Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

comp id = "3"

...

Response params

*обов'язкові поля

<susd> Інформація про виконавчі провадження СКІ

<penaltiesCount> (1)

totalCount*

Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час

[N,10], числовий формат

activeCount*

Кількість активних виконавчих проваджень

[N,10], числовий формат

<susd> (1..*)

voteid*

Номер виконавчого провадження

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

votedate*

Дата відкриття виконавчого провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

credokpo

Код ЄДРПОУ кредитора

[N,10], числовий формат

credname

Найменування кредитора

[TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів

votetype

Тип виконавчого провадження

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

votesudphone

Номер телефону виконавця

[TEXT,100] екстовий формат змінної довжини, до 100 символів

votesudname*

Найменування виконавця

[TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів

votesudemail

Email виконавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів.

vdate

Дата оновлення запису

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

vpstate

Статус виконавчого провадження

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

votedonor

Джерело інформації

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

<changes > (0..1 )

voteid*

Номер виконавчого провадження

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

inn*

РНУКПН (ІПН)

[N,10] 10 чисельних символів

votedate*

Дата відкриття виконавчого провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

votesudname*

Найменування виконавця

[TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів

vdate*

Дата появи запису в базі

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

credname

Найменування кредитора

[TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів

credokpo

Код ЄГРПОУ кредитора

[N,10], числовий формат

vpstate

Статус виконавчого провадження

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

...