Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

sstate

1

працює з повною зайнятістю

2

працює за строковим контрактом (сезонна робота)

3

тимчасово не працюючий

4

працює неповний робочий день

5

студент

6

пенсіонер

7

працюючий пенсіонер

8

декретна відпустка

9

інше

...