Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "1"

...

Response params

*обов'язкові поля

<cki> (1) Ідентифікація фіз.особи/юр.особи

inn

РНУКПН (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів

lname*

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname*

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

reqlng*

Мова пошуку/передачі

[N,10], числовий формат

reqlngref*

Значення з довідника мову пошуку/передачі

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<ident> (1..*)

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

inn

РНУКПН (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів.

lname*

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

csex*

Стать (Код із дов.1)

[N,10], числовий формат

csexref*

Значення з довідника статі (Значення із дов.1)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

family

Сімейний стан (Код із дов.2)

[N,10], числовий формат

familyref

Значення з довідника сімейний стан (Значення із дов.2)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

ceduc

Освіта (Код із дов.3)

[N,10], числовий формат

ceducref

Значення з довідника освіти (Значення із дов.3)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

cgrag

Громадянство (Код із дов.4)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

cgragref

Значення з довідника громадянства (Значення із дов.4)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

spd

Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)

[N,10], числовий формат

spdref

Значення з довідника наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

sstate

Соціальний статус (Код із дов.6)

[N,10], числовий формат

stateref

Значення з довідника соціальний статус (Значення із дов.6)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

cchild

Кількість дітей

[N,10], числовий формат

donor

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3], текстовий формат, 3 символи

<work> (0..*) Блок історії інформації місця роботи

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

cdolgn

Службове становище (Код із дов.8)

[N,10], числовий формат

cdolgnref

Значення з довідника службове становище (Значення із дов.8)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

wokpo*

ЄДРПОУ місця роботи

[N,8] 8 чисельних символів

wname*

Назва місця роботи оригінальною мовою

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

wstag

Стаж роботи, повних років

[N,10], числовий формат

wdohod

Щомісячний дохід клієнта

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

wdonor

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат, 3 символи

<urident> (1..*) Блок історії ідентифікації юрособи

okpo

ЄДРПОУ юр.особи

[N,10] 8,10 численних символів

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

urname*

Найменування юр.особи

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

urfrms

Форма власності (Код із дов.38)

[N,10], числовий формат

urfrmsref

Форма власності (Значення із дов.38)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

ureconom

Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Код із дов.36)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

ureconomref

Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Значення із дов.36)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

urvide

Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

urvideref

Вид діяльності (КВЕД2010) (Значення із дов.37)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

urdatreg

Дата реєстрації в ЄДР

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

urdatregnal

Дата реєстрації в податковій

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

donor*

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3], текстовий формат, 3 символи

<linked> (1..*) Блок пов'язаних осіб для юросіб (Директор, бухгалтер ...)

okpo2

РНУКПН (ІПН)/ЄДРПОУ пов'язаної особи

[N,10] 10 чисельних символів.

okpo2_name*

ПІБ/Найменування пов'язаної особи

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

linkrole*

Тип зв'язку (Код із дов.39)

[N,10] 10 чисельних символів.

linkroleref*

Тип зв'язку (Значення із дов.39)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

rdate*

Дата актуалізації зв'язку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<doc> (1..*) Блок історії інформації документів

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dtype*

Тип документа (Код із дов.7)

[N,10], числовий формат

dtyperef*

Значення з довідника тип документа (Значення із дов.7)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dser*

Серія документа

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dnom*

Номер документа

[TEXT,9] текстовий формат змінної довжини, до 9 символів

dterm

Термін дії (обов'язкове для ID карт)

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dwho*

Ким виданий

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

dwdt*

Дата видачі документа

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

eddr_number

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

ddonor

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовый формат, 3 символи

<addr> (1..*) Блок історії інформації адрес

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng*

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref*

Значення з довідника мови надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

adtype*

Тип адреси (Код із дов.9)

[N,10], числовий формат

adtyperef*

Значення з довідника тип адреси (Значення із дов.9)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

adcountry*

Країна

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adindex

Поштовий індекс

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

adstate

Область

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adarea

Район

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adcity*

Населений пункт

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adcitytype

Тип населеного пункту (Код із дов.22)

[N,10], числовий формат

adcitytyperef

Значення з довідника тип населеного пункту (Значення із дов.22)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

adstreet*

Вулиця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

adhome*

Будинок

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adcorp

Корпус

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adflat

Квартира

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

addrdirt

Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)

[TEXT,1000] текстовий формат змінної довжини, до 1000 символів

addonor

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат, 3 символи

</cki>

<identdocmvds> (1) Блок перевірки документів на дійсність

found

Знайдений? (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Значення з довідника Знайдений? (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

foundtitle

Опис результату пошуку

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

pser

Серія паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

pnom

Номер паспорта або номер ID-карти

[TEXT,50] текстовый формат переменной длины, до 50 символов

dtype

Тип документа (дов.7). Якщо dtype не заповнений, то по дефолту 1 (зворотна сумісність).

[N,10], числовий формат

dtyperef

Тип документа (Значення іздов.7)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<foundsource>(1..*) Результат по кожному джерелу перевірки

name

Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

found

Цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

sourcedate

Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерела

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

...