номер запису про зняття з обліку

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

...