Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

cdolgn

1

Керівник підприємства/організації

2

Менеджер-керівник середньої ланки

3

Робочий\фахівець\виконавець

4

Приватний підприємець\фрілансер

...