Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "6"

...

Response params

*обов'язкові поля

<moncredres> (1..*) Моніторинг

org*

Організація ініціатор (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

result

Результат моніторингу (Код із дов.19)

[N,10] 10 чисельних символів

resultref

Результат моніторингу (Значення із дов.19)

[N,10] 10 чисельних символів

monid

Ідентифікатор моніторингу в бюро

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

inn

РНУКПН (ІПН)

[N,10] 10 чисельних символів

startdate

Дата старту моніторингу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

enddate

Дата останнього моніторингу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</moncredres>

...