Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

dlvidobes

1

Порука юридичних осіб

2

Порука фізичних осіб

11

Гарантії Кабінету Міністрів

12

Гарантії Національного Банку України

13

Гарантії міжнародних банків і банків "інвестиційного класу"

14

Гарантії інших банків України

15

Речові права на грошові депозити та іменні грошові сертифікати

16

Гарантії уряду країн і банків з рейтингом не нижче "А"

18

Речові права на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку в банку з рейтингом не нижче, ніж «інвестиційний клас»

19

Цінні папери, емітовані НБУ

20

Облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України

21

Банківські метали

22

Дорогоцінні метали

23

Державні цінні папери

24

Недержавні цінні папери

25

Нерухоме майно

26

Речові права на майбутнє нерухоме майно

27

Готова продукція

28

Товари в обороті

29

Автотранспорт

30

Інше рухоме майно

31

Інше нерухоме майно

32

Речові права на інші об'єкти застави

33

Інші види забезпечення

34

Порука

35

Легкові транспортні засоби

36

Грошове покриття, які розміщені в банку на строк не менше ніж термін користування активом

37

Нерухоме майно (крім житлового)

38

Транспортні засоби (крім легкових)

39

Іпотечні облігації

40

Кілька видів забезпечення

41

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість нерухомого житлового майна найбільша

42

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду - найбільша

43

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість іншого нерухомого майна - найбільша

44

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на інше майбутнє нерухоме майно - найбільша

45

Кілька видів забезпечення, серед яких вартість іпотеки менше ніж вартість інших видів забезпечення

50

Об'єкти цілісного майнового комплексу

51

Устаткування

52

Цінні папери, які внесені до біржового реєстру

53

Цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування

54

Інвестиційні сертифікати

55

Біологічні активи

56

Речові права на майно, яке буде належати до нежитлових фонду

57

Державні цінні папери за операціями репо

58

Іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якого належать державі і / або державним банкам

59

Іменні ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком-кредитором, речові права на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку в банку-кредиторі на строк не менше ніж термін користування активом

60

Гарантії банків України, забезпечені грошовим покриттям на термін, не менше, ніж термін користування активом

61

Гарантії уряду країн, які мають кредитний рейтинг, не нижче, ніж А-

62

Гарантії банків та інших установ, які мають кредитний рейтинг, не нижче, ніж А-

63

Гарантії міжнародних багатосторонніх банків

64

Гарантії уряду країн, які мають кредитний рейтинг, не нижче, ніж ВВВ-

65

Гарантії банків, які мають кредитний рейтинг, не нижче, ніж ВВВ-

90

Без забезпечення (бланкові)

91

Договір застави земельної ділянки

...