Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Response params

*обов'язкові поля

<mvd> Перевірка за базами недійсних

документі

документів

<mvd> (1)

found

Знайдений? (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Значення з довідника Знайдений? (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

foundtitle

Опис результату пошуку

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

status

Причина анулювання

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

stdate

Дата анулювання

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dtype

Тип розшукуваного документа (дов.7). Якщо dtype не заповнений, то по дефолту 1 (зворотна сумісність).

[N,10], числовий формат

dtyperef

Номер розшукуваного паспорта або номер ID-карти

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

pser

Серія розшукуваного паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

pnom

Номер паспорта або номер ID-карти

[TEXT,50] текстовый формат переменной длины, до 50 символов

plname

Прізвище власника розшукуваного паспорта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pfname

Ім'я власника розшукуваного паспорта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pmname

По батькові власника розшукуваного паспорта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pbdate

Дата народження власника розшукуваного паспорта

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<foundsource>(0..*) Результат по кожному джерелу перевірки

name

Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

found

Цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

sourcedate

Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерела

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

...