Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

-3

Пошук за ПІБ неможливий

-2

Логічна помилка даних ЄДР. Виконайте повторний запит. (Для звітів на основі даних ЄДР)

-1

Помилка роботи зовнішнього сервісу

0

НЕ знайдений

1

Знайдений

2

Людина в розшуку (для сервісу перевірки посвідчень)

...