Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

0

Інший

1

Кредитний договір на поповнення оборотних коштів

2

Кредитний договір на придбання основних засобів/капітальні інвестиції

3

Кредитний договір для розвитку бізнесу

4

Іпотечний кредит

5

Кредитний договір на придбання автомобіля

6

Кредитний договір на навчання

7

Кредитний договір на інші споживчі цілі

8

Договір товарного кредиту

9

Договір комерційного кредиту

10

Договір позики

11

Договір страхування

12

Договір лізингу

13

Договір купівлі-продажу

14

Договір факторингу

15

Банківська гарантія

16

Договір банківського рахунку

17

Договір зберігання

18

Договір роздрібної купівлі-продажу

19

Договір постачання товарів

20

Договір продажу нерухомості

21

Договір бартеру

22

Договір дарування

23

Договір оренди/прокату

24

Договір найму житлового приміщення

25

Договір позички

26

Договір підряду

27

Договір надання послуг

28

Договір перевезення

29

Договір доручення

30

Договір комісії

31

Кредитна карта

32

Розміщення кредитів і депозитів в банках

33

Імпортний акредитив міжнародний

34

Акредитив внутрішній

35

Гарантія міжнародна (відкриття)

36

Гарантія внутрішня (відкриття)

37

Гарантія внутрішня (відкриттяКонтр-гарантія (внутрішня)

38

Резервний акредитив міжнародний (відкриття)

39

Гарантія внутрішня (авізування)

40

Гарантія міжнародна (авізування)

41

Авалі банку на податкові векселі

42

Споживчий кредит (товари в кредит)

43

Купівля товару з відстроченим платежем

99

Невизначений

...